Aranyszájú (Krizosztomosz) Szent János A korai egyház legnagyobb prédikátoraPüspök és egyházdoktor (kb. 347-407)

Napi Ima5 imádkozás /layout/img/logo.png

Szep
13
Aranyszájú (Krizosztomosz) Szent János A korai egyház legnagyobb prédikátora Püspök és egyházdoktor (kb. 347-407)

Élete

+ János Antiochiában született, de még fiatalon elhagyta a várost, hogy remeteként éljen a sivatagban. Rossz egészségi állapota miatt visszatért a városba, ahol pappá szentelték. Tehetséges prédikátorként vált ismertté.

+ Konstantinápoly érsekévé szentelve folytatta az igehirdetést, magas erkölcsi követelményeket támasztva egy olyan városban, ahol erős politizálás folyt, és amelyet a gazdagok uraltak.

+ Jánost a császári udvar és ellenségei féltékenysége két ízben is száműzetésbe kényszerítette.  408-ban, a második ilyen alkalommal száműzetésben halt meg. Halála után testét ünnepélyes körmenetben vitték vissza Konstantinápolyba, és sokan gyászolták, akik ismerték és szerették őt.

+ Krizosztomosz Szent Jánost 1568-ban a Chalcedoni Zsinat „az Egyház Atyja” címmel tisztelte meg, és egyháztanítóvá nyilvánította. A prédikátorok védőszentje.

+ A „Krizosztomosz” (jelentése: „aranyszájú”) vezetéknevet a hatodik században kapta ékesszólásának és bölcsességének tiszteletére.

Lelki bónusz

A régi hagyomány szerint a keresztények külön ünneplik az egyházak odaadását. Szeptember 13-án az egyház emlékezik a Kálvária-hegyen épült bazilikák és a jeruzsálemi Szent Sír-templom felszentelésére.

Imádságra és elmélkedésre

„Az ima menedékhely minden gond esetén, a derű alapja, az állandó boldogság forrása, védelem a szomorúság ellen.”  - Aranyszájú (Krizosztomosz) Szent János

Ima

Istenünk, benned bízók erőssége, Aranyszájú Szent János püspök a te akaratodból, mint az ékesszólás mestere és az üldöztetések elviselésének példaképe tündöklik előttünk. Add, hogy megfogadjuk tanítását, és épüljünk rendíthetetlen türelmének példáján. A mi Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön-örökké. Ámen

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

További imák

Küldetésünk

Amikor a szeretet és a béke nyelvét használjuk, ez lehetővé teszi számunkra, hogy párbeszédet folytassunk másokkal, még azokkal is, akik különböznek tőlünk. Ezzel a párbeszéddel kezdjük jobban megérteni egymást, lehetővé téve számunkra, hogy kövessük Jézust egy békésebb világ megteremtésében. ​​​​​​A Kattints és Imádkozz egy lehetőség, hogy a most élő generációk a digitális világban megváltozzanak. "Isten hűséges és a reményünk benne olyan, mint egy szilárd horgony az égben."