Avilai Szent Teréz A tökéletesség útja Ne mentegessük magunkat,mégha ártatlanul ítélnek is el

Napi Ima6 imádkozás /layout/img/logo.png

Feb
23

Azt szeretném én, nôvéreim, hogy ezeket a nagy erényeket tanuljuk
állandóan s ezeket gyakoroljuk penitenciaképen. Hiszen tudjátok, hogy
a többi nagy önsanyargatások tekintetében nagyon mérsékelem a
buzgóságtokat, mert, ha valaki nem óvatos, tönkre teheti velük az
egészségét. Itt azonban nincs mitôl félnünk, mert bármekkorák legyenek
is a belsô erények, nem fárasztják ki a testet Isten szolgálatában,
hanem inkább még erôsítik a lelket. Hozzá az ember -- amint más
alkalommal mondottam -- nagyon kicsiny dolgokban gyakorolhatja ôket,
hogy azután gyôztesen kerüljön ki a nagy küzdelmekbôl is. De milyen
könnyű dolog errôl írnom s mily rosszul gyakorlom én ezt! Igaz ugyan,
hogy sohasem volt alkalmam ezt az erényt nagy dologban megpróbálni;
mert akármi rosszat mondtak is rólam, mindig világosan beláttam, hogy
távolról sem mondtak még el mindent. Mert igaz, talán nem követtem el
azt, amivel megvádoltak, de mily sok más bűnnel bántottam meg az én
Uramat, Istenemet! Azt meg nagy szívességnek tekintettem vádlóim
részérôl, hogy igazi bűneimet nem emlegették, mert jobb szeretem, ha
nem igazat fognak rám minthogy igazi hibáimat tárják föl.

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

További imák

Küldetésünk

Amikor a szeretet és a béke nyelvét használjuk, ez lehetővé teszi számunkra, hogy párbeszédet folytassunk másokkal, még azokkal is, akik különböznek tőlünk. Ezzel a párbeszéddel kezdjük jobban megérteni egymást, lehetővé téve számunkra, hogy kövessük Jézust egy békésebb világ megteremtésében. ​​​​​​A Kattints és Imádkozz egy lehetőség, hogy a most élő generációk a digitális világban megváltozzanak. "Isten hűséges és a reményünk benne olyan, mint egy szilárd horgony az égben."