Az Ige mellett – Kádár Ferenc igemagyarázata (32) „Nem azért jöttem, hogy az igazakat hívjam,hanem a bűnösöket megtérésre.” (Lk 5,27–32)

Napi Ima2 imádkozás /layout/img/logo.png

Dec
05
Az Ige mellett – Kádár Ferenc igemagyarázata (32) „Nem azért jöttem, hogy az igazakat hívjam, hanem a bűnösöket megtérésre.” (Lk 5,27–32)

„Nem azért jöttem, hogy az igazakat hívjam, hanem a bűnösöket megtérésre.” Lk 5,27–32

27 Ezután kiment, és meglátott egy Lévi nevű vámszedőt a vámszedő helyen ülni. Így szólt hozzá: Kövess engem! 28 Az otthagyott mindent, felkelt, és követte őt. 29 Lévi nagy vendégséget rendezett neki a házában. Nagy sokaság volt ott, vámszedők és mások, akik velük együtt telepedtek asztalhoz. 30 A farizeusok és a közülük való írástudók pedig zúgolódtak, és ezt mondták tanítványainak: Miért esztek és isztok a vámszedőkkel és bűnösökkel együtt? 31 Jézus így válaszolt nekik: Nem az egészségeseknek van szükségük orvosra, hanem a betegeknek. 32 Nem azért jöttem, hogy az igazakat hívjam, hanem a bűnösöket megtérésre.

Az Ige mellett – Kádár Ferenc igemagyarázata

(32) „Nem azért jöttem, hogy az igazakat hívjam,
hanem a bűnösöket megtérésre.”
(Lk 5,27–32)

Adventi időben érdemes jobban odafigyelni Jézusnak azokra a tanításaira, amelyekben jövetelének céljáról beszél. Jézus a bűnösökért jött, őket hívja megtérésre. Jézus Léviért, a vámszedőért jött, aki bűnös, önző életű és megvetett volt, de meghallotta az Úr hívó szavát, megtért, és megváltozott az élete. Kinyílt a szíve és házának ajtaja: nagy vendégséget készített. Megjelentek a farizeusok és írástudók is, a magukat igaznak tartók, és mindjárt méltatlankodnak is, hogy miért ül a Mester vámszedőkkel és bűnösökkel egy asztalhoz. Erre válaszol Jézus, hogy ő nem az igazakat hívja. De vannak-e igazak? Nyilván nincsenek, ahogy az igéből tudjuk: „Nincsen igaz ember egy sem…” (Zsolt 14,2k; Róm 3,10). Egyszerű a képlet: ha magamat igaznak tartom, akkor nincs szükségem Jézusra. Minden egyéb esetben ott van ő, és hív megtérésre, új életre. Az Úr türelmes pedagógiája a magukat igaznak tartókat nem szégyeníti meg, egyszersmind előttük is nyitva hagyja az önvizsgálat és megtérés útját. Annak belátását, hogy csak „egyéb eset” van, tehát mindnyájan bűnösök vagyunk, akiknek nincsen saját igazságunk (vö.: Fil 3,9). Urunk, add, hogy ma sok bűnös gyermeked hallja meg hívásodat!

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

További imák

Küldetésünk

Amikor a szeretet és a béke nyelvét használjuk, ez lehetővé teszi számunkra, hogy párbeszédet folytassunk másokkal, még azokkal is, akik különböznek tőlünk. Ezzel a párbeszéddel kezdjük jobban megérteni egymást, lehetővé téve számunkra, hogy kövessük Jézust egy békésebb világ megteremtésében. ​​​​​​A Kattints és Imádkozz egy lehetőség, hogy a most élő generációk a digitális világban megváltozzanak. "Isten hűséges és a reményünk benne olyan, mint egy szilárd horgony az égben."