Az Ige mellett – Kádár Ferenc igemagyarázata (23) „Melyik könnyebb? Azt mondani, hogymegbocsáttattak a bűneid, vagy ...?” (Lk 5,17–26)

Napi Ima1 imádkozás /layout/img/logo.png

Dec
04
Az Ige mellett – Kádár Ferenc igemagyarázata (23) „Melyik könnyebb? Azt mondani, hogy megbocsáttattak a bűneid, vagy ...?” (Lk 5,17–26)

„Melyik könnyebb? Azt mondani,
hogy megbocsáttattak a te bűneid,
vagy azt mondani, kelj fel és járj?” Lk 5,17–26

17 Amikor az egyik napon tanított, és körülötte ültek a farizeusok és törvénytudók, akik Galilea és Júdea különböző falvaiból, továbbá Jeruzsálemből jöttek, az Úr ereje gyógyításra indította őt. 18 És íme, férfiak ágyon hoztak egy béna embert, és igyekeztek bevinni és letenni eléje. 19 Mivel a sokaság miatt nem találták módját, hogyan vigyék be, felmentek a háztetőre, és a cseréptetőn át eresztették le ágyastól Jézus elé a középre. 20 Ő pedig látva hitüket, így szólt: Ember, megbocsáttattak a te bűneid. 21 Erre az írástudók és a farizeusok tanakodni kezdtek: Kicsoda ez, hogy így káromolja az Istent? Ki bocsáthat meg bűnöket az egy Istenen kívül? 22 Jézus pedig ismerve gondolataikat, megkérdezte tőlük: Miről tanakodtok szívetekben? 23 Melyik a könnyebb? Azt mondani, hogy megbocsáttattak a te bűneid, vagy azt mondani, kelj fel, és járj? 24 Azért pedig, hogy megtudjátok: van hatalma az Emberfiának bűnöket megbocsátani a földön – így szólt a bénához: Neked mondom, kelj fel, vedd az ágyadat, és menj haza! 25 Az pedig szemük láttára azonnal felkelt, fogta az ágyát, amelyen feküdt, és Istent dicsőítve hazament. 26 Ámulat fogta el mindnyájukat, és dicsőítették az Istent, megteltek félelemmel, és ezt mondták: Csodálatos dolgokat láttunk ma!

Az Ige mellett – Kádár Ferenc igemagyarázata

(23) „Melyik könnyebb? Azt mondani,
hogy megbocsáttattak a te bűneid,
vagy azt mondani, kelj fel és járj?”
(Lk 5,17–26)

Milyen sokfélék az emberek Jézus körül! Vannak, akik vágynak igéjét halla-ni. Betöltik a házat úgy, hogy mások már nem is férnek oda. Vannak, akik a tetőt is megbontják, csak hogy Jézus elé tehessék béna társukat. És vannak, akik azért jöttek, hogy belekössenek Jézus szavaiba. Ők nem örülnek annak, hogy valaki meggyógyul, hanem boncolgatják és káromlásnak ítélik Jézus bűnbocsátó kijelentését. Ezeknek válaszol Jézus, a szokása szerint kérdéssel. „Melyik könnyebb?” Lehet ezt is, azt is mondani, de ezek csak szavak. A lé-nyeg: az Emberfia azért jött, hogy Isten kegyelmébe ölelje a bajban lévőt. Azért jött, hogy mind a lelket, mind a testet gyógyítsa. Ezért gyógyult meg ez a béna ember, s ment el hálaadással. Érdemes önvizsgálatot tartanunk: mi-lyen lélekkel keressük Jézust? Mi a fontos számunkra, amikor Igét olvasunk, istentiszteleten veszünk részt? Mi a fontos számunkra az adventből?... Lát-juk, a gyógyítást átélő gyülekezet szíve Isten dicsőítésével és félelmével telt meg (26). Hódoljunk Urunk előtt mi is szép adventi énekünk soraival (RÉ 21 372. 7.): „Dicséret és nagy dicsőség, / Adassék néked tisztesség...”

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

További imák

Küldetésünk

Amikor a szeretet és a béke nyelvét használjuk, ez lehetővé teszi számunkra, hogy párbeszédet folytassunk másokkal, még azokkal is, akik különböznek tőlünk. Ezzel a párbeszéddel kezdjük jobban megérteni egymást, lehetővé téve számunkra, hogy kövessük Jézust egy békésebb világ megteremtésében. ​​​​​​A Kattints és Imádkozz egy lehetőség, hogy a most élő generációk a digitális világban megváltozzanak. "Isten hűséges és a reményünk benne olyan, mint egy szilárd horgony az égben."