Bencés zsolozsma L A U D E SSZENT AMBRUS

Reggeli ima1 imádkozás /layout/img/logo.png

Dec
07

SZENT AMBRUS
L A U D E S

Az imaóra kezdése
Istenem, hallgass hívásomra! Uram, siess segítségemre! Dicsőség az Atyának és Fiúnak és Szentlélek Istennek. Miképpen kezdetben, most és mindenkor és mindörökkön-örökké. Ámen. Alleluja!

Himnusz Brev. Maur.
Istennek égő, fényes lámpák vagytok,
vagytok ízes só, Isten ízt kínáló.
Megtart erőtök tisztán,
ép erényben Égi hazánknak.
 
2. Bennetek szent hit és biztos igazság
Tündöklik fényben, nemes méltóságban,
Bennetek tárja bölcsessége kincsét
Krisztus elénkbe.
 
3. Bő vizet áraszt öntöző forrástok,
Krisztusi szántón virul vetés vígan,
Gyermeknek zsenge, férfinak magvasabb
Étket kínáltok.
 
4. Fölséges Isten katonái vagytok,
Raktok sziklára maradandó házat.
Az edzett sor tart egyik kézben kardot,
S másikkal épít.
 
5. Ki dicsér téged, Atya, Fiú Isten,
Téged Szentlélek, illő énekszóval?
Önnönmagadhoz dicséretben, Fenség,
Csak te vagy illő! Ámen.

1. antifóna Iz 50,4
Az Úr értelmes nyelvet adott nekem, * hogy szavammal támasza lehessek a fáradtaknak.

92. zsoltár • A teremtő Isten dicsérete
Az Úr, mindenható Istenünk, átvette az uralmat. Örvendezzünk, ujjongjunk és dicsőítsük őt! – Jel 19,6-7
 
Király az Úr, fönségbe öltözött, * fönségbe öltözött, erővel vezte magát.
 
Biztos alapot vetett a fldnek, * erősen áll az, meg nem inog.
 
Szilárd a trónusod kezdet ta, * öröktől lsz te, Uram.
 
Zúgnak a folyamok, Uram, † hangosan zúgnak a folyamok, * zúgva morajlanak a szles folyók.
 
Hatalmasabb, mint sok vizek morajlása, † hatalmasabb, mint tenger zgása, * hatalmas az Úr a magas egekben.
 
Tanításaid, Uram, valóban igazak, * szentség illeti házadat rök időkig.
 
Dicsőség az Atyának és Fiúnak, * és Szentlélek Istennek,
 
Miképpen kezdetben, most és mindenkor, * és mindörökkön-rökké. Ámen.

1. antifóna Iz 50,4
Az Úr értelmes nyelvet adott nekem, * hogy szavammal támasza lehessek a fáradtaknak.

2. antifóna 1Kor 2,45
Tanításom és igehirdetésem * nem az emberi bölcsesség meggyőző szavaiból állt, / hanem a lélek és az erő bizonyításából, / hogy hitetek ne emberi bölcsességen, / hanem Isten erején alapuljon.

Ószövetségi ének (Dán 3,57-88.56) • A három ifjú éneke
Az egész természet velünk együtt sóhajtozik és vajúdik – Róm 8,22
 
Áldjátok az Urat, művei, mindnyájan, * dicsérjétek és magasztaljátok őt örkkön-rökké!
 
Áldjátok az Urat, angyalok, * áldjátok az Urat, magas egek!
 
Áldjátok az Urat, ég feletti vizek, * áldjátok, minden erők, az Urat!
 
Áldjátok az Urat, nap és hold, * áldja az Urat az ég minden csillaga!
 
Áldjátok az Urat, zápor és harmat, * áldjátok, szelek, az Urat!
 
Áldjátok az Urat, tűz és forróság, * áldjátok az Urat, hideg és meleg!
 
Áldjátok az Urat, dér és harmat, * áldjátok az Urat, fagy és hideg!
 
Áldjátok az Urat, jg és hó, * áldjátok az Urat, éjjel és nappal!
 
Áldjátok az Urat, fény és stétség, * áldjátok az Urat, villm és felhő!
 
