A Szentek kincsesháza Assisi Szent Ferenc

Napi Ima2 imádkozás /layout/img/logo.png

Okt
28
A Szentek kincsesháza Assisi Szent Ferenc
Szentséges Atyánk, Teremtőnk, Megváltónk,
vigasztalónk és Üdvözítőnk.
      Aki a mennyekben vagy,
az angyalokban és a szentekben;
te világosítsd meg őket tudásukban,
mert te vagy, Uram, a fényesség;
te gyújtasz szeretetre,
mert te vagy a szeretet;
te töltöd el őket
bentlakásod által boldogsággal,
mert te vagy, Uram, a legfőbb jó, az örök,
akitől minden jó ered,
aki nélkül semmi jó nincsen.
    Szenteltessék meg a le neved,
ragyogjon föl bennünk a te ismereted,
hogy felismerjük,
milyen a te jótéteményeid szélessége,
ígéreteid hosszúsága, fönséged magassága
és ítéleted mélysége.
     Jöjjön el a te országod,
hogy te uralkodj bennünk kegyelmeddel
és vezess bennünket a te országodba,
ahol színed látása homálytalan,
szereteted tökéletes,
barátságod boldogságot árasztó,
élvezésed örökké tartó.
     Legyen meg a te akaratod,
     amint a mennyben, úgy a földön is,
hogy teljes szívünkből szeressünk téged
és szüntelenül rád gondoljunk,
hogy teljes lelkünkből mindig
utánad sóvárogjunk,
hogy teljes elménkből
minden szándékunkat feléd irányozzuk,
és mindenben a te tiszteletedet keressük,
s hogy végül minden erőnkből
minden képességünket,
lelkünk és testünk minden rezdülését
a te szereteted szolgálatára fordítsuk
és semmi másra;
felebarátainkat úgy szeressük,
mint önmagunkat,
erőnkhöz képest iparkodjunk
mindenkit szeretetedre gyullasztani,
mások szerencséjén nem kevésbé örülni,
mint a saját magunkén,
szerencsétlenségükben pedig
részvéttel lenni irántuk,
és senkit meg nem bántani.
     Mindennapi kenyerünket,
a te Fiadat, a mi Urunk Jézus Krisztust
     add meg nekünk ma,
annak a szeretetnek emlékezetére,
megértésére és tiszteletére,
mellyel irántunk viseltetett, és azokéra,
amiket érettünk mondott, tett és szenvedett.
  És bocsásd meg vétkeinket,
te kimondhatatlan irgalmasságodért, 
szerelmes Fiad szenvedésének erejéből,
s a Boldogságos Szűz és minden választott
érdeméért és közbenjárására.
      Miképpen mi is megbocsátunk
      az ellenünk vétkezőknek,
és ha nem bocsátunk meg
valamit egészen, add, Uram,
hogy teljesen megbocsássunk;
add, hogy az ellenséget igazán szeressük.
és érettük nálad buzgón közbenjárjunk,
senkinek rosszért rosszal ne fizessünk,
s azon legyünk, hogy benned mindenkinek
hasznára legyünk.
     És ne vígy minket kísértésbe,
se burkoltba, se nyilvánvalóba,
se váratlanba, se tartósba.
     De szabadíts meg a gonosztól,
a múlttól, a jelentől és a jövendőtől.
Ámen.
Assisi Szent Ferenc
Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

További imák

Küldetésünk

Amikor a szeretet és a béke nyelvét használjuk, ez lehetővé teszi számunkra, hogy párbeszédet folytassunk másokkal, még azokkal is, akik különböznek tőlünk. Ezzel a párbeszéddel kezdjük jobban megérteni egymást, lehetővé téve számunkra, hogy kövessük Jézust egy békésebb világ megteremtésében. ​​​​​​A Kattints és Imádkozz egy lehetőség, hogy a most élő generációk a digitális világban megváltozzanak. "Isten hűséges és a reményünk benne olyan, mint egy szilárd horgony az égben."