Avilai Szent Teréz A tökéletesség útjaSzentáldozás utáni hálaadás

Napi Ima3 imádkozás /layout/img/logo.png

Szep
11

,,Add meg nekünk ma'', ez a ma, nézetem szerint azt jelenti, hogy
ameddig a világ áll, nem pedig azon túl. Nem is több ez egy napnál
azon szerencsétlenekre nézve, akik elkárhoznak s nem élvezik Ôt a
másvilágon. Nem az Úr hibája, ha elbuknak, mert hiszen Ô szüntelenül
biztatja ôket egészen a küzdelem végéig. Nem tudnak majd mentséget
felhozni s nem is panaszkodhatnak majd az örök Atyára, mintha megvonta
volna tôlük e kenyeret, akkor, amikor legnagyobb szükségük volt rá. A
Fiú tehát azt mondja Atyjának, hogy bár egyes gonoszok részérôl ki van
téve a sértegetésnek, mivel csak egy napról van szó, engedje meg, hogy
azt övéi között töltse. Miután ugyanis Ô Szent Felsége egyszer már
saját akaratából és jóságából nekünk adta Ôt és elküldte e világra:
most Ô nem akar elhagyni bennünket, hanem önszántából kíván velünk
maradni barátainak nagyobb dicsôségére és ellenségeinek bűnhôdésére.
Ez tehát az Ô újabb kérése, amely a mai napra vonatkozik, mert hiszen
ezt a Szentséges Kenyeret megadta nekünk s az mindörökre a miénk. Ô
Szent Felsége adta meg nekünk ezt a táplálékot, Jézus emberi
természetének ezt a mannáját s azt mindig megtalálhatjuk.

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

További imák

Küldetésünk

Amikor a szeretet és a béke nyelvét használjuk, ez lehetővé teszi számunkra, hogy párbeszédet folytassunk másokkal, még azokkal is, akik különböznek tőlünk. Ezzel a párbeszéddel kezdjük jobban megérteni egymást, lehetővé téve számunkra, hogy kövessük Jézust egy békésebb világ megteremtésében. ​​​​​​A Kattints és Imádkozz egy lehetőség, hogy a most élő generációk a digitális világban megváltozzanak. "Isten hűséges és a reményünk benne olyan, mint egy szilárd horgony az égben."