Bencés zsolozsma N A P K Ö Z I   I M A Ó R AHÉTFŐ HÚSVÉT V. HETÉBEN

Déli ima2 imádkozás /layout/img/logo.png

Máj
16
HÉTFŐ HÚSVÉT V. HETÉBEN
N A P K Ö Z I   I M A Ó R A
Az imaóra kezdése
Istenem, hallgass hívásomra! Uram, siess segítségemre! Dicsőség az Atyának és Fiúnak és Szentlélek Istennek. Miképpen kezdetben, most és mindenkor és mindörökkön-örökké. Ámen. Alleluja!
 
Himnusz  Propr. Mon. S. M.
Ujjongó szolgák, jöjjetek,
A kő, lássátok, nincs helyén!
Egy gyolcslepel s egy szemfedő:
Feltámadt Krisztus! – hirdetik.
 
2. Üres sír, áldott, szent tanú,
Tebenned virradt új napunk,
Halálunk ősi láncain
Tebenned győzött Krisztusunk.
 
3. Ó add, hogy mint a sziklakő,
Üres sír, vagy mint gyolcslepel:
Mi is lehessünk, jó Urunk,
Feltámadásod szent jele!
 
4. Dicsérjük most a jó Atyát,
Bűntől megváltó szent Fiát,
S a Lelket is, ki egy velük,
Ujjongva áldja hű szívünk. Ámen.
 
Antifóna
Alleluja, alleluja, alleluja.
 
118. zsoltár • Isten törvénye fölötti öröm
„Szeretetünk Isten iránt abban mutatkozik meg, hogy megtartjuk parancsait” – 1Jn 5,3
 
XIII. (Mem)
Uram, mennyire szeretem törvényed, * róla elmélkedem egész napon át.
 
Ellenségemnél bölcsebbé tesz végzésed, * mert velem van örökké.
 
Minden tanítómnál okosabb lettem, * mert arról elmélkedem, amire oktatsz engem.
 
Értelmesebb vagyok, mint a vének, * mert amit előírsz követem.
 
Minden gonosz úttól távol tartom lábam, * hogy megtartsam igédet.
 
Ítéleteidtől el nem térek, * mert te voltál tanító mesterem.
 
Mily édes számnak beszéded, * édesebb, mint méz az ajkamnak.
 
Parancsaid révén mindent megértek, * ezért gyűlölök minden hazug utat.
 
Dicsőség az Atyának és Fiúnak * és Szentlélek Istennek.
 
Miképpen kezdetben, most és mindenkor * és mindörökkön-örökké. Ámen.
 
XIV. (Nun)
Égő lámpás lábam előtt igéd, * világosság utamnak ösvényén.
 
Esküt teszek és fogadom, * hogy megtartom igaz döntésed.
 
Nagyon mélyre aláztak, Uram, * tartsd meg életemet igéd szerint!
 
Ajkam áldozatát fogadd kegyesen, * és ítéleteidre taníts meg, Uram!
 
Szakadatlan veszélyben életem, * de törvényedet el nem feledem.
 
Csapdát állítanak nekem a bűnösök, * de parancsodtól el nem térek.
 
Előírásaid osztályrészem örökre, * mert szívem bennük örvend.
 
Szívből törekszem megtenni, amit rendelsz, * minden időben, örökkön-örökké.
 
Dicsőség az Atyának és Fiúnak * és Szentlélek Istennek.
 
Miképpen kezdetben, most és mindenkor * és mindörökkön-örökké. Ámen.
 
XV. (Szamech)
Gyűlölöm a megosztott szívű embert, * de szeretem törvényed.
 
Te vagy oltalmam, te vagy pajzsom, * igédben van minden reményem.
 
Távozzatok tőlem, gonoszok, * én megtartom Istenem végzését.
 
Fogadj el engem, Istenem, † szent igéd szerint, hogy neked éljek, * és ne szégyeníts meg engem, mert tebenned bíztam, Uram!
 
Segíts meg, és szabadulást nyerek, * rendelkezéseidben találom mindig örömöm.
 
Elveted mind, akik rendeléseidtől eltérnek, * mert hazugságot forgatnak fejükben.
 
A föld minden bűnösét salaknak tartod, * ezért szeretem végzésed.
 
Testem megborzad, mert féllek téged, * ítéletedet reszketve nézem.
 
Dicsőség az Atyának és Fiúnak * és Szentlélek Istennek.
 
Miképpen kezdetben, most és mindenkor * és mindörökkön-örökké. Ámen.
 
Antifóna
Alleluja, alleluja, alleluja.
 
Olvasmány Jel 1,17c-18
Láttam az Emberfiát, aki így szólt hozzám: Én vagyok az Első és az Utolsó, s az Élő: halott voltam, de most örökkönörökké élek. Nálam van a halál és az alvilág kulcsa.
 
