Árpád-házi Szent Erzsébet A Ferences harmadrend védőszentje(1207–1231)

Napi Ima6 imádkozás /layout/img/logo.png

Nov
19
Árpád-házi Szent Erzsébet A Ferences harmadrend védőszentje (1207–1231)

Története

+ Erzsébet II. András magyar király lánya. Jámbor gyermek volt, tizennégy éves korában Lajos türingiai király feleségül vette.

+ Rangja és helyzete ellenére egyszerű életet élt, bűnbánatot gyakorolt ​​és jótékonysági cselekedeteknek szentelte magát. Férje bátorította jámborságát, és a házaspárnak három gyermeke született, mielőtt Lajost 1227-ben egy keresztes hadjáratban meggyilkolták.

+ Férje halála után Erzsébet elhagyta a királyi udvart, és gyermekei neveléséről gondoskodott. 1228. nagypéntekén ferences harmadrendi lett. Később Marburgban kórházat épített, és a betegek ápolásának szentelte magát az 1231-ben, huszonnégy éves korában bekövetkezett haláláig.

+ Árpád-házi Szent Erzsébetet 1235-ben szentté avatták, és a Ferences harmadrend egyik védőszentjeként tisztelik.

Imádságra és elmélkedésre

„Ne hasonuljatok a világhoz, hanem gondolkodástokban megújulva alakuljatok át, hogy felismerjétek, mi az Isten akarata, mi a helyes, mi a kedves előtte és mi a tökéletes.” Róma 12: 2

Imádság

Istenünk, te megadtad Árpád-házi Szent Erzsébetnek, 
hogy a szegényekben Krisztust lássa és tisztelje. 
Közbenjárására add, hogy mi is lankadatlan szeretettel
segítsük embertársainkat minden testi-lelki bajukban. 
A mi Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad által, aki veled él és uralkodik
a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön-örökké. Ámen

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

További imák

Küldetésünk

Amikor a szeretet és a béke nyelvét használjuk, ez lehetővé teszi számunkra, hogy párbeszédet folytassunk másokkal, még azokkal is, akik különböznek tőlünk. Ezzel a párbeszéddel kezdjük jobban megérteni egymást, lehetővé téve számunkra, hogy kövessük Jézust egy békésebb világ megteremtésében. ​​​​​​A Kattints és Imádkozz egy lehetőség, hogy a most élő generációk a digitális világban megváltozzanak. "Isten hűséges és a reményünk benne olyan, mint egy szilárd horgony az égben."