Bálint Sándor Ünnepi KalendáriumÁgnes

Napi Ima0 imádkozás /layout/img/logo.png

Jan
21
Bálint Sándor Ünnepi Kalendárium Ágnes

Ágnes már a középkorban számontartott ünnep és kedvelt keresztnév. Középkori magyar alakjai: Anglit, Angalitha, Ágnus, Annos, ma. becézők: Ágnis, Ágnyis, Ági, Ágó.*

Gótikus táblakepeit máig megőrizték Alsóbajom (Boian 1490), Arnótfalva (Emaus, Arnutovce 1485), Bártfa (két változatban 1450, 1460), Csikcsatószeg (Četatuia 1530), Dubrava (Dubrava Liptovská 1510), Hervartó (Hervartov 1460), Héthárs (Lipany 1520), Kassa (1470), Késmárk (1493), Nagyjeszen (Horne Jaseno), Nagylomnic (Lomnica 1495), Palocsa (PIavec 1500), Szentjakabfalu (Jakub 1480), Sztankahermány (Hermanovce 1510) szárnyasoltárai.* Szentjakabfalu Ágnes-szobrát (1490) a besztercebányai múzeum őrzi. Faszobra feltűnik még a Virgines Capitales között, Kisszeben (Sabinov) Angyali üdvözlet-oltárán (1510) is.*

Csak néhány Ágnes-patrocinium ismeretes előttünk: Ruszkinóc (Ruskinovce, Szepes), Marcaltő (kastélykápolna). A középkorban Szentágota szabolcsi falunak (1410) is biztosan ő volt a védőszentje.*

 

Ágnes már 13 éves korában vértanú lett. Ifjú vala – írja* az Érdy-kódex – esztendős korában, de vén és koros vala ő lelki érdemes voltában. Szép orcájában, de annál szép ő hitében. A fejedelem fia beleszeret, drága ajándékokkal halmozza el. Kezét is megkéri, Ágnes azonban mindent visszautasít. Kiderül, hogy keresztény. Az uralkodó most feslett életre akarja kényszeríteni. A fertelmességnek helyén azonban Isten angyala fényességével megoltalmazza. Bod Péter úgy tudja, hogy midőn szüléi az ő temetése fölött siratnák, fényes köntösben fényes leány sereggel jelent meg. Jobb keze felől állott egy fejér bárány. Mellyre nézne a Képírók Ágnest bárány tzímerrel szokták lefesteni.*

 

Az ecsedi uradalom 1648-ból való úrbéri összeírásában fordul elő az anglitbor. Csefkó Gyula tanulságos fejtegetései* után nem kétséges, hogy itt elsőízben már lefejtett dézsmaborról van szó, amelyet a jobbágy Ágnes napján adott át urának.

Jászladány öregjei fejzúgás ellen Ágneshoz szoktak folyamodni. Okát már nem tudták megmondani.

Szil rábaközi faluban emlegetett időjárási regula: ha Ágnes hideg: engesztel Vince, hogy teljék a pince.*

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

További imák

Küldetésünk

Amikor a szeretet és a béke nyelvét használjuk, ez lehetővé teszi számunkra, hogy párbeszédet folytassunk másokkal, még azokkal is, akik különböznek tőlünk. Ezzel a párbeszéddel kezdjük jobban megérteni egymást, lehetővé téve számunkra, hogy kövessük Jézust egy békésebb világ megteremtésében. ​​​​​​A Kattints és Imádkozz egy lehetőség, hogy a most élő generációk a digitális világban megváltozzanak. "Isten hűséges és a reményünk benne olyan, mint egy szilárd horgony az égben."