V Megmutattad hatalmad a népek között,
R Megszabadítottad karoddal népedet. Zsolt 76,15.16
 
Zárókönyörgés
Istenünk, te az Egyházat, jegyesedet, anyánknak és tanítónknak rendelted. Add, hogy híveid felismerjék tanításában és parancsaiban a te szavadat, hogy gyöngeségük elkerülje a tévedés minden kísértését, mivel az élő Isten Egyházára, az igazság oszlopára és erősségére hallgatnak. Aki élsz és uralkodol az Atyaistennel és a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön-örökké.
 
Az imaóra befejezése
Mondjunk áldást az Úrnak!
Istennek legyen hála!
Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

Bencés zsolozsma L A U D E SHÉTFŐ HÚSVÉT V. HETÉBEN

Reggeli ima2 imádkozás /layout/img/logo.png

Máj
16
HÉTFŐ HÚSVÉT V. HETÉBEN
L A U D E S
Az imaóra kezdése
Istenem, hallgass hívásomra! Uram, siess segítségemre! Dicsőség az Atyának és Fiúnak és Szentlélek Istennek. Miképpen kezdetben, most és mindenkor és mindörökkön-örökké. Ámen. Alleluja!
 
Himnusz I. Brev. Maur.
A hajnal míg új fényeit
Árasztja szét a föld színén,
A győztes Bárány ünnepén
A föld daloljon diadalt!
 
2. A nép gyalázta esztelen,
Míg függött szégyenben a n:
„Szálljon le és mi – így kiált –
Isten Fiának valljuk őt.”
 
3. Ám mindhalálig benned él
A törvény, mit szabott Atyád;
Véred kiontva bűneink
Lemostad mint pap, áldozat.
 
4. Nem szállt keresztről földre ő,
Többet tett: a halál un
Sírjából fölkelt fényesen,
Higgyétek: Isten egy Fia.
 
5. Add, véledhalnunk, Krisztusunk,
És föltámadnunk is dicsőn;
Megvessünk minden földi jót
És hadd szeressük az eget.
 
6. Most áldunk téged, jó Atyánk,
S Fiú, ki minket mint ver
Halálon győzve égbe hívsz,
És áldunk, Lélek, téged is. Ámen.
 
1. antifóna Zsolt 3,4
Uram, te vagy pajzsom nékem, * mert fejem fölemelted, én dicsőségem.
 
3. zsoltár • Az Úr a védelmezőm
Elszenderült, álomba merült, de föltámadt, mert az Úr fölkarolta őt. – Szent Iréneusz
 
Uram, de sokan gyötörnek engem, * sokan fölkelnek ellenem,
 
Sokan mondják rólam: * „Nincs oltalma Istenben!”
 
De te, Uram, védő pajzsom vagy, * dicsőségem, aki fölemelted csüggedt fejemet.
 
Az Úrhoz kiáltottam hangos szóval, * és ő meghallgatott engem szent hegyéről.
 
Nyugalomra tértem és álomba merültem, * de fölkeltem, mert az Úr fölemelt engem.
 
Vegyen bár körül ezernyi nép, akkor sem félek. * Kelj fel, Uram, ments meg, Istenem!
 
Ellenségeimet arcul verted, * a bűnösök fogát összezúztad.
 
Menedékünk benned van, Uram, * Legyen áldásod népeden!
 
Dicsőség az Atyának és Fiúnak * és Szentlélek Istennek.
 
Miképpen kezdetben, most és mindenkor * és mindörökkön-örökké. Ámen.
 
1. antifóna Zsolt 3,4
Uram, te vagy pajzsom nékem, * mert fejem fölemelted, én dicsőségem.
 
2. antifóna Kiv 15,2
Erősségem az Úr és oltalmam, * szabadítóm ő lett nékem. Ő az én Istenem, őt dicsérem, atyáink Istene, nevét áldom.
 
Ószövetségi ének (Kiv 15,1-13.17-18) • Győzelmi ének
Mózes és a nép ezt az éneket énekelte a Vörös-tengeren való átkelés után. – Kiv 15,1
 
Énekeljünk az Úrnak, mert nagyszerű dolgokat művelt, * lovat és lovast tengerbe vetett.
 
Az Úr az én erősségem, őbenne dicsekszem, * szabadítóm ő lett nékem.
 
Dicsőítem, mert ő az én Istenem, * magasztalom, mert atyáink Istene.
 
Az Úr erős harcos, * Mindenható az ő neve.
 
A fáraó szekereit és seregét tengerbe vetette, * vezérei a Vörös-tengerbe vesztek.
 
A hullámokban lelték sírjukat, * kődarabként a mélybe szálltak.
 
Megmutattad, Uram, jobbodnak erejét, * ellenségeidet, Uram, legyőzte jobbkezed.
 
