Avilai Szent Teréz A tökéletesség útjaAz imádság fejtegetése

Napi Ima7 imádkozás /layout/img/logo.png

Ápr
11

Ó én jó Uram, mily boldog volna az az ember, aki úgy belemerülne
ebbe az élô vízbe, hogy életét vesztené benne! Azt hiszitek talán,
hogy ez lehetetlenség? Sôt ellenkezôleg, Isten szerelme és az utána
való vágy annyira megnövekedhetik, hogy az emberi természet nem bírja
tovább s tényleg akadtak egyesek, akik ebbe belehaltak.9 Én ismerek
egyet,10 aki belehalt volna, ha Isten nem sietett volna segítségére.
Oly bôségben áradt reá ez az élô víz, hogy majdnem kiszakította
lelkét, midôn elragadtatásokba ejtette. Azt mondom, hogy ,,majdnem''
kiragadta lelkét, mert az elragadtatásban azután megnyugszik. Úgy
látszik, hogy a lélek, miután a földiek iránti utálattól szinte
megfulladt, Istenben újra életre kel s Ô Szent Felsége képessé teszi
olyasminek élvezetére, ami megfosztaná életétôl, ha teljesen
eszméleténél volna.

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

További imák

Küldetésünk

Amikor a szeretet és a béke nyelvét használjuk, ez lehetővé teszi számunkra, hogy párbeszédet folytassunk másokkal, még azokkal is, akik különböznek tőlünk. Ezzel a párbeszéddel kezdjük jobban megérteni egymást, lehetővé téve számunkra, hogy kövessük Jézust egy békésebb világ megteremtésében. ​​​​​​A Kattints és Imádkozz egy lehetőség, hogy a most élő generációk a digitális világban megváltozzanak. "Isten hűséges és a reményünk benne olyan, mint egy szilárd horgony az égben."