Avilai Szent Teréz A tökéletesség útjaNyugalmi ima

Napi Ima3 imádkozás /layout/img/logo.png

Aug
01

Megesik olykor, hogy e nyugalmi imában az Úr a léleknek még egy
másik kegyelmet is juttat, amelyet nagyon nehéz megérteni, ha az ember
nem ismeri tapasztalatból. Ellenben, aki közületek tapasztalta már, az
rögtön meg fog engem érteni s bizonyára örülni fog, ha megtudja, hogy
mi is az. Nézetem szerint Isten ezt a kegyelmet leggyakrabban az
elôbbivel kapcsolatban adja meg. Mikor ugyanis ez a nyugalom és béke
igen nagy és már hosszú ideig tartott, úgy szerintem ez annak a jele,
hogy az akarat hozzá van tapadva valamihez. Máskülönben ez az állapot
nem maradhatna ilyen tartós. Olykor ugyanis az is megtörténik, hogy
egy-két napig is megmarad bennünk ez a boldogító érzés, s azt se
tudjuk, mire véljük a dolgot; akarom mondani, nem tudják azok, akiknek
ebben részük van.5 S csakugyan, az ilyenek, ha dolgoznak, azt
tapasztalják, hogy nincsenek egészen ott a munkájuknál, amennyiben a
legjobb részük, az akarat, másutt van. Ez utóbbi, nézetem szerint,
egyesülve van Istennel,6 a többi tehetséget azonban szabadjára hagyja,
hogy végezzék, ami Isten szolgálatára szükséges. S ezeket a dolgokat
ilyenkor sokkal ügyesebben is végzik, mint máskülönben, ellenben a
világi ügyek elintézésére ilyenkor nincs bennük semmi tehetség s
olykor szinte együgyűeknek látszanak. Nagy dolog, ha az Úr megadja
valakinek ezt a kegyelmet, amennyiben egyesíti benne ilymódon a munkás-
és a szemlélôdô életet. Ilyenkor minden az Urat szolgálja bennünk. Az
akarat ugyanis végzi a maga dolgát, tudniillik a szemlélôdést,
anélkül, hogy tudomása volna működésérôl; a két másik tehetség
ellenben Márta munkáját vállalja magára, úgy, hogy ilyen esetben Márta
és Mária szövetségre lépnek a lélekben.

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

További imák

Küldetésünk

Amikor a szeretet és a béke nyelvét használjuk, ez lehetővé teszi számunkra, hogy párbeszédet folytassunk másokkal, még azokkal is, akik különböznek tőlünk. Ezzel a párbeszéddel kezdjük jobban megérteni egymást, lehetővé téve számunkra, hogy kövessük Jézust egy békésebb világ megteremtésében. ​​​​​​A Kattints és Imádkozz egy lehetőség, hogy a most élő generációk a digitális világban megváltozzanak. "Isten hűséges és a reményünk benne olyan, mint egy szilárd horgony az égben."