Ellenfeleidet nagy dicsőséged zúzta össze, * elküldted haragod: elemésztette őket, mint a pelyvát.
 
Haragod leheletétől feltorlódtak a vizek, † a hömpölygő hullámok falként megálltak, * összegyűltek az örvénylő vizek a tenger mélyén.
 
Így szólt az ellenség: † „Üldözőbe veszem, elfogom őket, * szétosztom a zsákmányt, és megnyugszik lelkem.
 
Kirántom kardomat, * s elpusztítja őket jobbkezem!”
 
De te rájuk leheltél, és elborította őket a tenger, * ólomként merültek el a hatalmas vizekben.
 
Ki hasonlít hozzád az istenek között, Uram? † Kit övez úgy a szentség, mint téged, * félelmetes, dicsőséges és csodatévő?
 
Kinyújtottad jobbodat, s a föld elnyelte őket, † irgalmadban vezére lettél megváltott népednek, * s hatalmas erőddel elvitted szent lakóhelyedre. ...
 
Bevezeted és elülteted őket tulajdon hegyeden, † erős lakóhelyeden, amelyet alkottál, Uram, * szentélyedben, Uram, amelyet kezed épített.
 
Uralkodik az Úr most és mindenkor, * és örökkön-örökké.
 
Dicsőség az Atyának és Fiúnak * és Szentlélek Istennek.
 
Miképpen kezdetben, most és mindenkor * és mindörökkön-örökké. Ámen.
 
2. antifóna Kiv 15,2
Erősségem az Úr és oltalmam, * szabadítóm ő lett nékem. Ő az én Istenem, őt dicsérem, atyáink Istene, nevét áldom.
 
3. antifóna Zsolt 134,7
Amit az Úr akar, * mindent végbevisz az égen s a földön.
 
134. zsoltár • A csodákat tévő Isten dicsérete
Tulajdonul lefoglalt nép vagytok... hirdessétek Isten dicsőségét, aki a sötétségből csodálatos világosságára hívott meg titeket! – 1 Pét 2,9
 
Dicsérjétek az Úr szent nevét, * dicsérjétek az Urat, szolgái,
 
Akik az Úr házában álltok, * Isten házának udvarán!
 
Dicsérjétek az Urat, mert jó, * zengjetek zsoltárt nevének, mert mindennél kedvesebb!
 
Mert kiválasztotta az Úr Jákobot magának, * tulajdonába vette Izraelt.
 
Tudom jól, hogy nagy a mi Urunk, * Istenünk nagyobb minden istennél.
 
Amit az Úr akar mindent végbevisz, * égen s földön, tengeren és a vizek mélyén.
 
Felleget hajt a föld széléről, † villámokból esőt teremt, * kamráiból viharszelet.
 
Lesújtotta Egyiptom minden elsőszülöttét, * embert, állatot egyaránt.
 
Elküldte rád, Egyiptom, csodáit, jeleit, * a fáraó és minden szolgája ellen.
 
Lesújtotta a pogány népeket, * megölt sok hatalmas királyt:
 
Szichont, az amoriták királyát, † Ogot, Básán királyát, * s minden uralkodót Kánaán földjén;
 
S átadta földjüket birtokul, * népének, Izraelnek örökrészül.
 
Uram, neved fennmarad örökké, * nemzedékről nemzedékre emléked, Uram.
 
Mert az Úr igazságot szolgáltat népének, * és megkönyörül minden szolgáján.
 
A pogányok istenei arany és ezüst, * emberi kéz alkotta őket.
 
Szájuk van, de nem tudnak beszélni, * szemük van, és mégse látnak.
 
Fülük van, de mégse hallanak, * és szájukban nincsen lehelet.
 
Ilyenek lesznek, akik alkották őket, * és mindazok, akik bennük bíznak.
 
Izrael háza, áldjad az Urat, * Áronnak háza, áldjad az Urat!
 
Lévinek háza, áldjad az Urat, * Akik az Urat félik, áldják az Urat!
 
Áldott legyen az Úr Sion hegyéről; * Jeruzsálem az ő lakóhelye.
 
Dicsőség az Atyának és Fiúnak * és Szentlélek Istennek.
 
Miképpen kezdetben, most és mindenkor * és mindörökkön-örökké. Ámen.
 
3. antifóna Zsolt 134,7
Amit az Úr akar, * mindent végbevisz az égen s a földön.
 
Olvasmány Róm 10,8b-10
Testvérek! Az Írás mondja: „Közel van hozzád a tanítás, ajkadon és szívedben”, tudniillik a hit tanítása, amit hirdetünk. Ha tehát száddal vallod, hogy Jézus az Úr, és szívedben hiszed, hogy Isten feltámasztotta a halálból, üdvözülsz. A szívbeli hit ugyanis megigazulásra, a szájjal való megvallás meg üdvösségre szolgál.
 
