Bálint Sándor Ünnepi KalendáriumAdalbert

Napi Ima2 imádkozás /layout/img/logo.png

Ápr
23
Bálint Sándor Ünnepi Kalendárium Adalbert

Adalbert, nyelvújítási azonosítással Béla, szlovákul, csehül Vojtech, németül Albrecht, cseh főúri család sarjadéka (956–997). Magdeburgban, a német-római császárság keleti missziós középpontjában tanult. Itt barátságot kötött Ottó herceggel, a későbbi II. Ottó császárral. Belépett a római S. Alessio bencései közé. Az örökvárosban tanácsadója volt III. Ottónak: várták a millenniumot, az első keresztény ezredévet, Krisztus új eljövetelét. Ez a hiedelem határozta meg életüket, terveiket is, így a birodalom szomszédságában élő pogány népek megtérítését és felajánlását.

Adalbert a csehek, magyarok, lengyelek, poroszok között végzett missziós munkát. Amikor hazánkban térített (992–994), megkeresztelte Géza fejedelmünket és fiát, Vajkot. A poroszok között szenvedett vértanú-halált (997 április 23). Azonnal szentként tisztelték. Ereklyéit Prágában, Esztergomban és a római S. Bartolommeo templomban őrzik.*

István király őt választotta az esztergomi főegyházmegye máig tisztelt védszentjének (pius patronus ecclesiae Strigoniensis), és nevére székesegyházat épített (1010), amelynek később a Nagyboldogasszony-dedikáció mellett is társpatrónusa maradt.*

Adalbert napjának esztergomi officiuma a középkor magyar egyházi költészetének méltó megnyilatkozása. Dankó József tette közzé.* Ízelítőül itt csak egyik responsoriumát idézzük:

 

Ave praesul et beate
Dei martyre Adalberte.
Confer opera petentibus,
Tuis sanctis precibus
mala pelle, bona posce,
praesta pacis incrementum,
sane vitae gaudium. Alleluia.

 

A nagyszombati kollégiumot Pázmány Péter emelte, és érthetően Adalbert pártfogása alá helyezte.* Érthető, hogy a nagyszombati ifjúság drámával is ünnepelte (1641).* Ő volt a védőszentje a győrhegyi (1138)* és hatvani prépostságának,* továbbá a pécsváradi apátság és Túrsámson (1347)* elenyészett ősi plébániatemplomának. Veszprémvarsány XI. századbeli Adalbert-patrociniuma a múlt században született újjá.

Föltűnik Arnótfalva (Emaus, Arnutovce, 1485), Szepeshely (Spišsky Pohradie, 1470) szárnyasoltárain.* Gótikus szobra (1490) ott látható az eperjesi Miklós-templom barokk főoltárán, továbbá a bártfai Egyed-templom Jézus születése oltárán, (1480).* Oltármestersége volt a nagyváradi (1374),* csanádi,* győri (1574)* székesegyházban.

Adalbert tisztelete a Tridentinum nyomán újjászületett régi hazánkban. A barokk pasztoráció gondosan számbavette a magyar szenteket, de azokat is, akiknek a magyar földhöz, múlthoz közük volt. Így került be szobra Aachen híres magyar kápolnájába is István, Imre, László társaságában (1769).* Szórványosan Adalbertot is szívesen választják új templomaink védőszentül.

 

Esztergom: Bajna, Udvard (Dvory nad Žitavou), Pozsonysárfő (Blatné), Budapest (Kelenföld, kápolna).

Szepes: Gáboltó (Gaboltov, 1715).

Győr: Söptér (kápolna).

Veszprém: Garabonc.

Vác: Hatvan (1714), Bugyi (1761).

Eger: Egerfarmos (XVIII. század), Hangács (1879), Jéke (1887). Ez utóbbiak titulusát nyilván a főpásztor, Bartakovics Béla neve magyarázza.

Kalocsa: Homokmégy (1874), Monostorszeg (1907, kápolna), Petrőc (Petrovce).

Erdély: Barót (Baraolt, 1760),* Bélafalva (Belani), Székelykő.

 

Gáboltó a középkorban a keresztes lovagok váráról is híres volt. Búcsúnapjáról olvassuk: „A Cruciferi de Gibolto gótikus templomában a vasárnapi öregmisén tekintélyesebb gazdák, mint hajdan a keresztes vitézek végzik a minisztrálást. Szent Adalbert patrónus napján pedig, élükön az egyházfival, a sekrestyés és kurátorok társaságában mondókákkal járják be a falut, s a templomra gyűjtenek. Ma is érdekes csoportozat: elül megy a XIII. századi gyűjtőpersellyel, melyen a védőszent szobra van, az egyházfi. A ruhája: kék kámzsa, minisztránsköpeny a vállon, mely fehérrel van szegve, a mellen pedig lógó, négyszög alakú, alul körített, IHS-föliratú leffentyűt mutat. A minisztránsok ruházata ugyanolyan, csakhogy a kámzsa fehér, és a leffentyűnek kétféle díszítése van: egyszer IHS-fölirat fönt kereszttel, lent szívvel, másszor a Szűz Mária-név monogramja a szokásos gót csoportosításban.” A szövegeket sajnos, nem örökítették meg.*

Az önálló Szlovákiában a szlávság szentjeként tisztelt Vojtech kultusza újjászületőben van.

Amíg a nap a cseheknél tavaszkezdetnek is számít, efféle hiedelemvilága minálunk a kalendáriumi szomszédságában lévő Szent György napja mellett nem tudott kibontakozni.

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

További imák

Küldetésünk

Amikor a szeretet és a béke nyelvét használjuk, ez lehetővé teszi számunkra, hogy párbeszédet folytassunk másokkal, még azokkal is, akik különböznek tőlünk. Ezzel a párbeszéddel kezdjük jobban megérteni egymást, lehetővé téve számunkra, hogy kövessük Jézust egy békésebb világ megteremtésében. ​​​​​​A Kattints és Imádkozz egy lehetőség, hogy a most élő generációk a digitális világban megváltozzanak. "Isten hűséges és a reményünk benne olyan, mint egy szilárd horgony az égben."