Avilai Szent Teréz A tökéletesség útjaSzentáldozás utáni hálaadás

Napi Ima4 imádkozás /layout/img/logo.png

Szep
18

Ha fáj nektek, hogy nem látjátok testi szemeitekkel, úgy
jegyezzétek meg, hogy ez nem volna nektek való. Mert egészen más dolog
ám látni Ôt megdicsôült testében, mint mikor a földön járt. Gyarló
természetünk nem volna képes elviselni ezt a látványt s még a világ is
megszűnnék, mert senki sem akarna többé benne megmaradni. Ez örök
igazság láttára ugyanis teljesen szembetűnôvé válnék, hogy milyen csúf
hazugság minden dolog, amit idelent valamire becsülünk. De meg azután,
ha az Ô végtelen Felsége látható volna, hogyan merne egy ilyen hitvány
bűnös, mint én, aki Ôt annyiszor megsértettem, az Ô közelében maradni?
A kenyér színe alatt az ember nem fél tôle. Ha a király álruhában
jelenik meg valahol, akkor van bátorságunk a sok hajlongás és címzés
mellôzésével szabadon beszélni vele. Maga az álruha kelti bennünk azt
a meggyôzôdést, hogy ilyenkor el kell viselnie a bizalmaskodást.

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

További imák

Küldetésünk

Amikor a szeretet és a béke nyelvét használjuk, ez lehetővé teszi számunkra, hogy párbeszédet folytassunk másokkal, még azokkal is, akik különböznek tőlünk. Ezzel a párbeszéddel kezdjük jobban megérteni egymást, lehetővé téve számunkra, hogy kövessük Jézust egy békésebb világ megteremtésében. ​​​​​​A Kattints és Imádkozz egy lehetőség, hogy a most élő generációk a digitális világban megváltozzanak. "Isten hűséges és a reményünk benne olyan, mint egy szilárd horgony az égben."