Az Ige mellett – Tatai István igemagyarázata (15) „Tanított a zsinagógáikban…”(Lk 4,14–30)

Napi Ima3 imádkozás /layout/img/logo.png

Nov
29
Az Ige mellett – Tatai István igemagyarázata (15) „Tanított a zsinagógáikban…” (Lk 4,14–30)

„Tanított a zsinagógáikban…” Lk 4,14–30

14 Jézus a Lélek erejével visszatért Galileába, és elterjedt a híre az egész környéken. 15 Tanított a zsinagógáikban, és dicsőítette mindenki. 16 Amikor Názáretbe ment, ahol felnevelkedett, szokása szerint bement szombaton a zsinagógába, és felállt, hogy felolvasson. 17 Odanyújtották neki Ézsaiás próféta könyvét, ő pedig kinyitotta a könyvtekercset, és megkereste azt a helyet, ahol ez van megírva: 18 „Az Úrnak Lelke van énrajtam, mert felkent engem, hogy evangéliumot hirdessek a szegényeknek; azért küldött el, hogy a szabadulást hirdessem a foglyoknak, és a vakoknak szemük megnyílását; hogy szabadon bocsássam a megkínzottakat, 19 és hirdessem az Úr kedves esztendejét.” 20 Ekkor összegöngyölítve a könyvtekercset, átadta a szolgának, és leült. A zsinagógában mindenkinek a tekintete rajta függött; 21 ő pedig így kezdett beszélni hozzájuk: Ma teljesedett be ez az írás a fületek hallatára. 22 Mindnyájan egyetértettek vele, majd elcsodálkoztak azon, hogy a kegyelem igéit hirdeti, és azt kérdezgették: Nem József fia ez? 23 Ő pedig így szólt hozzájuk: Biztosan azt a közmondást mondjátok rám: Orvos, gyógyítsd meg magadat! Amiről hallottuk, hogy megtörtént Kapernaumban, tedd meg itt is, a saját hazádban! 24 Majd így folytatta: Bizony mondom nektek, hogy egyetlen próféta sem kedves a maga hazájában. 25 Igazán mondom nektek, hogy sok özvegyasszony élt Izráelben Illés napjaiban, amikor bezárult az ég három esztendőre és hat hónapra, úgyhogy nagy éhínség lett azon az egész vidéken, 26 de egyikükhöz sem küldetett Illés, csak a Szidónhoz tartozó Sareptába egy özvegyasszonyhoz. 27 És sok leprás volt Izráelben Elizeus próféta idejében, de egyikük sem tisztult meg, csak a szír Naamán. 28 Amikor ezt hallották, a zsinagógában mindenki megtelt haraggal, 29 felkeltek, kiűzték őt a városból, és elvitték annak a hegynek a szakadékáig, amelyen városuk épült, hogy letaszítsák; 30 ő azonban átment közöttük, és eltávozott.

Az Ige mellett – Tatai István igemagyarázata

(15) „Tanított a zsinagógáikban…” (Lk 4,14–30)

Az Úr fontos szolgálata volt a tanítás. Milyen példát vehetnek azok, akik ezt az elhívást kapták Istentől? Jézus kipróbált és érett személyként kezdte ezt a szolgálatot. Már kiállta a pusztai próbát, és harmincéves lett. Az izraeli kisgyereket ötéves koruktól vitték a zsinagógába. Tizenkét évesen lettek a törvény fiai, 20 éves kortól váltak hadkötelezetté, és harmincéves koruktól taníthattak. Jézus rendszerető volt. Nemcsak akkor ment templomba, amikor lelki szükségletei támadtak, hanem természetes életgyakorlatként kereste fel Isten házát. A jó tanító maga is rendszeresen tanul. Jézus nagyon jól ismerte a szent írásokat, és a Lélek vezethette, hogy miről prédikáljon. Jól tudta, mit kell felolvasnia. Rövid mondatai megérintették a hallgatókat, hiszen a „kegyelem igéit” hirdette. Az elengedés évéről beszélt, arról, hogy Isten itt és most új életlehetőséget ad a hallgatóknak személye által. Sajnos a többség elutasította őt, Jézus azonban hűséges maradt mondanivalójához egész életében. Ma fogadjuk a szívünkbe ezt: Jézus az Igét hirdette. Számára az írott Ige mindenekfeletti forrás volt a tanításban. Szolgálatai ideje alatt semmit nem írt le számunkra. Ellenben számos esetben, felemelt hangon és tekintéllyel ezt mondta: Meg van írva…! Ez az igetisztelet vezessen bennünket megszólalásainkban!

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

További imák

Küldetésünk

Amikor a szeretet és a béke nyelvét használjuk, ez lehetővé teszi számunkra, hogy párbeszédet folytassunk másokkal, még azokkal is, akik különböznek tőlünk. Ezzel a párbeszéddel kezdjük jobban megérteni egymást, lehetővé téve számunkra, hogy kövessük Jézust egy békésebb világ megteremtésében. ​​​​​​A Kattints és Imádkozz egy lehetőség, hogy a most élő generációk a digitális világban megváltozzanak. "Isten hűséges és a reményünk benne olyan, mint egy szilárd horgony az égben."