Az Ige mellett – Hodossy-Takács Előd (11) „Aki gonosz, legyen gonosz ezután is…”(Jel 22,8–21)

Napi Ima2 imádkozás /layout/img/logo.png

Aug
09

„Aki gonosz, legyen gonosz ezután is…” Jel 22,8–21

8 Én, János, hallottam és láttam ezeket, és amikor hallottam és láttam, leborultam az angyal lába előtt, hogy imádjam őt, aki megmutatta nekem ezeket. 9 De ő így szólt hozzám: Vigyázz, ne tedd, mert szolgatársad vagyok neked és testvéreidnek, a prófétáknak és azoknak, akik megtartják e könyv igéit: Istent imádd! 10 És így szólt hozzám: Ne pecsételd le e könyv prófétai igéit, mert az idő közel van. 11 Aki gonosz, legyen gonosz ezután is, és aki bűntől szennyes, legyen szennyes ezután is, de aki igaz, cselekedjék igazságot ezután is, és aki szent, legyen szent ezután is! 12 Íme, eljövök hamar, velem van az én jutalmam, és megfizetek mindenkinek a cselekedete szerint. 13 Én vagyok az Alfa és az Ómega, az első és az utolsó, a kezdet és a vég. 14 Boldogok, akik megmossák ruhájukat, mert joguk lesz az élet fájához, és bemennek a kapukon a városba. 15 Kívül maradnak az ebek, a varázslók és a paráznák, a gyilkosok és a bálványimádók és mindenki, aki szereti és cselekszi a hazugságot. 16 Én, Jézus, küldtem el angyalomat, hogy ezekről bizonyságot tegyen nektek a gyülekezetek előtt. Én vagyok Dávid gyökere és új hajtása, a fényes hajnalcsillag. 17 A Lélek és a menyasszony így szól: Jöjj! Aki csak hallja, az is mondja: Jöjj! Aki szomjazik, jöjjön! Aki akarja, vegye az élet vizét ingyen! 18 Én bizonyságot teszek mindenkinek, aki a prófécia eme könyvének beszédeit hallja: Ha valaki hozzátesz ezekhez, arra Isten azokat a csapásokat bocsátja, amelyek meg vannak írva ebben a könyvben; 19 ha pedig valaki elvesz e prófétai könyv igéiből, attól Isten elveszi az osztályrészét az élet fájából, a szent városból és mindabból, ami meg van írva ebben a könyvben. 20 Így szól az, aki ezekről bizonyságot tesz: Bizony, hamar eljövök. Ámen. Jöjj, Uram Jézus! 21 Az Úr Jézus kegyelme legyen mindnyájatokkal! Ámen.

Az Ige mellett – Hodossy-Takács Előd

(11) „Aki gonosz, legyen gonosz ezután is…” (Jel 22,8–21)

Botrányos megjegyzés: a gonosz maradjon gonosz. Vajon komolyan gondolja ezt a szerző? Tényleg nem akarja, hogy a bűnös megtérjen és éljen, ahogy nagyhatású elődje, Ezékiel próféta hirdette (Ez 18,23; 33,11)? A jelenések könyve nem egy általános érvényű felszólítást közöl, hanem rögzíti: a mennyei Jeruzsálemben nincs semmi istenellenes, ott nincs elvetemültség. Isten magához vonzza az övéit, és ettől kezdve minden ember valódi arca tárul fel, a gonosz sem rejtegetheti tovább önmagát. Minket is foglalkoztat: meddig érdemes reménykedni a sötét, ördögi, pusztító lelkek megtérésében? Lehet, az apostol már nem bízott ebben. Sokat látott, sokat tapasztalt ember volt, aki túllépett Ezékiel váradalmán. Számunkra ez mégis egy utolsó, nagy megtérésre hívás: dönts. Dönteni kell igaz és hamis, tisztaság és tisztátalanság, a megtérés és a világ bűvölete között. Mindkét út előttünk áll. Mérlegre kell tenni az életet: vajon hova tartozom? Ha így olvasom ezeket a sorokat, feléled bennem a vágy, hogy életemben Krisztus ügyét tegyem az első helyre. Könyvét nem pecsételte le, minden igéje hozzáférhető ma is; és ígérte: „hamar eljövök” (20). Szüntelen várjuk őt!

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

További imák

Küldetésünk

Amikor a szeretet és a béke nyelvét használjuk, ez lehetővé teszi számunkra, hogy párbeszédet folytassunk másokkal, még azokkal is, akik különböznek tőlünk. Ezzel a párbeszéddel kezdjük jobban megérteni egymást, lehetővé téve számunkra, hogy kövessük Jézust egy békésebb világ megteremtésében. ​​​​​​A Kattints és Imádkozz egy lehetőség, hogy a most élő generációk a digitális világban megváltozzanak. "Isten hűséges és a reményünk benne olyan, mint egy szilárd horgony az égben."