Az Ige mellett – Tatai István igemagyarázata (29) „Most bocsátod el, Uram, szolgádatbeszéded szerint békességgel…” (Lk 2,21–40)

Napi Ima1 imádkozás /layout/img/logo.png

Nov
24
Az Ige mellett – Tatai István igemagyarázata (29) „Most bocsátod el, Uram, szolgádat beszéded szerint békességgel…” (Lk 2,21–40)

„Most bocsátod el, Uram, szolgádat beszéded szerint békességgel…” Lk 2,21–40

21 Amikor pedig eljött a nyolcadik nap, és körül kellett őt metélni, a Jézus nevet adták neki, ahogyan az angyal nevezte őt, mielőtt még anyja méhében megfogant. 22 És amikor leteltek tisztulásuk napjai Mózes törvénye szerint, felvitték Jézust Jeruzsálembe, hogy bemutassák az Úrnak, 23 amint meg van írva az Úr törvényében, hogy „minden elsőszülött fiúgyermek az Úrnak szenteltessék”; 24 és hogy áldozatot adjanak az Úr törvényében mondottak szerint, „egy pár gerlét vagy két galambfiókát”. 25 És íme, élt egy ember Jeruzsálemben, akinek Simeon volt a neve. Igaz és kegyes ember volt, várta Izráel vigasztalását, és a Szentlélek volt rajta. 26 Azt a kijelentést kapta a Szentlélektől, hogy nem hal meg addig, amíg meg nem látja az Úr Krisztusát. 27 A Lélek indítására elment a templomba, és amikor a gyermek Jézust bevitték szülei, hogy eleget tegyenek a törvény előírásainak, 28 akkor karjába vette, áldotta az Istent, és ezt mondta: 29 Most bocsátod el, Uram, szolgádat beszéded szerint békességgel, 30 mert meglátta szemem üdvösségedet, 31 amelyet elkészítettél minden nép szeme láttára, 32 hogy megjelenjék világosságul a pogányoknak és dicsőségül népednek, Izráelnek. 33 A gyermek apja és anyja csodálkoztak azon, amit róla mondott, 34 Simeon pedig megáldotta őket, és ezt mondta anyjának, Máriának: Íme, ő sokak elesésére és felemelésére rendeltetett Izráelben, és jelül, amelynek ellene mondanak 35 – a te lelkedet is éles kard járja majd át –, hogy nyilvánvalóvá legyen sok szív gondolata. 36 Volt ott egy prófétanő is, Anna, Fánuél leánya, Ásér törzséből. Igen idős volt; csak hét évig élt férjével hajadonkora után, 37 és nyolcvannégy éves özvegyasszony volt. Nem távozott el a templomból, hanem böjtöléssel és imádkozással szolgált éjjel és nappal. 38 Abban az órában is megjelent, hálát adott Istennek, és beszélt róla mindazoknak, akik várták Jeruzsálem megváltását. 39 Miután mindent elvégeztek az Úr törvénye szerint, visszatértek városukba, a galileai Názáretbe. 40 A gyermek pedig növekedett és erősödött, megtelt bölcsességgel, és Isten kegyelme volt rajta.

Az Ige mellett – Tatai István igemagyarázata

(29) „Most bocsátod el, Uram, szolgádat beszéded szerint békességgel…” (Lk 2,21–40)

Mi kell ahhoz, hogy békességben tudjunk majd elmenni ebből az életből? Először meg kell találnunk az üdvösséget Jézus Krisztusban! Hogyan találta meg az üdvösséget az idős Simeon? Az Ige és a Szentlélek által. Simeon már élete valamely korábbi pontján kapott személyes ígéretet Istentől arra, hogy nem hal meg addig, amíg meg nem látja a Messiás eljövetelét. Hosszú évtizedek folyamán hűségesen hordozta ezt az isteni szót. Miért tehette ezt? Mert a Lélek embere volt: a Lélek volt rajta (25), a Lélektől kijelentést kapott (26), s érzékelte is a Lélek indítását (27). Mivel hűséges volt, az Úr beteljesítette életében az ígéretet. Az idős férfi teljes békességgel és áldó ajkakkal vett búcsút az élettől. Megáldja a gyermeket, és prófétál Jézus anyjának is. Mária karddöfésként fogja átélni szívében azt a szenvedést, amelyet Fia visel el érte is a kereszten. Jézus élete valóban sokak számára elesés, másoknak azonban feltámadás lesz. Egy egész birodalom leteszi majd a fegyvert a Jézus név előtt, sőt Izráel országa is megszűnik egy időre a hitetlen megbotlás miatt. Mindazonáltal Jézus áldozata feltámadást is hoz sok megtérő szívnek, így egy napon Izráelnek és az egész kozmosznak is!

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

További imák

Küldetésünk

Amikor a szeretet és a béke nyelvét használjuk, ez lehetővé teszi számunkra, hogy párbeszédet folytassunk másokkal, még azokkal is, akik különböznek tőlünk. Ezzel a párbeszéddel kezdjük jobban megérteni egymást, lehetővé téve számunkra, hogy kövessük Jézust egy békésebb világ megteremtésében. ​​​​​​A Kattints és Imádkozz egy lehetőség, hogy a most élő generációk a digitális világban megváltozzanak. "Isten hűséges és a reményünk benne olyan, mint egy szilárd horgony az égben."