Avilai Szent Teréz A tökéletesség útja Az Úr nagy szeretete a Miatyánk elsô szavaiban.A nemesi származás semmibe vevése

Napi Ima4 imádkozás /layout/img/logo.png

Jún
22

Nos, mit szóltok hozzá, leányaim, nem jó Mester ez a miénk? Hogy
megszerettesse velünk a tárgyat, amire tanít, mindjárt az elején
ekkora nagy kegyelmet ád nekünk. Hiszitek-e ezek után, hogy elegendô
gépiesen kimondani ezt a szót, anélkül, hogy az értelmünk foglalkoznék
vele? Nem kell-e inkább még a szívünknek is meghasadnia ennyi szeretet
láttára? Van-e gyermek ezen a világon, aki nem igyekeznék
megismerkedni atyjával, mikor tudja róla, hogy jó s hogy magasállású,
hatalmas úr? Hiszen ha nem volna ilyen hatalmas, akkor még érteném,
hogy nem szívesen vallanánk magunkat gyermekeinek; mert olyan a világ,
hogy ha az atya alacsonyabb rangú a fiánál, ez utóbbi restelli ôt
atyjának elismerni. Ez természetesen nem vonatkozik mireánk, mert ne
adja Isten, hogy ilyenféle felfogás valaha is beférkôzhessék a mi
kolostorainkba. Ez pokoli dolog volna. Sôt ellenkezôleg, minél
magasabb származású valaki nálunk, annál ritkábban beszéljen atyjáról.
Mert nálunk mindenki egyenlô.

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

További imák

Küldetésünk

Amikor a szeretet és a béke nyelvét használjuk, ez lehetővé teszi számunkra, hogy párbeszédet folytassunk másokkal, még azokkal is, akik különböznek tőlünk. Ezzel a párbeszéddel kezdjük jobban megérteni egymást, lehetővé téve számunkra, hogy kövessük Jézust egy békésebb világ megteremtésében. ​​​​​​A Kattints és Imádkozz egy lehetőség, hogy a most élő generációk a digitális világban megváltozzanak. "Isten hűséges és a reményünk benne olyan, mint egy szilárd horgony az égben."