Christus Mansionem Benedicat! Krisztus Áldja meg e Hajlékot!

Reggeli ima8 imádkozás /layout/img/logo.png

Jan
06
Christus Mansionem Benedicat! Krisztus Áldja meg e Hajlékot!

„Christus Mansionem Benedicat!”, azaz: Krisztus Áldja meg e Hajlékot!

Mindenható Örök Isten!
Irgalmasságodban a földet javaiddal töltöd be. Alázatosan kérlek ennek a háznak a lakói nevében és aki itt talál menedéket, méltóztassál megszentelni ezt a házat és lásd el javaiddal. Áldd meg Uram a kimeríthetetlen irgalmaddal mindazokat, akik itt laknak és add meg számunkra az ég bőségét és mindazt a földi gazdagságot, ami az élethez szükséges. Add meg, hogy teljesüljenek azok a kívánságok, amelyek méltányosak. Amint abban az időben megáldottad Ábrahám, Izsák és Jákob házát, ugyanúgy kérlek, szolgád által méltóztassál megáldani ezt a házat is és megszentelni, hogy falai között vegyenek lakást a te Szent Angyalaid, hogy őrködjenek felette és védelmezzék, ekként biztosítva védelmünket szeretetben, harmóniában és a boldogságban. A mi Urunk Jézus Krisztus által. Ámen

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

További imák

Küldetésünk

Amikor a szeretet és a béke nyelvét használjuk, ez lehetővé teszi számunkra, hogy párbeszédet folytassunk másokkal, még azokkal is, akik különböznek tőlünk. Ezzel a párbeszéddel kezdjük jobban megérteni egymást, lehetővé téve számunkra, hogy kövessük Jézust egy békésebb világ megteremtésében. ​​​​​​A Kattints és Imádkozz egy lehetőség, hogy a most élő generációk a digitális világban megváltozzanak. "Isten hűséges és a reményünk benne olyan, mint egy szilárd horgony az égben."