Az Ige Mellett HALLOK A TE HITEDRŐL ÉS SZERETETEDRŐL(FILEMON 1–7)

Napi Ima0 imádkozás /layout/img/logo.png

Nov
24

(5) „…HALLOK A TE HITEDRŐL ÉS SZERETETEDRŐL…” (FILEMON 1–7)

Mit hallanak, tapasztalnak a hitünkről és a szeretetünkről mások? A hit egyértelműen a Jézus Krisztusba vetett hit, ebből következő krisztusi, tevékeny szeretet (5). Nagy nyomorúságban vagyunk manapság a hitvallást illetően.

Filemon hitvalló hitéről és szeretetéről akkor is hallhattak, és ma is hallhatunk arról. Filemon előkelő nemes ember volt Kolosséban. Pál szolgálata nyomán Filemon, családjával együtt megismerhette Jézus Krisztust (19). Filemon felesége, Appia, jelentős szerepet játszott a gyülekezetben. Fiúk, Arkhipposz, a gyülekezet diakónusaként szolgált (Kolossé 4,17). A keresztyén gyülekezeti összejöveteleket Filemon házában tartják Kolosséban (2).

Pál hite és szeretete vezette hitre Filemont (19). Pál hite is hitvalló hit volt, még a fogságában is. Pál, a levél írásakor fogságban volt. Ez a fogság bizonnyal nem a római fogsága lehetett, hiszen ebben a levélben utalást olvasunk arra, hogy Pál hamarosan szeretné meglátogatni Filemont (22). Pál három fogságáról tudunk: a római, a cézáreai és az efezusi fogságáról. Róma és Cézárea nagyon messze esik Kolossétól. Ezért a Filemon levél kapcsán ma is Pál apostol efezusi fogságára gondolnak, hiszen innen Kolossé könnyebben elérhető, a távolság 180 km.

Pál hálát ad Filemon hitéért és szeretetéért. Pál hálaadása azt hirdeti, hogy a Jézus Krisztusba vetett hit mindenestől Isten ajándéka, noha emberi eszközökön keresztül jut el hozzánk az evangélium, mint ahogy ez Filemonhoz Pál apostolon keresztül jutott el (4–5). Miért van az, hogy egy névlegesen még keresztyén kultúrában, már alig lehet hitvalló módon szólni az Úrról? Egy interjúban is – ha az nem egy belterjes, egyházi interjú, amit csak az egyházi emberek követnek nyomon – azonnal leállítják az embert, ha erről kezd el szólni. A hit ajándék, és nagyon megfogyatkozott most ez az ajándék közöttünk.

Filemon hite tevékeny szeretetben mutatkozott meg, mert a Jézus Krisztusba vetett hit mindig tevékeny szeretetben ölt testet. Ez a szeretet mutatkozott meg abban, hogy Filemon befogadta házába az ottani gyülekezetet, ezzel előkelő, neves emberként is, hitvalló módon, felvállalta a keresztyénség ügyét. Az apostol megköszöni ezt, hiszen az ottani szenteknek sok örömük, felüdülésük és vigasztalásuk volt Filemon hitvalló, krisztusi szeretete által (7). Igen, a megtért ember felüdíti, örömre hangolja, megvigasztalja a mellette élő embertársát; legalább a Jézus Krisztusban testvérét! Miként állunk ezzel?

Filemonnak azonban most egészen konkrétan vizsgáznia kell a krisztusi szeretetből. Pál imádkozik Filemonért, mielőtt a konkrét kérést előhozná, hogy Filemon ebben is krisztusian vizsgázhasson (6). Itt ugyanis egy konkrét kérdésről, egy konkrét közösségi, társadalmi kérdésről van szó, a rabszolgaság kérdéséről. Erről, majd holnap szólunk. Bizony, a Jézus Krisztusba vetett hitünk mindig a tevékeny szeretetben vizsgázik, mégpedig konkrét élethelyzetekben, egészen bonyolult, emberileg szinte megoldhatatlan közösségi, társadalmi kérdésekben. Gyakran elvérzünk itt. Urunk, irgalmazz!

Mit hallanak, tapasztalnak a hitünkről és a szeretetünkről mások?

Jób 15

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

További imák

Küldetésünk

Amikor a szeretet és a béke nyelvét használjuk, ez lehetővé teszi számunkra, hogy párbeszédet folytassunk másokkal, még azokkal is, akik különböznek tőlünk. Ezzel a párbeszéddel kezdjük jobban megérteni egymást, lehetővé téve számunkra, hogy kövessük Jézust egy békésebb világ megteremtésében. ​​​​​​A Kattints és Imádkozz egy lehetőség, hogy a most élő generációk a digitális világban megváltozzanak. "Isten hűséges és a reményünk benne olyan, mint egy szilárd horgony az égben."