Az Imaapostolság FELAJÁNLÓ IMÁDSÁGAI

Napi Ima6 imádkozás /layout/img/logo.png

Feb
13
Az Imaapostolság FELAJÁNLÓ IMÁDSÁGAI

Jézus az egész életét a mennyei Atyának ajánlotta. Az Ő felajánlásába kapcsolódunk bele életünk minden kicsi és nagy pillanatával. A felajánlásban mindenünket Vele egyesítjük, és Őt magát és szeretetét kapjuk cserébe.

Napi felajánlásunk bekapcsolódik Jézus nagy felajánlásában és önátadásában, amit az eukarisztiában ünnepelünk.

Az Imaapostolság felajánló imádsága

Atyám, felajánlom Neked mai napomat, imáimat, gondolataimat, szavaimat, tetteimet és szenvedésemet Fiaddal Jézus Krisztussal egységben, aki az Eucharisztiában folyamatosan felajánlja magát a világ üdvösségéért. Legyen a Jézust vezető Szentlélek az én vezetőm és erőm ma egész nap, hogy tanúságot tehessek szeretetedről. Mariával, Urunk és az Egyház édesanyjával a Szentatya e havi imaszándékáért is imádkozom: (itt felidézzük a havi imaszándékot)

Az Imaapostolság felajánló imádsága változat 

Irgalmas Atyám, köszönöm, hogy jelen vagy mindenbennapi életünk során. Segíts, hogy együttműködhessek Veled egy egységesebb világ építésében. Ezen a világot átölelő imahálózaton a pápa szándékára imádkozva felajánlom neked napomat az Egyházért és a komoly kihívásokért, melyekkel küzd az emberiség.

Az Imaapostolság felajánló imádsága változat  

Atyám, köszönöm végtelen szeretetedet, irgalmadat irántam és az egész világ iránt. Köszönöm, hogy gyermeked és Fiad barátja lehetek. Köszönöm, hogy élek és …. Jézusom, Szíved végtelen szeretetére és irgalmára bízom önmagam, egész napom találkozásait, munkáit, örömeit és nehézségeit. Jézus, bízom benned! Szentlelked vezessen és töltsön el. Mária, oltalmadra bízom magam, és veled imádkozom a Szentatya e havi szándékáért….

Az Imaapostolság felajánló imádsága változat 

Itt vagyok Atyám. Tudom, hogy Te mindig velem vagy. Önmagamat Fiadra, Jézusra bízom, aki minden nap önmagát adja értünk az Eucharisztiában. Szentlelked erősítsen engem, hogy az Evangéliumot tudjam élni mindenben, amit mondok vagy teszek a mai napon. Neked adom a mai napot, minden munkát, találkozást, imádságot, örömet és szenvedést, mindent. Máriával, az Egyház édesanyjával imádkozom az Egyház küldetésért, és a Pápa e havi imaszándékáért.

Loyolai Szent Ignác felajánló imája

Fogadd el, Uram, szabadságomat, fogadd egészen, vedd értelmemet és akaratomat, emlékezésem. Mindazt, amim van, és ami vagyok, Te adtad ingyen. Én visszaadom, Uram, visszaadok egyszerre mindent. Legyen felettem korlátlan úr rendelkezésed, csak egyet hagyj meg ajándékodul: szeretnem Téged. Csak a szeretet maradjon enyém a kegyelemmel, és minden, de minden gazdagság enyém, más semmi nem kell.

Lisieux-i Szent Teréz felajánló imája

Istenem! Felajánlom neked a mai nap miden cselekvését a szándékokért (ford. havi imaszándékok) és Jézus Szent Szívének dicsőségére. Vágyom arra, hogy minden szívverésem, gondolatom, a legkisebb munkám is megszentelődjön, azáltal hogy egyesül az Ő végtelen érdemeivel, és kívánom, hogy jóvátegyem bűneimet az Ő irgalmas szeretetének tűzhelyébe dobván őket.

Istenem! Kérem magam számára és azok számára, akik kedvesek nekem: a kegyelmet, hogy tökéletesen teljesítsük szent akaratodat, Irántad való szeretetből fogadjuk el e mulandó élet örömeit és szomorúságait, hogy majd egy napon mindnyájan együtt lehessünk a mennyben mindörökre. Amen.

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

További imák

Küldetésünk

Amikor a szeretet és a béke nyelvét használjuk, ez lehetővé teszi számunkra, hogy párbeszédet folytassunk másokkal, még azokkal is, akik különböznek tőlünk. Ezzel a párbeszéddel kezdjük jobban megérteni egymást, lehetővé téve számunkra, hogy kövessük Jézust egy békésebb világ megteremtésében. ​​​​​​A Kattints és Imádkozz egy lehetőség, hogy a most élő generációk a digitális világban megváltozzanak. "Isten hűséges és a reményünk benne olyan, mint egy szilárd horgony az égben."