Az Ige mellett – Hodossy-Takács Előd (9) „… felvonultak a föld színén, és bekerítettéka szentek táborát …” (Jel 20,7–15)

Napi Ima4 imádkozás /layout/img/logo.png

Aug
05

„… felvonultak a föld színén, és bekerítették a szentek táborát …” Jel 20,7–15

7 Amikor pedig eltelik az ezer esztendő, a Sátán elbocsáttatik börtönéből, 8 és elmegy, hogy megtévessze a népeket a föld négy sarkán, Gógot és Magógot, hogy összegyűjtse háborúra őket, akiknek annyi a száma, mint a tenger fövenye. 9 És felvonultak a föld színén, és bekerítették a szentek táborát és a szeretett várost, de tűz szállott alá az égből, és elpusztította őket. 10 Az ördög pedig, aki megtévesztette őket, a tüzes és kénes tóba vettetett, ahol a fenevad és a hamis próféta is van, és gyötrődnek éjjel és nappal örökkön-örökké. 11 És láttam egy nagy fehér trónt és a rajta ülőt: színe elől elfutott a föld és az ég, és nem maradt számukra hely. 12 És láttam, hogy a halottak, nagyok és kicsinyek a trón előtt állnak, és könyvek nyittattak ki. Egy másik könyv is kinyittatott, az élet könyve, és a halottak a könyvekben írottak alapján ítéltettek meg cselekedeteik szerint. 13 A tenger kiadta a benne levő halottakat, a Halál és a Pokol is kiadták a náluk levő halottakat, és megítéltetett mindenki a maga cselekedetei szerint. 14 És a Halál és a Pokol belevettetett a tűz tavába. Ez a második halál, a tűz tava. 15 Ha valaki nem volt beírva az élet könyvébe, az a tűz tavába vettetett.

Az Ige mellett – Hodossy-Takács Előd

(9) „… felvonultak a föld színén, és bekerítették a szentek táborát …” (Jel 20,7–15)

Rend és káosz váltja egymást a végső ítéletig. Amikor a kijelölt idő letelik, a Sátán kap még egy kis időt, ezalatt továbbra is eltérít majd, akit lehet. Ebből azt értjük meg, hogy a Sátán nem változik. Nem is tanul semmit – ebből viszont az is következik, hogy a Sátán kiismerhető! Talán dermesztő a végső, nagy háború koncepciója, de végső soron ez is csak egy újabb vereség, amit Krisztus ellenségeinek el kell szenvedniük. Az újabb és újabb háborúk a Sátán és Krisztus erői között nem tartanak vég nélkül, lesz egy utolsó, nagy összecsapás, ami után a Sátánnak semmi ereje nem marad többé. Ráadásul a végső harc furcsán alakul: hatalmas erők gyülekeznek, de az összecsapás elmarad, az égből leszálló tűz semmisíti meg az Úr ellenségeit (9). Az üdvözítő terv megvalósulását nem lehet megakadályozni. Az ítélő színe előtt nem maradhat meg se ég, se föld, csak Isten rendíthetetlen trónja áll (11), míg a világ átalakul körülötte. A földi világ törvényszerűségei végesek, egyszer majd kibontakozik a más, felfoghatatlan és leírhatatlan új valóság (Ézs 34,4; Zsolt 102,26–28). A jelen világ elmúlása az új megjelenésének előfeltétele, és bár a nagy változás részleteit A jelenések könyve nem tárja fel, hisszük, az Úr ezt is javunkra fordítja majd.

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

További imák

Küldetésünk

Amikor a szeretet és a béke nyelvét használjuk, ez lehetővé teszi számunkra, hogy párbeszédet folytassunk másokkal, még azokkal is, akik különböznek tőlünk. Ezzel a párbeszéddel kezdjük jobban megérteni egymást, lehetővé téve számunkra, hogy kövessük Jézust egy békésebb világ megteremtésében. ​​​​​​A Kattints és Imádkozz egy lehetőség, hogy a most élő generációk a digitális világban megváltozzanak. "Isten hűséges és a reményünk benne olyan, mint egy szilárd horgony az égben."