Áldja a föld az Urat, * dicsérje és magasztalja őt örkkön-rökké!
 
Áldjátok az Urat, hegyek és halmok, * áldja az Urat a föld minden terménye!
 
Áldjátok az Urat, források, * áldjátok az Urat, tengerek s folyamok!
 
Áldjátok az Urat, halak és minden, ami a vizekben mozog, † áldjátok az Urat, égi madarak, * áldjátok az Urat, vadak és sszes llatok!
 
Áldjátok az Urat, emberek fiai, † áldd az Urat, Izrael, * dicsérjétek és magasztaljátok őt örkkön-rökké!
 
Áldjátok az Urat, papjai, * áldjátok az Urat, szolgái!
 
Áldjátok az Urat, igazak, * áldjátok, alázatos szívűek és szentek, az Urat!
 
Áldjátok az Urat, Hananja, Azarja, Misael, * dicsérjétek és magasztaljátok őt örkkön-rökké!
 
Áldjuk az Atyát, a Fiút s a Szentlelket, * dicsérjük és magasztaljuk őt örkkön-rökké!
 
Áldott vagy, Uram, a magas egekben, * dicséretes, dicsőséges és magasztos örkkön-rökké.

2. antifóna 1Kor 2,45
Tanításom és igehirdetésem * nem az emberi bölcsesség meggyőző szavaiból állt, / hanem a lélek és az erő bizonyításából, / hogy hitetek ne emberi bölcsességen, / hanem Isten erején alapuljon.

3. antifóna 1Kor 13,2
Ismerjem bár az összes titkokat * és gyűjtsek egybe minden tudományt. Ha szeretet nincs bennem semmit sem érek.

145. zsoltár
 
Dicsérd, lelkem, az Urat! † Egész életemben az Urat ldom, * amíg élek, Istenemnek zsoltárt zengek.
 
Ne higgyetek a fejedelmeknek, ne bízzatok emberben, * segítséget nem leltek nla!
 
Ha kileheli lelkét és porba tér az ember, * akkor megsemmisül minden terve.
 
Boldog, akinek oltalma Jákob Istene, * s akinek Istenben, az Úrban van reménye.
 
Ő teremtette az eget s a fldet, * a tengert s ami él benne, mindent.
 
Megőrzi a hűséget mindörökk, † az elnyomottnak jogát megvédi, * az éhezőnek ő ad kenyeret.
 
Megszabadítja az Úr a foglyokat, * megnyitja az Úr a vakok szemét.
 
Fölemeli az Úr a grnyedőt, * kedveli az igaz embert.
 
Megvédi az Úr a jövevényeket, † gyámolít árvát, zvegyet, * ám a gonoszok lépteit tévtra vezeti.
 
Mindörökké uralkodik az r, † a te Istened, Sion, * nemzedékről nemzedékre. Alleluja.
 
Dicsőség az Atyának és Fiúnak * és Szentllek Istennek.
 
Miképpen kezdetben, most és mindenkor * és mindörökkön örkké. men.

3. antifóna 1Kor 13,2
Ismerjem bár az összes titkokat * és gyűjtsek egybe minden tudományt. Ha szeretet nincs bennem semmit sem érek.

Olvasmány Sir 24,32-34
Tanításom ragyogjon, mint a hajnalpír, akarom, hogy messze hatoljon sugara. Prófétai szózatként ontom tanításom, hadd hallják, akikre hagyom: a késő nemzedékek. Látjátok, én nem csak magamért küzdöttem, hanem mindenkiért, aki bölcsességet keres.

Olvasmány Bölcs7,13-14
Csalárdság nélkül sajátítottam el a bölcsességet, irigység nélkül adom tovább, nem rejtem el gazdagságát. Hisz kifogyhatatlan kincs az emberek számára: akik szert tettek rá, megszerezték Isten barátságát, mert ajánlották őket a fegyelem adományai.

Válaszos ének Zsolt 18
Tökéletes az Úrnak törvénye. * Felüdíti az igaz lelkét. Megbízható az Úr tanúsága, bölcsességre neveli az oktalant. * Felüdíti... Dicsőség az Atyának... Tökéletes az Úrnak törvénye...

