Avilai Szent Teréz A tökéletesség útjaSzentáldozás utáni hálaadás

Napi Ima3 imádkozás /layout/img/logo.png

Szep
15

Úgy vagytok vele, mint amikor egy cseléd szolgálatba lép. A
cseléd igyekszik mindent urának kedvére tenni, viszont azonban a
háziúr köteles élelmezni a cselédjét mindaddig, amíg a házában él és
kiszolgálja ôt. Kivételt csak az az eset képezne, ha a háziúr úgy
elszegényednék, hogy magának sem volna mit ennie. Ez az eset azonban
nálunk el sem képzelhetô, mert a mi Urunk mindig gazdag és hatalmas
marad. Illenék-e már most, ha a cseléd minden nap arra kérné a
gazdáját, hogy adjon neki élelmet, holott tudja, hogy a gazdája úgyis
gondol erre s köteles is rá gondolni! A gazdája joggal vethetné neki
oda, hogy ne törôdjék mással, hanem igyekezzék ôt kiszolgálni és a
kívánságait teljesíteni; s hogy helytelenül jár el, amikor olyan
gondokat vállal magára, amelyekhez semmi köze. Szóval, nôvéreim, kérje
az anyagi kenyeret az, akinek kedve tartja: mi csak azt kérjük az örök
Atyától, hogy méltók lehessünk a mi mennyei kenyerünk vételére és
pedig úgy, hogy ha már a testi szemeink nem gyönyörködhetnek
látásában, mivel annyira be van burkolódzva, legalább a lelki szemeink
elôtt lebbentse fel a fátyolt és mutassa meg magát nekünk. Ez azután
egészen más élelem! Csupa élvezet és gyönyörűség, amely igazán
fenntartja az életet.

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

További imák

Küldetésünk

Amikor a szeretet és a béke nyelvét használjuk, ez lehetővé teszi számunkra, hogy párbeszédet folytassunk másokkal, még azokkal is, akik különböznek tőlünk. Ezzel a párbeszéddel kezdjük jobban megérteni egymást, lehetővé téve számunkra, hogy kövessük Jézust egy békésebb világ megteremtésében. ​​​​​​A Kattints és Imádkozz egy lehetőség, hogy a most élő generációk a digitális világban megváltozzanak. "Isten hűséges és a reményünk benne olyan, mint egy szilárd horgony az égben."