Avilai Szent Teréz A tökéletesség útja Ne mentegessük magunkat,mégha ártatlanul ítélnek is el

Napi Ima8 imádkozás /layout/img/logo.png

Feb
26

Ó nôvéreim, sohasem fogjuk ezt az igazságot felfogni s így
sohasem jutunk fel a tökéletesség csúcsára, hacsak nem elmélkedünk
sokat afölött és nem latolgatjuk, hogy mi fontos és mi nem. Mert ha
ilyen esetben nem volna más hasznunk, mint az, hogy vádlónk
megszégyenül, ha magunkat nem mentegetjük és szótlanul engedjük, hadd
törjön fölöttünk pálcát: már ez is nagy dolog volna. Egyetlenegy ilyen
dolog magasabbra emeli a lelket, mint tíz szentbeszéd. Mivelhogy az
Apostol megtiltja nekünk, nôknek az élôszóval való prédikálást és
saját tudatlanságunk is képtelenné tesz rá, igyekezzünk tetteinkkel
prédikálni. Mert akármennyire is el vagytok zárva a világtól, sose
gondoljátok, hogy titokban marad az a jó vagy rossz, amit tesztek.
     De meg azután, azt hiszitek, leányaim, hogy ha ti magatok nem
mentegetôdztök, nem akad majd senki, aki fellépjen érdeketekben?
Gondoljatok csak arra, hogyan vette az Úr védelmébe Mária Magdolnát a
farizeus házában, úgyszintén akkor, amidôn nôvére illette ôt
szemrehányással. Veletek szemben nem lesz oly szigorú, amilyen
önmagával szemben volt: Ô ugyanis már keresztre volt feszítve, amikor
végre akadt egy rabló, aki felemelte érdekében a szavát. Ô Szent
Felsége majd arra indít valakit, hogy mentsen ki benneteket; ha pedig
nem tenné, ez annak a jele, hogy az adott esetben nincs ilyesmire
szükség.

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

További imák

Küldetésünk

Amikor a szeretet és a béke nyelvét használjuk, ez lehetővé teszi számunkra, hogy párbeszédet folytassunk másokkal, még azokkal is, akik különböznek tőlünk. Ezzel a párbeszéddel kezdjük jobban megérteni egymást, lehetővé téve számunkra, hogy kövessük Jézust egy békésebb világ megteremtésében. ​​​​​​A Kattints és Imádkozz egy lehetőség, hogy a most élő generációk a digitális világban megváltozzanak. "Isten hűséges és a reményünk benne olyan, mint egy szilárd horgony az égben."