4. antifóna Dán 2
Tiéd, Uram, a bölcsesség, * és tiéd minden hatalom. Tenéked hálát adok, Istenem, Te adtál erőt és bölcsességet, Téged dicsérlek most és mindörökké.

Benedictus Lk 1,69-79
[Zakariás eltelt Szentlélekkel, és így prófétált:]
 
Áldott legyen az Úr, Izrael Istene, * mert meglátogatta népét és megváltást szerzett néki.
 
Erős szabadítót támasztott nékünk * szolgájának, Dávidnak házából.
 
Amint szólott a szentek ajkával, * ősidők óta a próféták szavával:
 
Megszabadít az ellenség kezéből, * mindazoktól, akik gyűlölnek minket.
 
Irgalmas lesz atyáink iránt, * szent esküjét el nem felejti,
 
A szövetséget, melyet Ábrahámmal, atyánkkal kötött, * hogy amit ígért, megadja nékünk;
 
Hogy megszabadulva az ellenség kezéből * félelem nélkül szolgáljunk néki,
 
Szentségben és igazságban színe előtt * életünk minden napján.
 
Te pedig, gyermek, a Magasságbeli hírnöke leszel, * mert az Úr előtt jársz, hogy útját előkészítsd.
 
Az üdvösség ismeretére tanítsd népét, * hogy bocsánatot nyerjen minden bűnük.
 
Istenünk mélységes irgalma által, * amellyel a magasságból Fölkelő eljön hozzánk,
 
Hogy világítson azoknak, akik a halál árnyékában és sötétben élnek, * és vezérelje lépteinket a békesség útjára.
 
Dicsőség az Atyának és Fiúnak, * és Szentlélek Istennek,
 
Miképpen kezdetben, most és mindenkor, * és mindörökkön örökké. Ámen.

4. antifóna Dán 2
Tiéd, Uram, a bölcsesség, * és tiéd minden hatalom. Tenéked hálát adok, Istenem, Te adtál erőt és bölcsességet, Téged dicsérlek most és mindörökké.

Könyörgések
Krisztus Urunkat, a jó Pásztort, aki életét adta juhaiért, hálás szívvel magasztaljuk és alázatosan kérjük:
Krisztusunk, Pásztorunk, tápláld hű nyájadat!
 
Krisztusunk, te a szent lelkipásztorokban irgalmadat és szeretetedet mutattad meg nekünk;
– add, hogy az ő közbenjárásukra irgalmadat mindenkor érezzük.
Földi helyetteseiden keresztül te vagy lelkünknek Pásztora;
– add, hogy engedelmesen kövessük lelkünk gondviselőinek szavát.
Te népedet vezető szentjeidben nyájad testi és lelki orvosa vagy;
– add, hogy állandóan tapasztalhassuk pásztoraid szolgálatát lelkünk javára.
Te szentjeid bölcsességével és szeretetével neveled és élteted nyájadat;
– pásztoraid munkája építse bennünk (és a névnapos N. atyában/testvérben) életünk szentségét.

Az Úr imádsága
Testvérek! Könyörögjünk, amint az Úr tanított minket imádkozni!
Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek és ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség, mindörökké. Ámen.

Zárókönyörgés
Istenünk, te példaképül adtad Szent Ambrus püspököt, hogy katolikus hitet és apostoli bátorságot tanuljunk tőle. Támassz Egyházadban szíved szerinti férfiakat, akik népedet erős lélekkel és nagy bölcsességgel kormányozzák. A mi Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön-örökké.

Áldás
Bővelkedjetek az igaz élet gyümölcseiben, amelyeket Jézus Krisztus szerzett nekünk, Isten dicsőségére és dicséretére!
A mindenható Istennek: az Atyának, a Fiúnak † és a Szentléleknek áldása szálljon le rátok és maradjon veletek mindörökké!

Az imaóra befejezése
Mondjunk áldást az Úrnak!
Istennek legyen hála!
Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

Bencés zsolozsma N A P K Ö Z I I M A Ó R AKedd adventi időben, II. hét

Déli ima0 imádkozás /layout/img/logo.png

Dec
07

Kedd adventi időben, II. hét
N A P K Ö Z I   I M A Ó R A

Az imaóra kezdése
Istenem, hallgass hívásomra! Uram, siess segítségemre! Dicsőség az Atyának és Fiúnak és Szentlélek Istennek. Miképpen kezdetben, most és mindenkor és mindörökkön-örökké. Ámen. Alleluja!

