Berecz SKOLASZTIKA emlékmise2020 november

Reggeli ima2 imádkozás /layout/img/logo.png

Nov
21
Berecz SKOLASZTIKA emlékmise 2020 november

-       Istenünk, Te Skolasztika nővér életével arra tanítasz bennünket, hogy ott ahol vagyunk, azzal amink van, arra születtünk, hogy környezetünk számára, Isten áldásává váljunk.

-       Skolasztika nővér áldott mosolyával megtanította az örömre, a reá bízott embereket. Mosolya reményt csepegtetett a csüggedők szívébe.

-       Figyelmes szeretete által az emberek megtapasztalhatták jónak lenni jó, szerteni jó és jó segíteni és irgalmas figyelmességgel lehajolni a bajban lévőkhöz.

 

Mennyei Atyánk!

Segíts meg bennünket, hogy Skolasztika életéből példát merítve, a napjainkban mi is tanúságot tudjunk tenni arról a szeretetről, irgalmas megbocsátásról, ajándékozó jóságról, melyet Krisztus Urunk hiteles tanítványától, Skolasztika testvértől tanulhatunk.

 

Skolasztika gondolatai

„Úgy-e, most már elfelejtjük, hogy nehéz volt idáig. Hogy sokszor nagyon is meredek, nagyon is kanyargós volt életünk útja. [II. 25/26]

„A Szentlélek Úristen, mint szerető, gondos Édesatya, vagy Édesanya áll mellettünk és igyekszik gyógyítani lelkünk sebeit, betegségeit.” [I. 21/1]

 

Boldogságos Szűz Mária! Betegek gyógyítója!

Fiad a legnagyobb fájdalmában a kereszten, ajándékozott téged a világnak, hogy édesanyánk és közbenjárónk légy. Anyánk, gyógyítsd meg lelki sebeinket, ha kiapad lelkünkben az éltető vízforrás, ha kiszárad a remény hídja, könyörögj, hogy Fiad nyissa meg számunkra az örök élet forrását.

Ha elhomályosul szemünk fénye, Fiad világossága győzze le bennünk a sötétséget.

Ha aggódunk, a holnapért, a megélhetésért, a betevő falatért, irányítsd figyelmünket Isten országára, és segítsd megkeresnünk az igazságot, hiszen a többit majd megadja az Úr. Ámen

Papp Anna elmélkedése

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

További imák

Küldetésünk

Amikor a szeretet és a béke nyelvét használjuk, ez lehetővé teszi számunkra, hogy párbeszédet folytassunk másokkal, még azokkal is, akik különböznek tőlünk. Ezzel a párbeszéddel kezdjük jobban megérteni egymást, lehetővé téve számunkra, hogy kövessük Jézust egy békésebb világ megteremtésében. ​​​​​​A Kattints és Imádkozz egy lehetőség, hogy a most élő generációk a digitális világban megváltozzanak. "Isten hűséges és a reményünk benne olyan, mint egy szilárd horgony az égben."