Avilai Szent Teréz A tökéletesség útjaSzentáldozás utáni hálaadás

Napi Ima3 imádkozás /layout/img/logo.png

Szep
16

S azt hiszitek talán, hogy ez a szentséges eledel nem táplálja
még ezt a mi testünket is s hogy nem kiváló orvosság egyúttal a testi
bajok ellen? Én tudom, hogy az s ismerek valakit, aki nagyon beteg
szokott lenni1 s akinél, mikor olykor nagy fájdalmai voltak, ezek a
szentáldozáskor mintegy varázsütésre szűntek meg úgy, hogy utána
egészen jól érezte magát. Ez nagyon gyakran megesett vele és pedig
szembeszökô betegségek alkalmával, amelyeknél, nézetem szerint, a
képzelôdés lehetôsége ki volt zárva. Mivel azonban közismert dolog,
milyen csodálatos hatást gyakorol ez a szentséges kenyér azokra, akik
azt méltón veszik magukhoz, nem akarok több ilyesmit említeni. Pedig
az illetô személyrôl még sok hasonlót mondhatnék, mert volt alkalmam
ilyenekrôl értesülni és tudom, hogy nem hazugság. Az is igaz azonban,
hogy az Úr nagyon eleven hitet adott neki s ha olykor mások azt
mondogatták elôtte, mennyire szerettek volna akkor élni, amikor a mi
kincsünk, az édes Jézus a földön járt: ô nevetett magában, mert arra
gondolt, mit akarnak többet annál, hogy az Oltáriszentségben éppúgy
közöttünk van, mint akkor volt. Azt is tudom az illetôrôl, hogy évek
hosszú során keresztül, bár nem élt valami tökéletes életet,
valahányszor a szentáldozáshoz járult, egészen úgy érezte, mintha
testi szemeivel látná az Urat, amint belép a házába. S mivelhogy
elevenen hittel hitte, hogy az Úr csakugyan bejön ilyenkor az ô
szegényes hajlékába, tôle telhetôleg igyekezett kiűzni a fejébôl
minden szórakoztató gondolatot, hogy az Úrral együtt ô is bemehessen.
Törekedett összeszedni érzékeit, hogy valamennyien felfogják ezt a
nagy jótéteményt, akarom mondani, ne zavarják a lelket annak
megértésében. Odaképzelte magát az Úr lábához s úgy sírt szent
Magdolnával, mintha csak testi szemeivel látná Ôt a farizeus házában.
S még olyankor is, amidôn nem érzett áhítatot, hite biztosította ôt
arról, hogy az Úr igazán ott van s ô is ott maradt és beszélgetett
vele.

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

További imák

Küldetésünk

Amikor a szeretet és a béke nyelvét használjuk, ez lehetővé teszi számunkra, hogy párbeszédet folytassunk másokkal, még azokkal is, akik különböznek tőlünk. Ezzel a párbeszéddel kezdjük jobban megérteni egymást, lehetővé téve számunkra, hogy kövessük Jézust egy békésebb világ megteremtésében. ​​​​​​A Kattints és Imádkozz egy lehetőség, hogy a most élő generációk a digitális világban megváltozzanak. "Isten hűséges és a reményünk benne olyan, mint egy szilárd horgony az égben."