Avilai Szent Teréz A tökéletesség útja „És ne vigy minket a kísértésbe,de szabadíts mega gonosztól.” A kísértések fajtái

Napi Ima3 imádkozás /layout/img/logo.png

Okt
23

Nagy kárt okozhat azonban nekünk az ördög, anélkül, hogy
észrevennénk, egy más téren, tudniillik amennyiben elhiteti velünk,
hogy erényeink vannak, holott nincsenek. Ez valóságos pestis!
Biztonságban érezvén magunkat, nem vesszük észre, hogy verembe esünk s
abból azután nem is tudunk kivergődni. Nem mindig van valami tudatos
halálos bűnről szó, amely a pokolba juttathat bennünket. De azért a
lábunk bilincsbe van verve s nem vagyunk képesek előbbre jutni a
szellemi életnek ezen útján, amelyről beszélni kezdtem s amelyről nem
is feledkezem meg. De hát hogyan is juthatna előbbre az, aki
belebukott a verembe? Ott kell elpusztulnia. Még hálát adhat Istennek,
hogy nem a pokolig bukott! Előbbre jutása azonban a legjobb esetben is
ki van zárva. Tegyük fel, hogy nem romlik meg egészen: még akkor is
értéktelen lesz úgy önmagára, mint másokra nézve. Sőt még kárt is
okozhat, mert mindaddig, amíg az a csapda ott van, mások, akik
ugyanazon az úton haladnak, szintén beleeshetnek. Igyekezzék tehát
kiszabadulni belőle és temesse be! Akkor aztán nem fenyegeti
veszedelem, sem őt, sem másokat. Azt azonban határozottan mondhatom
nektek; hogy ez a kísértés nagyon veszedelmes. Sokat tapasztaltam e
tekintetben s azért beszélek róla, bár nem sikerül magamat olyan jól
kifejeznem, amint szeretném.

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

További imák

Küldetésünk

Amikor a szeretet és a béke nyelvét használjuk, ez lehetővé teszi számunkra, hogy párbeszédet folytassunk másokkal, még azokkal is, akik különböznek tőlünk. Ezzel a párbeszéddel kezdjük jobban megérteni egymást, lehetővé téve számunkra, hogy kövessük Jézust egy békésebb világ megteremtésében. ​​​​​​A Kattints és Imádkozz egy lehetőség, hogy a most élő generációk a digitális világban megváltozzanak. "Isten hűséges és a reményünk benne olyan, mint egy szilárd horgony az égben."