Berecz SKOLASZTIKA Milyen jó itthon!Mária, jó Celli Szűzanya, Perjelnőm lett

Reggeli ima4 imádkozás /layout/img/logo.png

Okt
21
Berecz SKOLASZTIKA Milyen jó itthon! Mária, jó Celli Szűzanya, Perjelnőm lett

Hazajöttünk, mint Pál mondja: Itt vagyok megint. Igen Uram, fáradtan, kopottan, békére, melegre vágyva jöttünk haza. - Micsoda varázsos szó: haza. Hogy megragadott ifjúkoromban is a szép nóta. Csak mégegyszer tudnék hazamenni, nem kell nekem a világon semmi! - Nem, nem is kell semmi! Haza vágyom, ez kell nekem, Te kellesz nekem édes Hazám, én Uram, Istenem! Téged talállak meg Szent Benedek Atyám kis házában, Szent Skolasztika Anyám oltalma alatt. Azért vágyom a kilengések után újra élni szépen a szent Szabály szerint az otthon, boldog szép életét. Nem jó ettől elmenni, messze járni, - mert a szívünk súgja, nemcsak súgja, érzi, veri, dobogja: jobb itthon, leglegjobb itthon. Jöjjünk hát haza sietve, készséges szívvel, lélekkel, örömtől ragyogó arccal. Mint mikor a kicsi házba mentünk, ahol a bölcsőnk ringott, ahol Édesapánk, Édesanyánk szerető ölelése, meleg csókja várt! - Oh milyen jó is volt otthon! - És milyen jó itthon. Isten adta kicsi ház, Isten adta Édesapa, Édesanya. Az Isten Áldotta béke apostola a mi Atyánk, s a galamblelkű szűz a mi jó Anyánk. Jobban, szebben szeretnek, mint szüleink, mert az ő szeretetük már a Krisztus Szent Szívéből merít, ott izzik, lángol értünk, értem! Gyermekük vagyok. Isten adott nekik. Szeretnek, óvnak, könyörögnek értem, kincsekkel várnak, gazdaggá akarnak tenni, csak menjek Hozzájuk úgy, mint mikor hazamentem. Boruljak szívükre, mondjam meg mi fáj, mi hiányzik, mit szeretnék. Ha béke kell, kieszközlik, ha szeretet, adnak sokat, nagyon sokat, ha más? - Mindennel elhalmoznak, megölelnek, megcsókolnak, és szívükön fölmelegedve járhatom körül a kicsi házat, udvart, kertet, olyan jó látni mindent, ami itt van, hisz minden Isten jóságára emlékeztet, Hozzá visz közelebb. Az udvar zártsága, kövei! A kert virágai! Ha fonnyadtak is - bizalom, majd harmatoz az Ég - és újra kivirul. Majd kisüt a Nap és meggyúl a lelkünk, szívünk - és ég az áldozat tüze Isten oltárán, a nagy Atyának áldott szellemében - és énekel a lelkünk békéről, örömről, örök szeretetről. Ámen

... legutóbbi jótevőim sok-sok jóságáért! Az Úristen legutóbbi kegyelméért! Hogy szerelmesem lett, jegyesem, Testvérem, Atyám, Anyám, Mindenem lett, és hogy velem lakik az Eucharisztiában, hogy Mária, jó Celli Szűzanya Perjelnőm lett, ...

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

További imák

Küldetésünk

Amikor a szeretet és a béke nyelvét használjuk, ez lehetővé teszi számunkra, hogy párbeszédet folytassunk másokkal, még azokkal is, akik különböznek tőlünk. Ezzel a párbeszéddel kezdjük jobban megérteni egymást, lehetővé téve számunkra, hogy kövessük Jézust egy békésebb világ megteremtésében. ​​​​​​A Kattints és Imádkozz egy lehetőség, hogy a most élő generációk a digitális világban megváltozzanak. "Isten hűséges és a reményünk benne olyan, mint egy szilárd horgony az égben."