Válaszos ének Jel 1,17.18
Én vagyok az Első és az Utolsó, én vagyok az Élő. * Alleluja, alleluja. Halott voltam, de most örökké élek, nálam van az alvilág kulcsa * Alleluja... Dicsőség az Atyának és Fiúnak és Szentlélek Istennek. Én vagyok...
 
4. antifóna 2Kor 13,4
Jézus Krisztust gyöngeségében * fölfeszítették a keresztfára, de él az Isten erejéből, alleluja.
 
Evangéliumi ének (Jn 1,1.3.4.9.10.11.14.16) • Az Ige megtestesülésének himnusza
Kezdetben volt az Ige, * az Ige Istennél volt, és Isten volt az Ige.
 
Őáltala lett minden, * nélküle semmi sem lett, ami lett.
 
Benne élet volt, * s az élet volt az emberek világossága.
 
Az Ige volt az igazi világosság, † amely megvilágosít minden embert; * ő jött el a világba.
 
A világban volt, és mégsem ismerte fel a világ; * tulajdonába jött, de övéi be nem fogadták.
 
És az Ige testté lett és közöttünk lakott, * kegyelem és igazság tölti be.
 
Az ő teljességéből kaptunk mindnyájan * kegyelemre kegyelmet.
 
Dicsőség az Atyának és Fiúnak * és Szentlélek Istennek.
 
Miképpen kezdetben, most és mindenkor * és mindörökkön-örökké. Ámen.
 
4. antifóna 2Kor 13,4
Jézus Krisztust gyöngeségében * fölfeszítették a keresztfára, de él az Isten erejéből, alleluja.
 
Könyörgések
Húsvét nyolcadában, III. és V. hetében
Testvérek, Jézust megdicsőítette az Atya, és örökségül adott neki minden népet; magasztaljuk és kérjük őt:
Üdvözíts minket, Urunk, győzelmed által!
 
Krisztus, te győzelmeddel összetörted az alvilág kapuit, eltörölted a bűnt és a halált,
– tégy bennünket a mai napon győztessé minden bűnön!
Te megtörted a halál erejét, és új életre keltettél bennünket,
– add, hogy ma ennek az új életnek az útján járjunk!
Te elvezetted az egész emberi nemet a halálból az életre, amikor életre támasztottad a holtakat,
– akikkel csak találkozunk, add meg nekik az örök életet!
Te megszégyenítetted sírod őrzőit, de megörvendeztetted tanítványaidat,
– add meg (a névnapos N. testvérnek/atyának és) minden szolgádnak a teljes örömet!
 
Az Úr imádsága
Testvérek! Könyörögjünk, amint az Úr tanított minket imádkozni!
Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek és ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség, mindörökké. Ámen.
 
 
Áldás
Húsvét nyolcadában, III. és V. hetében
Isten, aki szent Fia halála és feltámadása által kiengesztelődött a bűnös emberrel, adja meg nektek, hogy békében és szeretetben éljetek!
A mindenható Istennek: az Atyának, a Fiúnak † és a Szentléleknek áldása szálljon le rátok és maradjon veletek mindörökké!
 
Az imaóra befejezése
Mondjunk áldást az Úrnak!
Istennek legyen hála!
Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

Bencés zsolozsma K O M P L E T Ó R I U MHÉTFŐ HÚSVÉTI IDŐBEN, I. HÉT

Esti ima2 imádkozás /layout/img/logo.png

Máj
16
HÉTFŐ HÚSVÉTI IDŐBEN, I. HÉT
K O M P L E T Ó R I U M
Az imaóra kezdése
Istenem, hallgass hívásomra! Uram, siess segítségemre! Dicsőség az Atyának és Fiúnak és Szentlélek Istennek. Miképpen kezdetben, most és mindenkor és mindörökkön-örökké. Ámen. Alleluja!
 
Lelkiismeret-vizsgálat, bevezethető a következőképpen:
Testvéreim! Vizsgáljuk meg lelkiismeretünket, és bánjuk meg a nap folyamán elkövetett bűneinket!
 
vagy:
Testvéreim! Valljuk meg Isten előtt vétkeinket!
 
vagy:
Testvéreim! Mielőtt nyugovóra térnénk, kérjük Istentől bűneink bocsánatát!
 
vagy:
Testvéreim! Mindnyájan rászorulunk Isten irgalmára. Szálljunk magunkba, és bocsássunk meg szívből egymásnak, hogy Isten irgalmára mi magunk is méltók legyünk!
 