Himnusz Lit. Mon. des Heures
Jöjj el, megváltó Jézusunk,
Jöjj el, új élet hajnala,
Reményünk napja, űzzed el
Éjünk sötétlő árnyait!

2. Gyarló testünket fölveszed,
Száműzött sorsunk vállalod,
Így lesz, mi eddig büntetés,
Most égi ország záloga.

3. Tekints ránk, bűntől szenvedő
Szolgákra, s jöjj el, vigaszunk!
Terád várt annyi nemzedék,
Ne hagyd elveszni népedet!

4. Bűntől megváltó Jézusunk,
Imádunk téged, egy Fiú,
Atyádat és szent Lelkedet
Veled dicsérjük szüntelen. Ámen.

Antifóna Zsolt 53,6.9
Íme, * Isten az oltalmam, az Úr megtartja életem: minden nyomorúságból kimentett engem.

49. zsoltár • Isten igaz tisztelete
Nem azért jöttem, hogy eltöröljem a törvényt, hanem hogy beteljesítsem. – vö.: Mt 5,17
 
Az Úr szól, az istenek Istene, * és hívja a földet kelettől nyugatig.
 
Sionból, szépsége koronájából az Isten felragyog, * eljön Istenünk, nem hallgat tbbé.
 
Emésztő tűz jár előtte, * körülötte hatalmas szlvész tombol.
 
Odakiált fönt az égnek, hvja a fldet, * így tart ítéletet npe flött.
 
„Gyűjtsétek krém hveim, * akik az áldozatban szövetséget kötttek velem!”
 
Igazságát az egek hirdetik, * Isten maga ül a bíri szkbe.
 
„Hallgass meg, népem, hozzád szólok, † tanúskodom ellened, Izrael, * én az Isten, a te Istened.
 
Nem áldozataidért feddlek meg tged, * hisz égőáldozataid szüntelenül előttem vannak.
 
Nem fogadok el bikát hzadból, * sem bakot nyjadból.
 
Hiszen enyém az erdő minden llata, * hegyeim ezernyi vadja.
 
Ismerem az ég sszes madarát, * s ami a mezőn él, mind az enyém.
 
Ha éheznék, nem szólnék nked, * mert enyém a földkerekség, s mindaz, mi betölti.
 
Talán a bikák hsát egyem, * vagy a bakok vrét igyam?
 
A dicséret áldozatát mutasd be Istennek, * és teljesítsd fogadalmaid a Fölsges előtt!
 
Hívj segítségül engem a gytrelem idején; * én megszabadítalak, s te magasztalsz engem.”
 
A bűnöshöz pedig így szól az Isten: † „Parancsaim miért sorolod, * szövetségemet mért veszed ajkadra?
 
Hiszen te a fegyelmet gyűlölöd, * és szavamat megveted.
 
Ha tolvajt látsz, hozzá trsulsz, * a házasságtörővel egyetrtesz.
 
Hagyod, hogy szád gonoszat szljon, * nyelved csalsra bujtogat.
 
Leültél és testvéred ellen beszéltél, * anyád fiára szidalmat szrtál.
 
Ezt tetted, és én hallgassak; † azt hiszed, hasonló vagyok hozzád? * Mindezt szemed elé tárom és megfeddlek rte!
 
Ti, akik megfeledkeztek Istenről, † lássátok be, klönben elvesztek, * és nem lesz, aki megmentsen titeket!
 
Aki a dicséret áldozatát mutatja be, az tisztel engem, * aki az én utamon jár, megmutatom neki Isten dvösségét.”
 
Dicsőség az Atyának és Fiúnak * és Szentllek Istennek.
 
Miképpen kezdetben, most és mindenkor * és mindörökkön-örkké. men.

53. zsoltár
[A karvezetőnek: húros hangszerre – Dávid tanítókölteménye, azután, hogy a cifiták elmentek Saulhoz, és jelentették: „Dávid nálunk rejtőzik.”]
 
