Avilai Szent Teréz A tökéletesség útjaA gyóntatók

Napi Ima2 imádkozás /layout/img/logo.png

Dec
03

Így van ez most minálunk és ebben én nem a magam feje után
indultam. Mi ugyanis több oknál fogva nem a rendfônöknek fogadunk
engedelmességet, hanem a püspök joghatósága alá tartozunk. A mi
mostani püspökünk, névszerint Don Alváró de Mendoza, nagy barátja a
szerzetesi életnek és a jámborságnak és nagy szolgája az Úrnak;
fôrangú család tagja és mindenképpen igyekszik elômozdítani ennek a mi
kolostorunknak érdekeit. Ô e kérdés megbeszélésére több tudóst, okos
és tapasztalt férfiút hívott össze, akik az említett megállapodásra
jutottak, miután velem, szegény bűnös lélekkel együtt mások is sokan
és sokat imádkoztak, hogy az Úr világítsa meg elméjüket. Annál inkább
indokolt dolog tehát, hogy a jövendôbeli rendfônökök szintén magukévá
tegyék ennek a sok okos embernek véleményét s annyi imádságnak és az
Úr annyi kegyelmeinek eredményét, amely az eddigi tapasztalatok
alapján tényleg a legjobbnak bizonyult. Adja az Úr, hogy ezután is így
legyen és mindig az Ô legnagyobb dicsôségére szolgáljon. Amen.

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

További imák

Küldetésünk

Amikor a szeretet és a béke nyelvét használjuk, ez lehetővé teszi számunkra, hogy párbeszédet folytassunk másokkal, még azokkal is, akik különböznek tőlünk. Ezzel a párbeszéddel kezdjük jobban megérteni egymást, lehetővé téve számunkra, hogy kövessük Jézust egy békésebb világ megteremtésében. ​​​​​​A Kattints és Imádkozz egy lehetőség, hogy a most élő generációk a digitális világban megváltozzanak. "Isten hűséges és a reményünk benne olyan, mint egy szilárd horgony az égben."