Bűnbánat
Urunk, Istenünk, könyörülj rajtunk,
– mert vétkeztünk ellened és testvéreink ellen!
Urunk, mutasd meg nekünk irgalmasságodat,
– és add meg nekünk az üdvösséget!
 
vagy:
Jézus Krisztus, téged elküldött az Atya, hogy gyógyítsd a töredelmes szívűeket: Uram, irgalmazz!
– Uram, irgalmazz!
Jézus Krisztus, te eljöttél, hogy magadhoz hívd a bűnösöket: Krisztus, kegyelmezz!
– Krisztus, kegyelmezz!
Jézus Krisztus, te az Atya jobbján ülsz, hogy közbenjárj értünk: Uram, irgalmazz!
– Uram, irgalmazz!
 
vagy:
Gyónom a mindenható Istennek és nektek testvéreim, hogy sokszor és sokat vétkeztem gondolattal, szóval, cselekedettel és mulasztással: Én vétkem, én vétkem, én igen nagy vétkem! Kérem ezért a Boldogságos, mindenkor szeplőtelen Szűz Máriát, az összes angyalokat és szenteket és titeket, testvéreim, hogy imádkozzatok érettem Urunkhoz, Istenünkhöz.
 
vagy:
Jézus Krisztus, utunk és példaképünk: Uram, irgalmazz!
– Uram, irgalmazz!
Jézus Krisztus, kiengesztelődésünk és megváltásunk: Krisztus kegyelmezz!
– Krisztus, kegyelmezz!
Jézus Krisztus, a hit szerzője és beteljesítője: Uram, irgalmazz!
– Uram, irgalmazz!
 
Befejezés
Irgalmazzon nekünk a mindenható Isten, bocsássa meg bűneinket, és vezessen el az örök életre.
– Ámen.
 
Himnusz Brev. Maur.
Világnak üdve, Jézusunk,
Halált letörve visszatérsz,
S harmadnap reggel győztesen
A sírnak mélyét elhagyod.
 
2. A földet lassan éj fedi,
Szemünk álomtól oly nehéz,
A bűntől óvd meg népedet,
S minden kísértést messze űzz!
 
3. Hogy míg a napnak terhein
Könnyít az álom, s új erő
Árad szét testünk tagjain,
Szívünk a jóra kész legyen!
 
4. Add véled halnunk, Krisztusunk,
És föltámadnunk is dicsőn,
Megvetnünk add a földi jót,
És add szeretnünk az eget!
 
5. Atyánkat áldjuk és Fiát,
Ki eltiporva a halált
Magával minket égbe visz;
Dicsérünk, Lélek, téged is. Ámen.
 
Antifóna Zsolt 6,2.4.5
Uram, ne fedj meg engem, * és indulatodban meg ne fenyíts! Még meddig késel? Fordulj hozzám és ments meg!
 
6. zsoltár • A megtört szívű ember az Úr irgalmát kéri
Most megrendült a lelkem... Atyám, szabadíts meg ettől az órától! – Jn 12,27
 
Uram, haragodban ne feddj meg engem, * indulatodban meg ne fenyíts!
 
Könyörülj rajtam, Uram, mert gyenge vagyok, * gyógyíts meg, Uram, mert reszket minden tagom!
 
A lelkem mélyen megrendült, * meddig késel még, Uram?
 
Fordulj hozzám, Uram, mentsd meg életem, * szabadíts meg irgalmad miatt!
 
Mert nem gondol rád senki a holtak között, * a halál országában ki dicsőít téged?
 
Belefáradtam a sóhajtozásba, † egész éjjel könnyel áztatom ágyamat, * könnyeimmel öntözöm fekvőhelyem.
 
Elhomályosult szemem a bánattól, * ellenségeim miatt őszülök.
 
Távozzatok tőlem, mind, akik gonoszat műveltek, * mert meghallgatta az Úr hangos sírásom.
 
Meghallgatta az Úr kérő szavamat, * elfogadta az Úr imámat.
 
Szégyenüljön meg minden ellenségem és félelem szállja meg őket, * hátráljanak meg és tüstént borítsa szégyen őket!
 
Dicsőség az Atyának és Fiúnak * és Szentlélek Istennek.
 
Miképpen kezdetben, most és mindenkor * és mindörökkön-örökké. Ámen.
 
Antifóna Zsolt 6,2.4.5
Uram, ne fedj meg engem, * és indulatodban meg ne fenyíts! Még meddig késel? Fordulj hozzám és ments meg!
 
Olvasmány 1Tessz 5,9-10
Isten nem a haragra szánt minket, hanem az üdvösség elnyerésére Urunk, Jézus Krisztus által, aki meghalt értünk, hogy akár ébren vagyunk, akár alszunk, vele együtt éljünk.
 
Válaszos ének
Uram, tebenned remélek, kezedbe ajánlom lelkem. * Alleluja, alleluja. Megváltottál engem, Uram, hűséges Istenem. * Alle... Dicsőség az Atyának és Fiúnak és Szentlélek Istennek. + Uram...
 
