Az Ige mellett – Bella Péter igemagyarázata „Ezt mondta a Lélek Fülöpnek: Menj oda,és csatlakozz ahhoz a hintóhoz!” ApCsel 8,26–40

Napi Ima1 imádkozás /layout/img/logo.png

Szep
18
Az Ige mellett – Bella Péter igemagyarázata „Ezt mondta a Lélek Fülöpnek: Menj oda, és csatlakozz ahhoz a hintóhoz!” ApCsel 8,26–40

„Ezt mondta a Lélek Fülöpnek: Menj oda, és csatlakozz ahhoz a hintóhoz!” ApCsel 8,26–40

26 Az Úr angyala pedig így szólt Fülöphöz: Kelj fel, és menj Dél felé a Jeruzsálemből Gázába vezető útra, amely néptelen. 27 Ő felkelt, és elindult. És íme, egy etióp férfi, a kandakénak, az etiópok királynőjének udvari főembere, aki egész kincstára fölé volt rendelve, és Jeruzsálemben járt az Istent imádni, 28 visszatérőben hintóján ülve Ézsaiás prófétát olvasta. 29 Ezt mondta a Lélek Fülöpnek: Menj oda, és csatlakozz ahhoz a hintóhoz! 30 Amikor Fülöp odafutott, hallotta, hogy Ézsaiás prófétát olvassa, és megkérdezte tőle: Érted is, amit olvasol? 31 Erre az így válaszolt: Hogyan érthetném, ha valaki meg nem magyarázza? És megkérte Fülöpöt, hogy szálljon fel, és üljön mellé. 32 Az Írásnak az a szakasza, amelyet olvasott, ez volt: „Amint a juhot levágni viszik, és amint a bárány néma a nyírója előtt, úgy nem nyitja meg a száját. 33 Megaláztatásában elvétetett róla az ítélet, nemzetségét ki sorolhatná fel? Mert élete felvitetik a földről.” 34 A főember megkérdezte Fülöptől: Kérlek, kiről mondja ezt a próféta? Önmagáról vagy valaki másról? 35 Fülöp beszélni kezdett, és az Írásnak ebből a helyéből kiindulva hirdette neki Jézust. 36 Amint tovább haladtak az úton, valami vízhez értek, és így szólt a főember: Íme, itt a víz! Mi akadálya annak, hogy megkeresztelkedjem? 37 Ezt mondta neki Fülöp: Ha teljes szívedből hiszel, akkor lehet. Ő pedig így válaszolt: Hiszem, hogy Jézus Krisztus az Isten Fia. 38 Megparancsolta, hogy álljon meg a hintó, és leszálltak a vízbe mind a ketten, Fülöp és a főember, és megkeresztelte őt. 39 Amikor kijöttek a vízből, az Úr Lelke elragadta Fülöpöt, és nem látta őt többé a főember, de örvendezve haladt tovább az útján. 40 Fülöp pedig Azótoszba került, és végigjárva valamennyi várost, hirdette az evangéliumot, míg Cézáreába nem ért.

Az Ige mellett – Bella Péter igemagyarázata

(29) „Ezt mondta a Lélek Fülöpnek: Menj oda, és csatlakozz ahhoz a hintóhoz!” (ApCsel 8,26–40)

Fülöpöt furcsa helyre küldi az Isten, de nem ellenkezik, hanem megy. Rábízza magát Urára, talán a kíváncsiság is ott él benne: most mi fog történni? Ott aztán meglát egy hintót, valószínűleg nagyobb kísérettel, a kocsin pedig egy másik ország vezető politikusa. Egy etióp főember, aki Istent keresi, és a legjobb szándéka ellenére megakadt. De Isten segít, így lesz a néptelen út metszéspont, találkozási hely. Fülöpnek csatlakoznia kell, a Szentlélek küldi. Nem tudja, kihez, hova, de megy, mert tisztában van azzal, hogy Isten viszont tudja. Fülöp csatlakozik, érdeklődik, kíváncsi a másikra, érzi a problémát, ahogyan az küzd a neki idegen ószövetségi irattal. „Érted is, amit olvasol?” (30) – kérdi, aztán hozzáteszi a sajátját, amit tud, amit ért, amit hisz, amit ismer: hogy kicsoda Jézus, az ő megváltó Krisztusa. Így kapunk magunk mellé társakat, akik segítenek rátalálni Istenre. Így akar bennünket is odavinni másokhoz, hogy csatlakozzunk, és hozzátegyük a magunkét. Csak rövid ideig tartott a közös út, de a hatása örökké megmaradt.

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

További imák

Küldetésünk

Amikor a szeretet és a béke nyelvét használjuk, ez lehetővé teszi számunkra, hogy párbeszédet folytassunk másokkal, még azokkal is, akik különböznek tőlünk. Ezzel a párbeszéddel kezdjük jobban megérteni egymást, lehetővé téve számunkra, hogy kövessük Jézust egy békésebb világ megteremtésében. ​​​​​​A Kattints és Imádkozz egy lehetőség, hogy a most élő generációk a digitális világban megváltozzanak. "Isten hűséges és a reményünk benne olyan, mint egy szilárd horgony az égben."