Az Ige mellett – Bogárdi Szabó István igemagy. (29) „…Maradj velünk, mert esteledik,a nap is lehanyatlott már!” (Lk 24,13–35)

Napi Ima1 imádkozás /layout/img/logo.png

Márc
29
Az Ige mellett – Bogárdi Szabó István igemagy. (29) „…Maradj velünk, mert esteledik, a nap is lehanyatlott már!” (Lk 24,13–35)

„…unszolták és kérték: Maradj velünk,
mert esteledik, a nap is lehanyatlott már!”
Lk 24,13–35

13 Tanítványai közül ketten aznap egy faluba mentek, amely Jeruzsálemtől hatvanfutamnyira volt, és amelynek Emmaus a neve, 14 és beszélgettek egymással mindarról, ami történt. 15 Miközben egymással beszélgettek és vitáztak, maga Jézus is melléjük szegődött, és együtt ment velük. 16 Látásukat azonban mintha valami akadályozta volna, hogy ne ismerjék fel őt. 17 Ő pedig így szólt hozzájuk: Miről beszélgettek egymással útközben? Erre szomorúan megálltak. 18 Majd megszólalt az egyik, név szerint Kleopás, és ezt mondta neki: Te vagy az egyetlen idegen Jeruzsálemben, aki nem tudod, mi történt ott ezekben a napokban? 19 Mi történt? – kérdezte tőlük. Ők így válaszoltak neki: Az, ami a názáreti Jézussal esett, aki cselekedetben és szóban hatalmas próféta volt Isten és az egész nép előtt; 20 és hogyan adták át főpapjaink és főembereink halálos ítéletre, és hogyan feszítették meg. 21 Pedig mi abban reménykedtünk, hogy ő fogja megváltani Izráelt. De ma már harmadik napja, hogy ezek történtek. 22 Ezenfelül néhány közülünk való asszony is megdöbbentett minket, akik kora hajnalban ott voltak a sírboltnál, 23 de nem találták ott a testét; eljöttek, és azt beszélték, hogy angyalok jelenését is látták, akik azt hirdették, hogy ő él. 24 El is mentek néhányan a velünk levők közül a sírhoz, és mindent úgy találtak, ahogyan az asszonyok beszélték; őt azonban nem látták. 25 Akkor ő így szólt hozzájuk: Ó, ti balgák! Milyen rest a szívetek, hogy mindazt elhiggyétek, amit megmondtak a próféták! 26 Hát nem ezt kellett-e elszenvednie a Krisztusnak, és így megdicsőülnie? 27 És Mózestől meg valamennyi prófétától kezdve elmagyarázta nekik mindazt, ami az Írásokban róla szólt. 28 Így értek el ahhoz a faluhoz, amelybe igyekeztek. Ő azonban úgy tett, mintha tovább akarna menni. 29 De azok unszolták és kérték: Maradj velünk, mert esteledik, a nap is lehanyatlott már! Bement hát, hogy velük maradjon. 30 És amikor asztalhoz telepedett velük, vette a kenyeret, megáldotta, megtörte és nekik adta. 31 Ekkor megnyílt a szemük, és felismerték, ő azonban eltűnt előlük. 32 Ekkor így szóltak egymáshoz: Nem hevült-e a szívünk, amikor beszélt hozzánk az úton, amikor feltárta előttünk az Írásokat? 33 Még abban az órában útra keltek, és visszatértek Jeruzsálembe, ahol egybegyűlve találták a tizenegyet és a velük levőket. 34 Ők elmondták, hogy valóban feltámadt az Úr, és megjelent Simonnak. 35 Erre ők is elbeszélték, ami az úton történt, és hogy miként ismerték fel őt a kenyér megtöréséről.

Az Ige mellett – Bogárdi Szabó István igemagyarázata

(29) „…unszolták és kérték: Maradj velünk,
mert esteledik, a nap is lehanyatlott már!”

(Lk 24,13–35)

Csodálatos történet ez, tele a gyász mélységeivel, a kudarcok keserűségével, de Jézus feloldozó szeretetével is, a vele való közösség boldogságával, a ráismerés ujjongó örömével. Tömören szinte az egész evangélium feltárul előttünk, és lám, benne vagyunk mi is. Az egyik hagyomány szerint az Emmausba igyekvő tanítványok Jézus távoli rokonai voltak, s ez még jobban kiemeli csüggedt keserűségüket: bár hallották az asszonyok és Péter beszámolóját, és a hírt is, hogy Jézus él, ők már távolodnak váradalmaik színterétől, és vitatkozásukat tompa megadással zárják: „pedig mi abban reménykedtünk...”. Nem ismerik fel Jézust, a szívüket terhelő gyász és a hitetlenség (25) mint valami pikkely zárja le szemüket. De Jézus szavaira, hogy így kellett a Krisztusnak szenvednie és megdicsőülnie (26), a szívük égő fénnyel lángra lobbant (lásd Mt 5,15). Fogadjuk szívesen a tanítók magyarázatát, akik Isten ígéreteinek összefüggésébe állítják az üdvözítés történetét! S mindig lesz egy isteni gesztus, tett, tapasztalat, amely utat nyit az Ige bizonyosságáig: valóban feltámadt az Úr (34), és ígérete szerint velünk van „minden napon a világ végezetéig” (Mt 28,20).

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

További imák

Küldetésünk

Amikor a szeretet és a béke nyelvét használjuk, ez lehetővé teszi számunkra, hogy párbeszédet folytassunk másokkal, még azokkal is, akik különböznek tőlünk. Ezzel a párbeszéddel kezdjük jobban megérteni egymást, lehetővé téve számunkra, hogy kövessük Jézust egy békésebb világ megteremtésében. ​​​​​​A Kattints és Imádkozz egy lehetőség, hogy a most élő generációk a digitális világban megváltozzanak. "Isten hűséges és a reményünk benne olyan, mint egy szilárd horgony az égben."