Isten, nevedben ments meg engem, * szolgáltass igazságot erőddel nkem!
 
Imádságomat hallgasd meg, Istenem, * figyelj ajkam szavára!
 
Mert gőgösök fenyegetik életem, † hatalmaskodók trnek ellenem, * akik Istennel semmit sem trődnek.
 
De íme, Isten az oltalmam, * az Úr megtartja letem.
 
Én pedig készséggel ldozok nked, * és dicsőítem, Uram, jósgos nevedet.
 
Mert az Úr minden nyomorúságból kimentett engem, * s ellenségeimre megvetéssel tekint szemem.
 
Dicsőség az Atyának és Fiúnak * és Szentllek Istennek.
 
Miképpen kezdetben, most és mindenkor * és mindörökkön örkké. men.

Antifóna Zsolt 53,6.9
Íme, * Isten az oltalmam, az Úr megtartja életem: minden nyomorúságból kimentett engem.

Olvasmány Ez 34,15-16
Magam terelgetem majd juhaimat, és magam telepítem le őket – mondja az Úr, az Isten. Megkeresem az elveszettet, visszaterelem az elszéledtet, bekötözöm a sérültet, ápolom a beteget, a kövér és egészséges felett pedig őrködöm. Az igazság szerint legeltetem őket.
 
V Emlékezzél meg rólunk, Urunk, hiszen szereted népedet!
Szabadításoddal látogass hozzánk! Zsolt 105,4

Az imaóra befejezése
Mondjunk áldást az Úrnak!
Istennek legyen hála!
Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

Bencés zsolozsma V E S P E R Á S A BOLDOGSÁGOS SZŰZ MÁRIASZEPLŐTELEN FOGANTATÁSA

Esti ima0 imádkozás /layout/img/logo.png

Dec
07

A BOLDOGSÁGOS SZŰZ MÁRIA SZEPLŐTELEN FOGANTATÁSA
V E S P E R Á S

Az imaóra kezdése
Istenem, hallgass hívásomra! Uram, siess segítségemre! Dicsőség az Atyának és Fiúnak és Szentlélek Istennek. Miképpen kezdetben, most és mindenkor és mindörökkön-örökké. Ámen. Alleluja!

Himnusz Paulus Diaconus
Tengernek csillaga,
Isten édesanyja,
Üdvözlégy mindig Szűz,
menny boldog kapuja.
 
2. Te, kinek Gábriel
Ajka mondott ÁVÉ-t,
Tégy közöttünk békét
Fordítsd ÉVA nevét.
 
3. Szabadíts rabokat,
Adj fényt a vakoknak,
Űzd el bajainkat,
Esdj ki minden jókat.
 
4. Mutasd, hogy anyánk vagy,
Hallja meg imánkat,
Ki értünk Fiad
Születni nem átallt!
 
5. Kiváltságos szent Szűz,
Mindennél szelídebb,
Bűnöktől szabad
Tégy szelíddé s jóvá.
 
6. Tisztítsd meg szívünket,
Készítsd el utunkat,
Hogy örök örömben
Lássuk Jézusunkat!
 
7. Istennek dicséret,
Krisztusnak dicsőség,
Szentlélekkel együtt
Hármas egy tisztesség. Ámen.

1. antifóna Jel 12,1
Az égen nagy jel támadt: * egy asszony, ki a napba öltözött, lába alatt a hold, s fején tizenkét csillagból korona.

121. zsoltár • Zarándokok áldó éneke
Ti az Úr hegyéhez járultatok, az élő Isten városához, a mennyei Jeruzsálemhez. – Zsid 12,22
 
Örvendezem, mert azt mondták nekem: * „Az Úr hzába indulunk!”
 
Itt állunk már kapuidban, Jeruzsálem. † Jeruzsálem, te jl épült vros, * szilárdan illeszkedik minden rszed.
 
Oda vonulnak föl a törzsek, † az Úr törzsei Izrael trvénye szerint, * hogy az Úr nevére ldást mondjanak.
 
Ott állnak a brói szkek, * Dávid hzának szkei.
 
Jeruzsálemre bkét esdjetek: * „Biztonságban éljenek, kik tged szeretnek!
 
