Az Ige mellett – Kovács Mihály igemagyarázata „…az Úr ... megmutatja erejétazoknak, akik tiszta szívvel az övéi.” 2Krón 16

Napi Ima1 imádkozás /layout/img/logo.png

Jún
03
Az Ige mellett – Kovács Mihály igemagyarázata „…az Úr ... megmutatja erejét azoknak, akik tiszta szívvel az övéi.” 2Krón 16

„…az Úr szemei áttekintik az egész földet, és ő megmutatja erejét azoknak, akik tiszta szívvel az övéi.” 2Krón 16

1 Ászá uralkodásának harminchatodik évében Baasá, Izráel királya Júda ellen vonult, és kiépítette Rámát, hogy ne lehessen Ászához, Júda királyához átmenni, vagy tőle átjönni. 2 Ekkor Ászá ezüstöt és aranyat hozatott elő az Úr házának és a királyi palotának a kincseiből, és elküldte Benhadadhoz, Arám királyához, aki Damaszkuszban lakott, ezzel az üzenettel: 3 Szövetségesek vagyunk, azok voltak már apám és apád is. Nézd, küldök neked ezüstöt és aranyat. Menj, bontsd fel a Baasával, Izráel királyával kötött szövetségedet, hogy vonuljon vissza innen. 4 Benhadad hallgatott Ászá királyra, és hadserege vezéreit Izráel városai ellen küldte. Leverték Ijjónt, Dánt, Ábél-Majimot és Naftáli városainak valamennyi raktárát. 5 Amikor ezt Baasá meghallotta, abbahagyta Rámá építését, és beszüntette a munkát. 6 Ászá király pedig munkára fogta egész Júdát, és elhordták Rámá köveit és gerendáit, amelyekkel Baasá építkezett. Ezekkel építette ki Gebát és Micpát. 7 Abban az időben elment Hanání látó Ászához, Júda királyához, és ezt mondta neki: Mivel Arám királyára támaszkodtál, nem pedig Istenedre, az Úrra, ezért csúszott ki a kezedből Arám királyának a hadserege. 8 Nem volt-e az etiópoknak és a líbiaiaknak roppant hadereje, igen sok harci kocsija és lovasa? Mégis kezedbe adta őket az Úr, mivel rá támaszkodtál. 9 Mert az Úr szemei áttekintik az egész földet, és ő megmutatja erejét azoknak, akik tiszta szívvel az övéi. Ostobán viselkedtél ebben a dologban, és emiatt mostantól fogva háborúkban lesz részed! 10 Ászá azonban bosszús lett a látóra, és kalodába záratta, olyan dühös lett rá emiatt. Sőt akkoriban Ászá a nép közül is bántalmazott egyeseket. 11 Ászának a története elejétől a végéig meg van írva Júda és Izráel királyainak a könyvében. 12 Uralkodása harminckilencedik évében megbetegedett Ászának a lába, és a betegsége egyre súlyosbodott. Ám betegségében sem az Úrhoz folyamodott, hanem az orvosokhoz. 13 Azután Ászá pihenni tért őseihez, meghalt uralkodása negyvenegyedik évében. 14 Eltemették abba a sírba, amelyet Dávid városában vágatott magának. Nyugvóhelyére fektették, amelyet teleraktak balzsammal és különféle jó illatú kenetekkel. És igen nagy tüzet gyújtottak a tiszteletére.

Az Ige mellett – Kovács Mihály igemagyarázata

(9) „…az Úr szemei áttekintik az egész földet, és ő megmutatja erejét azoknak, akik tiszta szívvel az övéi.” (2Krón 16)

Bár Ászá királyról azt írja a Biblia, hogy „…tiszta volt a szíve egész életében…” (2Krón 15,17), mégsem úgy mutatja be, mint aki feddhetetlen, bűntelen ember. Két olyan esetről is olvashatunk e részben, amely erről szól. Az első Baasá izráeli királlyal kapcsolatos. Baasá fenyegető magatartása miatt Ászá az arám Benhadadhoz fordult segítségért, és az Úr háza és palotája kincseivel rávette, hogy jöjjön az ő segítségére. Benhadad elfogadta az ajánlatot, Izráel ellen vonult. Júda tehát megmenekült, de Hanání próféta e tettéért megfedte Ászát azzal, hogy Isten népének ereje nem a pogány haderő segítségében van, ő pedig ezért a prófétát börtönbe vetette. Ászá király nemcsak az Úr iránti bizalmatlansága által, hanem a próféta ellen is vétkezett. Ászá másik vétke időskori betegségével kapcsolatos. Lába megbénult, és más bajok is gyötörték. Ekkor varázslóknál keresett gyógyulást. Bűnei miatt bűnhődnie kellett, de emlékezetesek az Úr ügyéért tett cselekedetei. A mi életünkben is vannak negatívumok, de törekednünk kell az Urunkhoz való hűségre!

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

További imák

Küldetésünk

Amikor a szeretet és a béke nyelvét használjuk, ez lehetővé teszi számunkra, hogy párbeszédet folytassunk másokkal, még azokkal is, akik különböznek tőlünk. Ezzel a párbeszéddel kezdjük jobban megérteni egymást, lehetővé téve számunkra, hogy kövessük Jézust egy békésebb világ megteremtésében. ​​​​​​A Kattints és Imádkozz egy lehetőség, hogy a most élő generációk a digitális világban megváltozzanak. "Isten hűséges és a reményünk benne olyan, mint egy szilárd horgony az égben."