Az IsteniIrgalmasság Rózsafüzére

Békesség Istentől

Reggeli ima12 imádkozás /layout/img/logo.png
Beküldte: Békesség Istentől🙏🙏🙏🙏 | 05/18/2021 03:58

Máj
18
Az Isteni Irgalmasság Rózsafüzére

Ima közben legyen előttünk az áldást osztó Jézus kegyképe.

Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Ámen.

(Egy lehetséges imaszándék az Isteni Irgalmasság Rózsafüzér ima mondásához:

Jézusom, kérlek, fogadd el az Isteni Irgalmasság Rózsafüzér imámat mindazokért, akik mostantól a következő Isteni Irgalmasság Rózsafüzér imámig meghalnak. Indítsd őket igaz bűnbánatra, és add meg nekik Szent Kegyelmeddel, hogy Irgalmasságod mérhetetlen Kincsét felismerjék és hálás szívvel elfogadják, ezáltal az örök kárhozattól megmeneküljenek. )

A KERESZTRE: Miatyánk… Üdvözlégy… Hiszekegy…

A NAGY SZEMEKRE:
Örök Atya! Felajánljuk Neked a Te mindenekfelett szeretett Fiadnak, a mi Urunknak, Jézus Krisztusnak, - Akit mi is oly nagyon szeretünk -
Testét és Vérét, Lelkét és Istenségét engesztelésül bűneinkért - és az egész világ bűneiért.

A KIS SZEMEKRE: Ó, Atyánk! Az Ő fájdalmas szenvedéséért bocsáss meg nekünk, irgalmazz a tisztítótűzben szenvedő lelkeknek,
- és az egész világnak!

ZÁRÓ IMA: (háromszor)
Szent Istenünk, Szent erős Isten, Szent halhatatlan Isten, könyörülj rajtunk,
- és az egész világon! Ámen.

KÖNYÖRGÉS: Urunk, Jézus Krisztus, áldj és védj meg minden jóakaratú embert ezen a világon, és mindazoknak, akik távol állnak Tőled, adj jóakaratot. Indítsd őket az Igazság keresésére, és segítsd őket, hogy Téged megtaláljanak, megismerjenek, megszeressenek, és soha el ne hagyjanak. Engedd, kérünk, hogy a Te végtelen Irgalmasságoddal találkozzanak, mielőtt igazságosságoddal kéne szembesülniük. Ámen.

Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Ámen.

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

További imák

Küldetésünk

Amikor a szeretet és a béke nyelvét használjuk, ez lehetővé teszi számunkra, hogy párbeszédet folytassunk másokkal, még azokkal is, akik különböznek tőlünk. Ezzel a párbeszéddel kezdjük jobban megérteni egymást, lehetővé téve számunkra, hogy kövessük Jézust egy békésebb világ megteremtésében. ​​​​​​A Kattints és Imádkozz egy lehetőség, hogy a most élő generációk a digitális világban megváltozzanak. "Isten hűséges és a reményünk benne olyan, mint egy szilárd horgony az égben."