Avilai Szent Teréz A tökéletesség útjaLemondás önmagunkról, alázatosság

Napi Ima1 imádkozás /layout/img/logo.png

Jan
17

Már most a legelsô dolog, amivel le kell számolnunk, az, hogy nem
szabad ezzel a mi testünkkel törôdnünk. Ezen a téren sok lesz a
tennivaló, mert legtöbben közülünk természetüknél fogva annyira
kényelemszeretôk és úgy féltik az egészségüket, hogy csodálatos
valami, mennyi gondot ád ez a dolog nemcsak a világiaknak, hanem még a
szerzeteseknek is. Sôt igazán úgy látszik, mintha egyik-másik nôvér
másért se lépett volna a szerzetbe, mint azért, hogy távol tartsa
magától a halált: egyik jobban küzd ellene, mint a másik. Igaz ugyan,
hogy minálunk az ilyesmi nem lehetséges, legalább gyakorlatilag nem;
azt óhajtanám azonban, hogy még az erre irányuló kívánságot is öljétek
ki a szívetekbôl. Ti azért jöttetek ide, nôvéreim, hogy meghaljatok
Krisztusért, nem pedig azért, hogy az Ô kedvéért ápolgassátok
magatokat. Errôl meg kell gyôzôdve lennetek. Az ördög ugyanis
igyekszik a szerzetesekkel elhitetni, hogy vigyázniok kell magukra,
mert különben nem képesek elviselni a rendi élet szigorát. Így azután
akkora gondot fordítanak az egészségükre -- csupán azért, hogy a rendi
élet szigorát elviselhessék -- hogy meghalnak anélkül, hogy azt a
szigort csak egy hónapig, sôt talán csak egy napig is gyakorolták
volna. Igazán nem tudom, hogy akkor minek is jöttünk mi ide. Attól
ugyan senki se féltsen bennünket, hogy ebben a pontban túlzásba esünk;
az már igazán csoda volna, még ha akarnánk is valamit tenni: a mi
gyóntatóink azonnal halálra ijednek, hogy megöljük magunkat az
önsanyargatással! De meg azután magunk is annyira remegünk e
tekintetben a túlzástól, hogy bárcsak minden más téren is épp oly
óvatosak volnánk!

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

További imák

Küldetésünk

Amikor a szeretet és a béke nyelvét használjuk, ez lehetővé teszi számunkra, hogy párbeszédet folytassunk másokkal, még azokkal is, akik különböznek tőlünk. Ezzel a párbeszéddel kezdjük jobban megérteni egymást, lehetővé téve számunkra, hogy kövessük Jézust egy békésebb világ megteremtésében. ​​​​​​A Kattints és Imádkozz egy lehetőség, hogy a most élő generációk a digitális világban megváltozzanak. "Isten hűséges és a reményünk benne olyan, mint egy szilárd horgony az égben."