Avilai Szent Teréz A tökéletesség útja Szabályzat megtartása; kölcsönös szeretet,szakítás a teremtményekkel, alázatosság

Napi Ima3 imádkozás /layout/img/logo.png

Nov
25

Ha már belekezdtem ebbe a dologba, csak még annyit akarok róla
mondani, hogy ez a legborzasztóbb csapás, amit az ördög egy kolostorra
mérhet és sajnos, sokszor nagyon késôn veszik észre. Így azután a
fegyelem fokozatosan lazul, anélkül, hogy ennek okát tudnák adni.
Mivel ugyanis a gyóntató léha gondolkozású, a nôvéreket is oly
irányban befolyásolja, hogy ne vegyék komolyan kötelmeiket. Isten
mentsen meg bennünket ettôl a veszedelemtôl. Az ilyesmi képes
megzavarni az összes nôvéreket. A lelkiismeretük ugyanis mást mond,
mint a gyóntató s ha nem gyónhatnak másnál, nem tudják, mit tegyenek,
s nem képesek megnyugodni. Mert hiszen éppen az az ember okozza a
bajt, akinek hivatása volna ôket megnyugtatni és lelküket
gyógykezelni. Akkora bajok vannak ilyen tekintetben egyes helyeken,
hogy a szívem elszorul, ha rágondolok. Azért ne is csodálkozzatok
azon, hogy ezt a veszedelmet oly részletesen fejtettem ki elôttetek.

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

További imák

Küldetésünk

Amikor a szeretet és a béke nyelvét használjuk, ez lehetővé teszi számunkra, hogy párbeszédet folytassunk másokkal, még azokkal is, akik különböznek tőlünk. Ezzel a párbeszéddel kezdjük jobban megérteni egymást, lehetővé téve számunkra, hogy kövessük Jézust egy békésebb világ megteremtésében. ​​​​​​A Kattints és Imádkozz egy lehetőség, hogy a most élő generációk a digitális világban megváltozzanak. "Isten hűséges és a reményünk benne olyan, mint egy szilárd horgony az égben."