Avilai Szent Teréz A tökéletesség útja„De szabadíts meg a gonosztól.”

Napi Ima2 imádkozás /layout/img/logo.png

Dec
07

Napjainkban pedig az emberek száz éves korukban sem unnak még rá
az életre, hanem tovább szeretnének élni! Az is igaz azonban, hogy mi
nem töltjük életünket oly rosszul, annyi szenvedés közepette és oly
szegénységben, mint Ő Szent Felsége. Mi más volt ugyanis az Ő élete,
mint folytonos meghalás, amennyiben mindig szeme előtt lebegett az a
kegyetlen kivégzés, amely ellenségei részéről várt reá. Pedig ez még a
kisebbik szenvedése volt. Sokkal nagyobb volt az, hogy látnia kellett
azt a sok bűnt, amit Atyja ellen elkövetnek és azt a sok lelket, amely
elkárhozik. Mert ha ez még egy földi embernek is fáj, akiben csak egy
kis szeretet van: mennyire gyötörhette ez a gondolat az Úrnak
határtalanul, végtelenül szerető szívét?! Nagy oka volt tehát arra
kérni mennyei Atyját, hogy szabadítsa meg végre Őt ezektől a nagy
bajoktól és szenvedésektől, s hogy engedje Őt örökké megpihenni
országában. Hiszen Ő volt annak igazi örököse. S ezért tette hozzá,
hogy: Amen. Ezt ugyanis én úgy értem, hogy mivel ezzel a szócskával
végződik az egész ima, az Úr azt kéri számunkra, hogy legyünk
mindörökre mentek minden bajtól. Azt kérem tehát én is az Úrtól, hogy
mentsen meg engem minden rossztól egyszer s mindenkorra, mert hiszen
ezen élet folyamán nemcsak, hogy nem törlesztem Ővele szemben a
tartozásomat, hanem talán napról-napra több adósságba keveredem. Ez
pedig igazán elviselhetetlen gondolat, Uram! Azaz hogy még csak afelől
sem vagyok biztos, vajon szeretlek-e és vajon kedvesek-e előtted az én
vágyaim!

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

További imák

Küldetésünk

Amikor a szeretet és a béke nyelvét használjuk, ez lehetővé teszi számunkra, hogy párbeszédet folytassunk másokkal, még azokkal is, akik különböznek tőlünk. Ezzel a párbeszéddel kezdjük jobban megérteni egymást, lehetővé téve számunkra, hogy kövessük Jézust egy békésebb világ megteremtésében. ​​​​​​A Kattints és Imádkozz egy lehetőség, hogy a most élő generációk a digitális világban megváltozzanak. "Isten hűséges és a reményünk benne olyan, mint egy szilárd horgony az égben."