Az Ige mellett – Vladár Gábor igemagyarázata (34) „Jeruzsálem, … hányszor akartamösszegyűjteni gyermekeidet…!” (Lk 13,34–35)

Napi Ima1 imádkozás /layout/img/logo.png

Jan
30
Az Ige mellett – Vladár Gábor igemagyarázata (34) „Jeruzsálem, … hányszor akartam összegyűjteni gyermekeidet…!” (Lk 13,34–35)

„Jeruzsálem, … hányszor akartam
összegyűjteni gyermekeidet…!” Lk 13,34–35

34 Jeruzsálem, Jeruzsálem, aki megölöd a prófétákat, és megkövezed azokat, akik hozzád küldettek, hányszor akartam összegyűjteni gyermekeidet, mint a kotlós a csibéit szárnyai alá, de nem akartátok! 35 Íme, elhagyottá lesz a ti házatok. De mondom nektek, nem láttok addig engem, míg el nem jön az az idő, amikor ezt mondjátok: Áldott, aki az Úr nevében jön!

Az Ige mellett – Vladár Gábor igemagyarázata

(34) „Jeruzsálem, … hányszor akartam
összegyűjteni gyermekeidet…!”
(Lk 13,34–35)

Urunknak Jeruzsálemről mondott szavai ismételten rámutatnak, milyen keveset tudunk az ő életéről. Nyilván nem beszélhetett volna így, ha nem ajánlotta volna fel többször is megváltó szeretetét Jeruzsálem népének. A mentő szeretetre elutasítás volt a válasz: „Nem akartátok!” Nincs fájdalmasabb érzés a visszautasított szeretetnél, és Urunknak ismételten át kellett ezt élnie. Pedig Izráel őrizőjeként már látta a szent város fölött vészesen kerengő római sas halálos fenyegetését: „Íme, elhagyottá lesz a ti házatok” (35). Urunk szerette népét, utolsó jeruzsálemi útja során megsiratta az engedetlen város előre látott pusztulását: „Bárcsak felismerted volna ezen a napon te is a békességre vezető utat!” (19,42.44). Az Újszövetség bizonyságtétele szerint Istenünk e fájdalmas kudarc ellenére sem mond le népéről, e világkorszak végén ismételten odafordul majd hozzá. Erre utalnak Urunk rejtélyes szavai: eljön az idő, amikor azt mondjátok, „Áldott, aki az Úr nevében jön!” (Zsolt 118,26). Vagyis Krisztus újra eljön az idők végén az Atya templomába, a Sionra (vö. Mt 23,39; Róm 11,26), és felzúg majd a hódoló zsoltár népe ajkán. Örömünk, hogy ennek a mennyei kórusnak mi is tagjai lehetünk.

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

További imák

Küldetésünk

Amikor a szeretet és a béke nyelvét használjuk, ez lehetővé teszi számunkra, hogy párbeszédet folytassunk másokkal, még azokkal is, akik különböznek tőlünk. Ezzel a párbeszéddel kezdjük jobban megérteni egymást, lehetővé téve számunkra, hogy kövessük Jézust egy békésebb világ megteremtésében. ​​​​​​A Kattints és Imádkozz egy lehetőség, hogy a most élő generációk a digitális világban megváltozzanak. "Isten hűséges és a reményünk benne olyan, mint egy szilárd horgony az égben."