Antifóna
Ments meg minket, Urunk, * mikor ébren vagyunk. Őrizz meg minket, ha alszunk, hogy Krisztus Urunkkal virrasszunk, és békességben nyugodjunk.
 
Nunc dimittis (Lk 2,28–32)
[Simeon így áldotta Istent:]
 
Bocsásd el most szolgádat, Uram, * szavaid szerint békességben;
 
Hiszen már látta szemem az dvösséget, * melyet minden népnek készítettl,
 
Hogy felragyogjon világosságára a pogányoknak, * és dicsőségére népednek Izraelnek.
 
Dicsőség az Atyának és Fiúnak, * és Szentlélek Istennek,
 
Miképpen kezdetben, most és mindenkor, * és mindörökkön örökk. Ámen.
 
Antifóna
Ments meg minket, Urunk, * mikor ébren vagyunk. Őrizz meg minket, ha alszunk, hogy Krisztus Urunkkal virrasszunk, és békességben nyugodjunk.
 
Zárókönyörgés
Szelíd és alázatos szívű Urunk, Jézus Krisztus, aki édes igát és könnyű terhet raksz követőidre, fogadd el mai napunk jószándékait és tetteit! Adj nyugodalmas éjszakát, hogy holnap készségesebbek legyünk szolgálatodra, aki élsz és uralkodol mindörökkön-örökké.
 
Áldások
Pap vagy diakónus:
Áldjon meg és őrizzen meg titeket az Isten! – Ámen.
Ragyogtassa reátok arcát, és legyen hozzátok irgalmas! – Ámen.
Fordítsa felétek tekintetét, és adja meg nektek békességét! – Ámen.
 
vagy:
A békesség Istene szenteljen meg titeket teljesen: őrizze meg szellemetek, lelketek és testetek egészen feddhetetlenül Urunk Jézus Krisztus eljöveteléig! – Ámen.
 
vagy:
Töltsön el benneteket a reménység Istene a hit teljes örömével és békéjével, hogy a reményben a Szentlélek erejébõl bővelkedjetek! – Ámen.
 
vagy:
Tegyen titeket méltóvá Isten a szentek sorsára, aki kiragadott benneteket a sötétség hatalmából, és áthelyezett szeretett Fia országába! – Ámen.
 
vagy: (egyéni imádkozás esetén)
Nyugodalmas jóéjszakát és boldog halált adjon nekünk a mindenható Isten: az Atya, a Fiú és a Szentlélek! – Ámen.
 
Mária-antifóna
Regina caeli * laetáre, alleluia:
Quia quem meruisti portáre, alleluia:
Resurrexit, sicut dixit, alleluia:
Ora pro nobis Deum, alleluia.
 
Örülj, Királynő, * mennyekben, alleluja;
Mert Ő, kit hordozhattál méhedben, alleluja;
Sírból fölkelt, szava betelt, alleluja,
Kérleld meg Istent értünk, alleluja.
Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

Bencés zsolozsma V E S P E R Á SHÉTFŐ HÚSVÉT V. HETÉBEN

Esti ima2 imádkozás /layout/img/logo.png

Máj
16
HÉTFŐ HÚSVÉT V. HETÉBEN
V E S P E R Á S
Az imaóra kezdése
Istenem, hallgass hívásomra! Uram, siess segítségemre! Dicsőség az Atyának és Fiúnak és Szentlélek Istennek. Miképpen kezdetben, most és mindenkor és mindörökkön-örökké. Ámen. Alleluja!
 
Himnusz I. Brev. Maur.
Az égből hű kéz pártfogolt,
És átvágtunk mély tengeren,
A kínzó rabság véget ért,
Jármát széttörtük végre már.

2. Ezért víáldás zengje most
Megváltást szerző Istenünk,
S a Bárány húsvét-asztalát
Álljuk fényes díszben körül.

3. A mi pászkánk már Krisztusunk,
Szeplőtlen bárány-áldozat,
A bosszú ártó angyalát
Vérével térítette el.

4. Ó, éghez méltó áldozat,
Haláltól váltó győzelem!
A poklok zárát széttörő
Rég rablott zsákmányt visszavesz.

5. Add véled halnunk, Krisztusunk,
És föltámadnunk is veled,
Test vágyán győznünk megsegíts,
És hadd vágyódjunk ég felé.

6. Téged széáldás zeng, Atyánk,
S a sírból feltámadt Fiút,
Ki földről fénylőn égbe hív,
S Lélek, áldás szól néked is. Ámen.
 
1. antifóna Zsolt 113,11
Az égen és földön * Isten, amit akart, végbe vitt mindent.
 
113. zsoltár
[Alleluja!]
 
