Boldogságos Szűz Mária születésének ünnepe „A csodálatos lánygyermek köszöntése”

Napi Ima6 imádkozás /layout/img/logo.png

Szep
08
Boldogságos Szűz Mária születésének ünnepe „A csodálatos lánygyermek köszöntése”

Az ünnep története

+ Mária születésének ünnepe hidat képez az Izrael népének tett ígéretek és a várva várt Messiás eljövetele között.

+ A hagyomány szerint Mária Annától és Joachimtól, egy idős házaspártól született, akik régóta imádkoztak, hogy Isten áldja meg őket egy gyermekkel. Noha a Názáreti Mária születéséről és gyermekkoráról szóló történetek nem szerepelnek a Szentírásban, sok legenda kapcsolódik Jézus anyjának kezdeti éveihez.

+ Ez az ünnep kapcsolódik egy ötödik századi bazilikához, amelyet a Bethesda medencéjének helyén építettek (lásd János 5: 1–9). Ez a helyszín a hagyomány szerint Szent Joachim és Szent Anna otthona volt; a Szent Anna bazilika ma is ott áll.

+ Az ünnepet Rómában I. Sergius pápa vezette be.

Imádságra és elmélkedésre

„Alkotó munkája elején teremtett az Úr, ősidőktől fogva, mint legelső művét. Az idők előtt alkotott, a kezdet kezdetén, a föld születése előtt. Amikor létrehozott, még ősvizek sem voltak, és a forrásokból még nem tört elő víz." (Példabeszédek 8: 22–24a)

Imádság

Kérünk, Istenünk, add meg nekünk, házad népének mennyei kegyelmed ajándékát, hogy akik számára a Boldogságos Szűz istenanyaságában  felvirradt az üdvösség hajnala, azokat békével áldja meg az ő születésének ünnepe. A mi Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön-örökké. Ámen

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

További imák

Küldetésünk

Amikor a szeretet és a béke nyelvét használjuk, ez lehetővé teszi számunkra, hogy párbeszédet folytassunk másokkal, még azokkal is, akik különböznek tőlünk. Ezzel a párbeszéddel kezdjük jobban megérteni egymást, lehetővé téve számunkra, hogy kövessük Jézust egy békésebb világ megteremtésében. ​​​​​​A Kattints és Imádkozz egy lehetőség, hogy a most élő generációk a digitális világban megváltozzanak. "Isten hűséges és a reményünk benne olyan, mint egy szilárd horgony az égben."