Avilai Szent Teréz A tökéletesség útjaVigasztalás a Miatyánkból

Napi Ima6 imádkozás /layout/img/logo.png

Okt
14

Sokat gondolkoztam azon, hogy miért nem beszél az Úr ezekrôl az
annyira magasztos és homályos dolgokról világosabban, úgy hogy
valamennyien megérthetnénk. Arra az eredményre jutottam, hogy mivel
ezt az imádságot az egész emberiség közös használatára rendelte, azért
szövegezte meg ilyen általánosságban. Így azután mindenki a maga
céljainak megfelelôen tudja elimádkozni s azon hitben, hogy megérti,
vigasztalást talál benne. A szemlélôdô emberek, akik nem kérnek már e
világ dolgaiból és az olyanok, akik már nagyon Istennek szentelték
magukat, azokat a mennyei kegyelmeket kérik a Miatyánk szavaival,
amelyeket Isten jóságából már e földön élvezhetünk. Azok pedig, akik e
világban élnek (s végre is egyeseknek benne kell élniök, amennyiben ez
állapotbeli kötelességük), az anyagi kenyérért esedeznek, hogy
maguknak és övéiknek legyen mit enniök. Ez a kérés is jogos és szent.
Ugyancsak kérik a többit is, amire szükségük van. Azonban jegyezzék
meg, hogy az a két dolog, tudniillik az akaratunknak alávetése és a
megbocsátás, mindenkit kötelez. Természetesen az is igaz, hogy ezt a
kettôt különbözô módon lehet teljesíteni. A tökéletesek tökéletesen
ajándékozzák akaratukat Istennek s oly tökéletesen bocsátanak meg,
amint azt leírtam. Ellenben mi, nôvéreim, nem teszünk többet annál,
ami tôlünk telik. De azért a mi Urunk minden csekélységet szívesen
vesz.

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

További imák

Küldetésünk

Amikor a szeretet és a béke nyelvét használjuk, ez lehetővé teszi számunkra, hogy párbeszédet folytassunk másokkal, még azokkal is, akik különböznek tőlünk. Ezzel a párbeszéddel kezdjük jobban megérteni egymást, lehetővé téve számunkra, hogy kövessük Jézust egy békésebb világ megteremtésében. ​​​​​​A Kattints és Imádkozz egy lehetőség, hogy a most élő generációk a digitális világban megváltozzanak. "Isten hűséges és a reményünk benne olyan, mint egy szilárd horgony az égben."