Az Ige mellett – Vassné Baki Ilona igemagyarázata „Salamon király felülmúlta ...a föld összes királyát.” 2Krón 9,13–31

Napi Ima1 imádkozás /layout/img/logo.png

Máj
26
Az Ige mellett – Vassné Baki Ilona igemagyarázata „Salamon király felülmúlta ... a föld összes királyát.” 2Krón 9,13–31

„Salamon király felülmúlta gazdagságban és bölcsességben a föld összes királyát.” 2Krón 9,13–31

13 Annak az aranynak a súlya, amely Salamonhoz évente befolyt, hatszázhatvanhat talentum volt, 14 azon kívül, amit az árusok és a kereskedők hoztak. Az arab királyok és a birodalom helytartói is hoztak aranyat és ezüstöt Salamonnak. 15 Csináltatott Salamon király kétszáz hosszú pajzsot vert aranyból: mindegyik hosszú pajzshoz hatszáz sekel vert aranyat használtak fel, 16 továbbá háromszáz kerek pajzsot vert aranyból: mindegyik kerek pajzshoz három mina aranyat használtak fel; ezeket a király a Libánon-erdő palotába helyezte el. 17 Csináltatott a király egy nagy elefántcsont trónt, és bevonatta színarannyal. 18 Hat lépcső vezetett a trónhoz. Egy aranyzsámoly volt a trónhoz erősítve, az ülőhely két oldalán pedig karfák voltak, és két oroszlánszobor állt a karfáknál. 19 Tizenkét oroszlánszobor állt a hat lépcső mindkét oldalán. Nem készült ilyen egyetlen más országban sem. 20 Salamon király minden ivóedénye aranyból volt, a Libánon-erdő palota minden edénye is tiszta aranyból volt. Az ezüstöt semmire sem becsülték Salamon idejében, 21 mert a király hajói Tarsísban jártak Hírám szolgáival együtt. Háromévenként érkeztek vissza a Tarsís-hajók, és aranyat, ezüstöt, elefántcsontot, majmokat és pávákat hoztak. 22 Salamon király felülmúlta gazdagságban és bölcsességben a föld összes királyát. 23 A föld összes királya igyekezett Salamonhoz eljutni, hogy hallhassa bölcsességét, amelyet Isten adott a szívébe. 24 Ajándékot is hozott mindegyik: ezüst- és aranytárgyakat, díszes ruhákat és fegyvereket, balzsamot meg lovakat és öszvéreket. Így ment ez évről évre. 25 Salamonnak lettek istállói, amelyek négyezer fogat lovat és harci kocsit tudtak befogadni, és volt tizenkétezer lova. Ezeket a harci kocsik városaiba meg maga mellé, Jeruzsálembe rendelte a király. 26 Így uralkodott minden király felett az Eufrátesztől a filiszteusok földjén át Egyiptom határáig. 27 A király elérte, hogy annyi lett Jeruzsálemben az ezüst, mint a kő, és annyi lett a cédrus, mint amennyi vadfügefa van az alföldön. 28 Salamonnak Egyiptomból és egyéb országokból hozták a lovakat. 29 Salamon történetének egyéb részei, elejétől a végéig meg vannak írva Nátán próféta történetében, a sílói Ahijjá próféciájában és Jedó látnoknak Jeroboámról, Nebát fiáról írt látomásaiban. 30 Salamon negyven évig uralkodott Jeruzsálemben egész Izráel felett. 31 Azután Salamon pihenni tért őseihez, és eltemették apjának, Dávidnak a városában. Utána a fia, Roboám lett a király.

Az Ige mellett – Vassné Baki Ilona igemagyarázata

(22) „Salamon király felülmúlta gazdagságban és bölcsességben a föld összes királyát.” (2Krón 9,13–31)

Salamon hatalmas gazdagsága többféle bevételből származott, éves jövedelme több mint húsz tonna arany. „Annak az aranynak a súlya, amely Salamonhoz évente befolyt, hatszázhatvanhat talentum volt, azon kívül, amit az árusok és a kereskedők hoztak. Az arab királyok és a birodalom helytartói is hoztak aranyat és ezüstöt Salamonnak.” (13–14) Emellett kapott ajándékokat a hozzá látogatóba érkező uralkodóktól, kiépült a tengeri kereskedése is. A különböző királyokkal, országokkal kialakított szövetséges viszonyai, jó kapcsolatai fölvirágoztatták az országot. Uralkodása békés korszak volt, Izráel aranykora. Isten hűséges maradt adott szavához, ígéreteihez. Salamon a bölcsessége mellé valóban mérhetetlen gazdagságot is kapott. De a pompa és a mérhetetlen gazdagság megtarthatja-e az ember életét? „Mindent pontosan úgy találtak”, ahogyan előre megmondta az Úr (Lk 19,32). Minden éppen úgy történt, ahogy az Úr előzőleg kijelentette: a bölcsesség, a gazdagság és a Salamon hűtlensége, bálványozása miatt bekövetkező ítélet is. Jézus életének visszatérő mozzanata: születése – szenvedése – feltámadása és a Szentlélek kitöltetése – minden úgy történik, amint előre megmondatott. Az ő szava sziklaszilárd alap, amelyre ráépíthetjük az életünket.

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

További imák

Küldetésünk

Amikor a szeretet és a béke nyelvét használjuk, ez lehetővé teszi számunkra, hogy párbeszédet folytassunk másokkal, még azokkal is, akik különböznek tőlünk. Ezzel a párbeszéddel kezdjük jobban megérteni egymást, lehetővé téve számunkra, hogy kövessük Jézust egy békésebb világ megteremtésében. ​​​​​​A Kattints és Imádkozz egy lehetőség, hogy a most élő generációk a digitális világban megváltozzanak. "Isten hűséges és a reményünk benne olyan, mint egy szilárd horgony az égben."