Falaid közt legyen bke, * biztonság hzaid kzött!”
 
Így könyörgök testvéreim és trsaim miatt: * „Békesség legyen benned!”
 
Urunk, Istenünk hza miatt * áldásért esdek szmodra.
 
Dicsőség az Atyának és Fiúnak * és Szentlélek Istennek.
 
Miképpen kezdetben, most és mindenkor * és mindörökkön-rökké. men.

1. antifóna Jel 12,1
Az égen nagy jel támadt: * egy asszony, ki a napba öltözött, lába alatt a hold, s fején tizenkét csillagból korona.

2. antifóna Jud 15,9
Te vagy Jeruzsálem * büszkesége, nagy öröme, te vagy népünk dicsősége.

147. zsoltár • A Mindenható himnusza
Jöjj, megmutatom neked a menyasszonyt, a Bárány jegyesét! – Jel 21,9
 
Jeruzsálem, dicsérd az Urat, * magasztald, Sion, Istened!
 
Megerősítette kapuid zrát, * gyermekeidet megáldja benned.
 
Határaidat bkével ldja, * s a búza javával tplál tged.
 
Szavát kldi a fldre, * Igéje sebesen szkell.
 
Havat hullat akár a gyapjat, * és zúzmarát hint mint a hamut.
 
Morzsaként hullatja jegét, * ki állja annak hidegét?
 
Igéjét küldi és olvadni kezd a jég, * leheletére a vizek folynak.
 
Kihirdette szavát Jkobnak, * törvényét és igazságát Izrael npének.
 
Más népekkel nem tett ily dolgokat, * végzéseit nem tárta föl senki msnak.
 
Dicsőség az Atyának és Fiúnak * és Szentlélek Istennek.
 
Miképpen kezdetben, most és mindenkor * és mindörökkön-rökké. men.

2. antifóna Jud 15,9
Te vagy Jeruzsálem * büszkesége, nagy öröme, te vagy népünk dicsősége.

3. antifóna Jud 13,18
Megáldott téged, lányom, * az Úr a fölséges Isten minden asszonynál jobban, alleluja.

Újszövetségi ének (Ef 1,3-10) • Hálaadás a megváltásért
 
Áldott legyen az Isten, Urunk, Jézus Krisztus Atyja, * aki Krisztusban minden mennyei, lelki áldással megldott minket.
 
♦ Benne választott ki, mielőtt a világot alkotta, * hogy szentek és feddhetetlenek legyünk előtte.
 
Szeretetből eleve arra rendelt tetszése szerint, * hogy Jézus Krisztus által fogadott fiaivá legyünk.
 
Magasztaljuk flséges kegyelmét, * amellyel szeretett Fiában fölkarolt minket.
 
Benne nyertük el a megváltást vre ltal: * bocsánatot nyertek bűneink
 
Kegyelmének bősége szerint, * amelyet teljes bölcsességgel és okossággal árasztott reánk.
 
Akaratának titkát tudtunkra adta * jóságos tetszése szerint.
 
Elhatározta, hogy az idők teljességével † Krisztusban mint főben foglaljon ssze mindent, * ami a mennyben van s a fldön.
 
Dicsőség az Atyának és Fiúnak * és Szentllek Istennek.
 
Miképpen kezdetben, most és mindenkor * és mindörökkön-örkké. men.

3. antifóna Jud 13,18
Megáldott téged, lányom, * az Úr a fölséges Isten minden asszonynál jobban, alleluja.

Olvasmány Róm 8,29-30
Akiket Isten eleve ismert, azokat eleve arra rendelte, hogy Fiának képmását öltsék magukra. Akiket előre erre rendelt, azokat meg is hívta, akiket meghívott, azokat megigazultakká is tette.

Válaszos ének Zsolt 44,3.12
Ékesebb vagy minden embernél, * ezért megáldott Isten téged.
A Király kívánja szépséged, mert ő az Úr, a te Istened. * Ezért megáldott... Dicsőség... Ékesebb vagy...

4. antifóna Ter 3,14-15
Az Úr a kígyóhoz így szólt: * „Viszályt támasztok közted s az asszony között, ivadékod és ivadéka közt, s Ő fejedet széttiporja.”

