A SZENTATYÁNAK, FERENC PÁPÁNAK A PÁPA IMAVILÁGHÁLÓZATÁRA BÍZOTT2024-ES IMASZÁNDÉKAI

Napi Ima70 imádkozás /layout/img/logo.png

Dec
13
A SZENTATYÁNAK, FERENC PÁPÁNAK A PÁPA IMAVILÁGHÁLÓZATÁRA BÍZOTT 2024-ES IMASZÁNDÉKAI

JANUÁR

AZ EGYHÁZ SOKSZÍNŰSÉGÉNEK AJÁNDÉKÁÉRT

Imádkozzunk, hogy a Szentlélek segítsen minket, hogy felismerjük a keresztény közösségen belül a különböző karizmák ajándékát, és felfedezzük a különböző hagyományok és rítusok gazdagságát a Katolikus Egyházban.

FEBRUÁR

A GYÓGYÍTHATATLAN BETEGEKÉRT

Imádkozzunk, hogy a gyógyíthatatlan betegségben szenvedők és családjaik megkapják a szükséges testi és lelki gondoskodást és odafigyelést.

MÁRCIUS

AZ ÚJ VÉRTANÚKÉRT

Imádkozzunk, hogy azok, akik a világ különböző részein életüket kockáztatják az evangéliumért, bátorságukkal és missziós lelkesedésükkel lángra lobbantsák az Egyházat.

ÁPRILIS

A NŐK SZEREPÉÉRT

Imádkozzunk, hogy a nők méltóságát és rendkívüli értékét minden kultúrában elismerjék, és hogy megszűnjön a világ különböző részein tapasztalható diszkriminációjuk.

MÁJUS

A SZERZETESEK ÉS A PAPNÖVENDÉKEK KÉPZÉSÉÉRT

Imádkozzunk, hogy a szerzetes nők és férfiak, valamint a papnövendékek, emberi, lelkipásztori, spirituális és közösségi képzésük révén erősödjenek személyes hivatásukban, és ezáltal az evangélium hiteles tanúivá váljanak.

JÚNIUS

A HAZÁJUKBÓL MENEKÜLŐKÉRT

Imádkozzunk azért, hogy a háború vagy éhínség elől menekülő, veszélyekkel és erőszakkal teli utazásra kényszerített migránsok vendégszeretetre és új életlehetőségekre találjanak a befogadó országokban

 JÚLIUS

A BETEGEK LELKIPÁSZTORI GONDOZÁSÁÉRT

Imádkozzunk, hogy a betegek kenetének szentsége közvetítse az Úr erejét az abban részesülőknek és szeretteiknek, és egyre inkább az együttérzés és a remény látható jelévé váljon mindenki számára.

AUGUSZTUS

A POLITIKAI VEZETŐKÉRT

Imádkozzunk, hogy a politikai vezetők saját népük szolgálatába álljanak, az egész emberiség fejlődéséért és a közjóért dolgozzanak, miközben gondoskodnak azokról, akik elvesztették munkájukat, és elsőbbséget biztosítanak a legszegényebbeknek.

SZEPTEMBER

A FÖLD KIÁLTÁSÁÉRT

Imádkozzunk, hogy mindannyian meghalljuk szívünkkel a Föld, a természeti katasztrófák és a klímaváltozás áldozatainak kiáltását, személyes elkötelezettséget vállalva arra, hogy gondoskodunk a világról, amelyben élünk.

OKTÓBER

A KÖZÖS KÜLDETÉSÉRT

Imádkozzunk, hogy az Egyház továbbra is minden tekintetben támogassa a szinodális szemléletmódot, mint a társfelelősség jelét, és elősegítse a papok, szerzetesek és laikusok részvételét, közösségét és közös küldetését.

NOVEMBER

MINDAZOKÉRT, AKIK ELVESZTETTÉK GYERMEKÜKET

Imádkozzunk, hogy minden gyermekét gyászoló szülő találjon támogatást közösségében, és nyerjen békét és vigasztalást a Szentlélektől.

DECEMBER

A REMÉNY ZARÁNDOKAIÉRT

Imádkozzunk, hogy ez a jubileumi év szilárdítsa meg hitünket, segítsen felismerni a feltámadt Krisztust mindennapi életünkben, formáljon át, hogy a keresztény remény zarándokaivá válhassunk.

Ferenc pápa

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

További imák

Küldetésünk

Amikor a szeretet és a béke nyelvét használjuk, ez lehetővé teszi számunkra, hogy párbeszédet folytassunk másokkal, még azokkal is, akik különböznek tőlünk. Ezzel a párbeszéddel kezdjük jobban megérteni egymást, lehetővé téve számunkra, hogy kövessük Jézust egy békésebb világ megteremtésében. ​​​​​​A Kattints és Imádkozz egy lehetőség, hogy a most élő generációk a digitális világban megváltozzanak. "Isten hűséges és a reményünk benne olyan, mint egy szilárd horgony az égben."