Amikor Izrael kivonult Egyiptomból, * Jákob háza az idegen nemzet közül,
 
Júda lett akkor az Úr hajléka, * Izrael az ő országa.
 
Látta a tenger s messze futott, * és a Jordn visszafordult.
 
A hegyek ugrándoztak mint a kosok, * a halmok mint a kis bárányok.
 
Tenger, mi lelt, hogy elfutottál, * Jordán, hogy megfordultál?
 
Hegyek, miért ugrándoztok mint a kosok, * és ti, halmok, mint a kis bárányok?
 
Rendülj meg, te föld, az Úr színe előtt, * Jákob Istenének arca előtt,
 
Aki sziklából bőséges vizet fakaszt * s a kőszirtből forrásokat.
 
Ne nekünk, Uram, ne nekünk, hanem nevednek adj dicsőséget, * irgalmadért s hűségedért!
 
Miért mondanák a pogány népek: * „Hol van hát az ő Istenük?”
 
A mi Istenünk az égben lakik, * mindent végbevisz, amit akar.
 
Ám a nemzetek bálványai arany és ezüst, * emberi kz alkotása.
 
Szájuk van, de nem beszélnek, * szemük van, de mégse látnak.
 
Fülük van, de nem hallanak, * orruk van, de illatot nem éreznek.
 
Kezük van, de nem tapintanak, † lábuk van, de mégse járnak, * és torkuk nem ad hangot.
 
Ilyenek lesznek készítőik, * és mindazok, kik bennük bíznak.
 
K Izrael háza az Úrban bízik, * M ő a gyámola s védőpajzsa.
 
K Áron háza az Úrban bízik, * M ő a gyámola s védőpajzsa.
 
K Akik az Urat félik, benne bíznak, * M ő a gyámoluk s védőpajzsuk.
 
K1 Megemlékezik rólunk az Úr és megáld minket,† megáldja Izrael házát, * megáldja Áron házát.
 
K2 Megáldja mindazt, aki féli az Urat,* nagyokat s kicsinyeket.
 
K1 Megsokasít az r benneteket,* titeket és minden fiatokat.
 
K2 Áldjon meg az r benneteket,* aki az eget és a földet teremtette.
 
M Az egek az Úr egei, * ám a földet rábízta az emberekre.
 
K Nem a holtak dicsérnek, Uram, téged, * sem azok, kik leszálltak a csend honába.
 
M Mi, akik élnk, áldjuk az Urat, * mostantól fogva mindörökké.
 
K Dicsőség az Atyának és Fiúnak * és Szentlélek Istennek.
 
M Miképpen kezdetben, most és mindenkor * és mindörökkn örökké. men.
 
1. antifóna Zsolt 113,11
Az égen és földön * Isten, amit akart, végbe vitt mindent.
 
2. antifóna Zsolt 114,7
Nyugodjál meg, lelkem, újra * mert jót tett veled az Úr kegyelme.
 
114. zsoltár • Hálaadás a szabadulásért
Sok viszontagságon át kell bemennünk az Isten országába. – ApCsel 14,22
 
Szeretem az Urat, mert meghallgatta könyörgésem szavát. * Felém fordította fülét, mikor hívtam őt.
 
Körülvettek a halál kötelékei s az alvilág tőrei, * elborított a nyomor s a félelem.
 
Akkor segítségül hívtam az Úr nevét: * „Mentsd meg, Uram, az életem!”
 
Igazságos az Úr és irgalmas, * könyörül rajtunk Istenünk.
 
Az egyszerűeket az Úr őrzi, * elesett voltam, de fölemelt engem.
 
Nyugodjál meg, lelkem, újra, * mert az Úr jót tett veled.
 
Megmentette lelkem a haláltól, * szemem a könnyektől, lábam a botlástól.
 
Íme, az Úr színe előtt járok * az élők földjén.
 
Dicsőség az Atyának és Fiúnak * és Szentlélek Istennek.
 
Miképpen kezdetben, most és mindenkor * és mindörökkön-örökké. Ámen.
 
2. antifóna Zsolt 114,7
Nyugodjál meg, lelkem, újra * mert jót tett veled az Úr kegyelme.
 
3. antifóna Róm 11,36
Minden általa s érte van, R dicsőség néki mindörökké.
 
Újszövetségi ének (Róm 11,33-36) • Isten bölcsességének és irgalmasságának magasztalása
 
Mekkora a mélysége Isten gazdagságának, * bölcsességének és tudásának. R Dicsőség néki mindörökké.
 