Magnificat Lk 1,46-55
[Zakariás házában Mária így szólt:]
 
Magasztalja lelkem az Urat, * ujjongjon szívem üdvözítő Istenemben.
 
Tekintetre méltatta alázatos szolgáló lányát: * lám, ezentúl boldognak hirdet minden nemzedék.
 
Mily nagy dolgot művelt velem * ő, a hatalmas, akit Szentnek hívunk.
 
Nemzedékről nemzedékre megmarad irgalma * azokon, akik félik őt.
 
Nagyszerű dolgokat művelt karja, * a szívükben gőgösöket széjjelszórta.
 
Uralkodókat űzött el trónjukról, * de a kicsinyeket magasra emelte.
 
Betöltötte az éhezőket minden jóval, * a gazdagokat elbocsátotta üres kézzel.
 
Fölkarolta szolgáját, Izraelt: * megemlékezett irgalmáról,
 
Melyet atyáinknak hajdan megígért, * Ábrahámnak és utódainak örökkön-örökké.
 
Dicsőség az Atyának és Fiúnak * és Szentlélek Istennek.
 
Miképpen kezdetben, most és mindenkor * és mindörökkön örökké. Ámen.

4. antifóna Ter 3,14-15
Az Úr a kígyóhoz így szólt: * „Viszályt támasztok közted s az asszony között, ivadékod és ivadéka közt, s Ő fejedet széttiporja.”

Könyörgések
Testvérek, mindenható Istenünk azt akarta, hogy minden nemzedék ünnepelje Máriát, Fiának Anyját. Magasztaljuk az Atyát és könyörögve kérjük:
     Tekints Boldogságos Anyánkra, s hallgass meg minket, Urunk!
 
Istenünk, te a Szeplőtelen Szűz Máriát testben és lélekben Krisztus dicsőségének részesévé tetted;
– irányítsd e dicsőségre gyermekeid szívét.
 
Te Máriát anyánkul adtad nekünk.
– Közbenjárására adj a fáradtaknak enyhülést, a szomorkodóknak vigaszt, a bűnösöknek bocsánatot, mindenkinek üdvösséget és békét.
 
Te Máriát az irgalmasság anyjává tetted;
– tapasztalják meg anyai szeretetét mindazok, akik veszélyben vannak.
 
Te Jézus és József házában családanyává tetted Máriát;
– segítsd az édesanyákat, hogy közbenjárására családjaikban a szeretetet és a szent életet ápolják.
 
Te Máriát a mennyország Királynőjévé koronáztad;
– add, hogy megholt testvéreink országodban örökké örvendjenek szentjeiddel együtt.

Az Úr imádsága
Testvérek! Könyörögjünk, amint az Úr tanított minket imádkozni!
Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek és ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség, mindörökké. Ámen.

Zárókönyörgés
Istenünk, te méltó hajlékot készítettél Fiadnak a Boldogságos Szűz Mária szeplőtelen fogantatásában, amikor őt Fiad halálának érdeméért eleve megóvtad minden bűntől. Szűz Mária közbenjárására engedd, hogy mi is tiszta lélekkel jussunk el hozzád. A mi Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön-örökké.

Áldás
Adja meg nektek az Atya dicsőségének gazdagsága szerint, hogy Lelke által megerősödjetek benső emberré, és a hittel Krisztus lakjék szívetekben!
A mindenható Istennek: az Atyának, a Fiúnak † és a Szentléleknek áldása szálljon le rátok és maradjon veletek mindörökké!

Az imaóra befejezése
Mondjunk áldást az Úrnak!
Istennek legyen hála!
Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

További imák

Küldetésünk

Amikor a szeretet és a béke nyelvét használjuk, ez lehetővé teszi számunkra, hogy párbeszédet folytassunk másokkal, még azokkal is, akik különböznek tőlünk. Ezzel a párbeszéddel kezdjük jobban megérteni egymást, lehetővé téve számunkra, hogy kövessük Jézust egy békésebb világ megteremtésében. ​​​​​​A Kattints és Imádkozz egy lehetőség, hogy a most élő generációk a digitális világban megváltozzanak. "Isten hűséges és a reményünk benne olyan, mint egy szilárd horgony az égben."