Az Ige mellett – Hodossy-Takács Előd „…jobb nektek,hogy egyetlen ember haljon meg ..,semhogy az egész nép elvesszen.” Jn 11,45–57

Napi Ima1 imádkozás /layout/img/logo.png

Feb
22
Az Ige mellett – Hodossy-Takács Előd „…jobb nektek,hogy egyetlen ember haljon meg .., semhogy az egész nép elvesszen.” Jn 11,45–57

„…jobb nektek, hogy egyetlen ember haljon meg a népért, semhogy az egész nép elvesszen.” Jn 11,45–57

45 Ekkor sokan hittek benne azok közül a zsidók közül, akik elmentek Máriához és látták, amit Jézus tett. 46 Némelyek pedig közülük elmentek a farizeusokhoz, és elmondták nekik, mit tett Jézus. 47 Összehívták tehát a főpapok és a farizeusok a nagytanácsot, és így szóltak: Mit tegyünk? Ez az ember ugyanis sok jelt tesz. 48 Ha egyszerűen csak hagyjuk őt, mindenki hisz majd benne, aztán jönnek a rómaiak, és elveszik tőlünk a helyet is, a népet is. 49 Egyikük pedig, Kajafás, aki főpap volt abban az esztendőben, ezt mondta nekik: Ti nem értetek semmit. 50 Azt sem veszitek fontolóra: jobb nektek, hogy egyetlen ember haljon meg a népért, semhogy az egész nép elvesszen. 51 Mindezt pedig nem magától mondta, hanem mivel főpap volt abban az esztendőben, megjövendölte, hogy Jézus meg fog halni a népért; 52 és nem is csak a népért, hanem azért is, hogy Isten szétszóródott gyermekeit egybegyűjtse. 53 Attól a naptól fogva egyetértettek abban, hogy megölik őt. 54 Jézus tehát nem járt többé nyilvánosan a zsidók között, hanem elment onnan a pusztához közeli vidékre, egy Efraim nevű városba, és ott maradt tanítványaival. 55 Közeledett a zsidók páskaünnepe, és vidékről sokan felmentek Jeruzsálembe az ünnep előtt, hogy megtisztuljanak. 56 Keresték Jézust, és a templomban megállva így tanakodtak egymás között: Mit gondoltok, lehet, hogy el sem jön az ünnepre? 57 A főpapok és a farizeusok pedig már kiadták a parancsot, hogy ha valaki megtudja, hol van, jelentse be, hogy elfoghassák.

Az Ige mellett – Hodossy-Takács Előd igemagyarázata

(50) „…jobb nektek, hogy egyetlen ember haljon meg a népért, semhogy az egész nép elvesszen.” (Jn 11,45–57)

Lázár feltámasztása után gyorsan megszületett a döntés: Jézusnak meg kell halnia. Nem maradhat életben az, aki ennyi jelt tesz, akiben elkezdenek hinni az emberek, mert akkor… majd jönnek a rómaiak és elvesznek mindent, a helyet is, a népet is. De mégis, hol az összefüggés? A csődülettől féltek a főemberek? Eljutottak arra a pontra, amikor már minden rezdülést félelmetes fenyegetésként kell megélni? Nem, a helyzet rosszabb volt ennél: itt a cinikus irigység párosult görcsös hatalomféltéssel. Akár jogos politikai mérlegvonásként is olvashatnánk az egyenletet: jobb, ha egy ember vész el, mint ha az egész nép. Csak ne volna olyan ismerős sokunknak ez a fajta látszataggódás! Állítólagos közösségi érdekek oltárán elégetett álmaink füstje tanúskodik erről. Az Ige azonban nem mond ítéletet a főpap fölött, hanem szavait jövendölésként magyarázza: Jézusnak a népért, sőt, Isten szétszóródott gyermekeinek egybegyűjtéséért kell meghalnia (52). Persze a pap fogalmazhatott volna így: „Jézusnak meg kell halnia értünk.” Mindnyájunkért. Így a „jobb nektek” formulával magát mindenen kívül helyező, öntudatlanul mégis próféciát szóló Kajafás akár hitvalló is lehetett volna. Volna, volna, volna.

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

További imák

Küldetésünk

Amikor a szeretet és a béke nyelvét használjuk, ez lehetővé teszi számunkra, hogy párbeszédet folytassunk másokkal, még azokkal is, akik különböznek tőlünk. Ezzel a párbeszéddel kezdjük jobban megérteni egymást, lehetővé téve számunkra, hogy kövessük Jézust egy békésebb világ megteremtésében. ​​​​​​A Kattints és Imádkozz egy lehetőség, hogy a most élő generációk a digitális világban megváltozzanak. "Isten hűséges és a reményünk benne olyan, mint egy szilárd horgony az égben."