Milyen megfoghatatlanok ítéletei, * milyen kikutathatatlanok az ő útjai. R
 
Ugyan ki értette meg az Úr szándékát, * s tanácsot ki adott néki? R
 
Vajon ki az, aki kölcsönzött neki, * hogy visszakövetelhetné tőle? R
 
Bizony, belőle, általa és érte van minden, * övé a dicsőség örökké. Ámen. R
 
Dicsőség az Atyának és Fiúnak * és Szentlélek Istennek. R
 
Miképpen kezdetben most és mindenkor * és mindörökkön-örökké. Ámen. R
 
3. antifóna Róm 11,36
Minden általa s érte van, R dicsőség néki mindörökké.
 
Olvasmány Zsid 8,1b-3a
Olyan főpapunk van, aki a fölséges Isten trónjának jobbján ül a mennyben. Szolgálatot teljesít a szentélyben, abban az igazi sátorban, amelyet az Úr emelt, s nem emberi kéz. Minden főpap ugyanis arra van rendelve, hogy ajándékot és áldozatot mutasson be.
 
Válaszos ének Jel 1,17.18
Isten a királyunk kezdettől fogva, * alleluja, alleluja. Szabadító tetteket vitt végbe a földön. * alleluja, alleluja. Dicsőség az Atyának és Fiúnak és Szentlélek Istennek. Isten a királyunk...
 
4. antifóna Róm 6,9
Krisztus nem hal meg többé, * a halál már nem lesz úrrá rajta. Ha mi is meghaltunk Krisztussal, hisszük, hogy vele is élünk, alleluja, alleluja.
 
Magnificat Lk 1,46-55
[Zakariás házában Mária így szólt:]
 
Magasztalja lelkem az Urat, * ujjongjon szívem üdvözítő Istenemben.
 
Tekintetre méltatta alázatos szolgáló lányát: * lám, ezentúl boldognak hirdet minden nemzedék.
 
Mily nagy dolgot művelt velem * ő, a hatalmas, akit Szentnek hívunk.
 
Nemzedékről nemzedékre megmarad irgalma * azokon, akik félik őt.
 
Nagyszerű dolgokat művelt karja, * a szívükben gőgösöket széjjelszórta.
 
Uralkodókat űzött el trónjukról, * de a kicsinyeket magasra emelte.
 
Betöltötte az éhezőket minden jóval, * a gazdagokat elbocsátotta üres kézzel.
 
Fölkarolta szolgáját, Izraelt: * megemlékezett irgalmáról,
 
Melyet atyáinknak hajdan megígért, * Ábrahámnak és utódainak örökkön-örökké.
 
Dicsőség az Atyának és Fiúnak * és Szentlélek Istennek.
 
Miképpen kezdetben, most és mindenkor * és mindörökkön örökké. Ámen.
 
4. antifóna Róm 6,9
Krisztus nem hal meg többé, * a halál már nem lesz úrrá rajta. Ha mi is meghaltunk Krisztussal, hisszük, hogy vele is élünk, alleluja, alleluja.
 
Könyörgések
Húsvét nyolcadában, III. és V. héten
Testvéreim, vidám szívvel kérjük Krisztust, akinek életre keltett embersége új életet támaszt bennünk:
     Újíts meg mindeneket, Urunk!
 
Te vagy a világ Megváltója, a világ Királya;
– irányítsd gondolatainkat országod felé, ahol az Atya jobbján ülsz.
Te mindig itt élsz Egyházadban;
– Szentlelked által vezesd el azt a teljes igazságra.
Mutasd meg irgalmadat a betegeknek, a szenvedőknek és a haldoklóknak;
– kegyelmed erősítse meg őket.
Te vagy a fogyhatatlan világosság. Már esteledik, amikor bemutatjuk az imádás áldozatát és kérünk,
– világosítsd meg elhunyt testvéreinket föltámadásod ragyogásával.
 
Az Úr imádsága
Testvérek! Könyörögjünk, amint az Úr tanított minket imádkozni!
Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek és ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség, mindörökké. Ámen.
 
Zárókönyörgés
Istenünk, te adod, hogy híveid egyet akarjanak; add meg népednek, hogy azt szeresse, amit parancsolsz, arra vágyódjék, amit ígérsz, hogy a világ változandósága közepette szívünk ahhoz ragaszkodjék, ahol az igazi örömök találhatók. A mi Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön-örökké.
 
 
Az imaóra befejezése
Mondjunk áldást az Úrnak!
Istennek legyen hála!
Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

További imák

Küldetésünk

Amikor a szeretet és a béke nyelvét használjuk, ez lehetővé teszi számunkra, hogy párbeszédet folytassunk másokkal, még azokkal is, akik különböznek tőlünk. Ezzel a párbeszéddel kezdjük jobban megérteni egymást, lehetővé téve számunkra, hogy kövessük Jézust egy békésebb világ megteremtésében. ​​​​​​A Kattints és Imádkozz egy lehetőség, hogy a most élő generációk a digitális világban megváltozzanak. "Isten hűséges és a reményünk benne olyan, mint egy szilárd horgony az égben."