Avilai Szent Teréz A tökéletesség útjaSzentáldozás utáni hálaadás

Napi Ima3 imádkozás /layout/img/logo.png

Szep
14

Az anyagi kenyérre ne legyen gondja olyannak, aki ôszinte szívvel
bízta rá magát Isten akaratára. Azt akarom mondani, hogy az imádság
ideje alatt ne törôdjetek vele, mert ilyenkor fontosabb dolgotok van.
Annak is meg van a maga ideje, hogy dolgozzatok és megkeressétek a
kenyereteket. Ezt is azonban mindig gondoktól menten tegyétek.
Szívetek érzelmeit sohase vesztegessétek ilyesmire; csupán a test
dolgozzék -- mert méltányos, hogy megszerezzétek az élelmeteket --
ellenben a lélek pihenjen azalatt. Bízzátok ezt a gondot -- mint már
sokszor mondtam -- a ti Jegyesetekre; Ô nem fogja elfelejteni. Soh'se
féljetek attól, hogy cserbenhagy benneteket, mindaddig, amíg ti hívek
maradtok Ôhozzá és rábízzátok magatokat Isten akaratára. Biztosítlak
benneteket arról, leányaim, hogy ha én e tekintetben most
rosszakaratúlag hibáznék -- amint azt annak elôtte sokszor megtettem -
- nem kérnék Tôle kenyeret, vagy más ennivalót, hanem azt akarnám,
hagyjon éhen veszni. Mert minek akarnék élni, ha az élettel nap-nap
után az örök halálra tenném magamat mindinkább érdemessé? Ha tehát
ôszintén Istenre bízzátok magatokat, akkor Ô, mint mondom, gondotokat
fogja viselni.

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

További imák

Küldetésünk

Amikor a szeretet és a béke nyelvét használjuk, ez lehetővé teszi számunkra, hogy párbeszédet folytassunk másokkal, még azokkal is, akik különböznek tőlünk. Ezzel a párbeszéddel kezdjük jobban megérteni egymást, lehetővé téve számunkra, hogy kövessük Jézust egy békésebb világ megteremtésében. ​​​​​​A Kattints és Imádkozz egy lehetőség, hogy a most élő generációk a digitális világban megváltozzanak. "Isten hűséges és a reményünk benne olyan, mint egy szilárd horgony az égben."