A Szentek kincsesháza Nagy Szent Gertrúd áldozási imája

Napi Ima2 imádkozás /layout/img/logo.png

Jan
30
A Szentek kincsesháza Nagy Szent Gertrúd áldozási imája

Lelkem édes vendége, drágalátos Jézusom, szent tested vétele törölje el minden bűnömet, pótolja mindazt, amit hanyagul tettem, adja vissza elpazarolt életemet.
Legyen örök üdvösségem, testem-lelkem megújulása, szeretetem lángra lobbanása, az erény kivírágzása és életemnek tebenned örök beboltozása.
Adja meg e szentáldozás lelkem szabadságát, testem egészségét, erkölcseim jóságát.
Legyen türelmem pajzsa, alázatosságom győzelmi jele, bizalmam támasztéka, bánatom vigasztalása, állhatatosságom segítsége. Legyen hitem fegyvere,
reményem szilárdsága, szeretetem teljessége.
Általa teljesítsem törvényeidet, újítsam meg lelkemet; általa legyek szent az igazságban és benne egészen jámbor.

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

További imák

Küldetésünk

Amikor a szeretet és a béke nyelvét használjuk, ez lehetővé teszi számunkra, hogy párbeszédet folytassunk másokkal, még azokkal is, akik különböznek tőlünk. Ezzel a párbeszéddel kezdjük jobban megérteni egymást, lehetővé téve számunkra, hogy kövessük Jézust egy békésebb világ megteremtésében. ​​​​​​A Kattints és Imádkozz egy lehetőség, hogy a most élő generációk a digitális világban megváltozzanak. "Isten hűséges és a reményünk benne olyan, mint egy szilárd horgony az égben."