A nap ünnepe Szent Márk evangélistaElső század

Napi Ima5 imádkozás /layout/img/logo.png

Ápr
25
A nap ünnepe Szent Márk evangélista Első század

Élete

+ A régi hagyomány szerint Márk Szent Péter tanítványa volt, és ő a második evangélium szerzője.

+ Az Apostolok cselekedetei szerint elkísérte Szent Pált Cipruson tett küldetése során (ApCsel 13: 5), majd később Antiochiában csatlakozott Pálhoz és Barnabáshoz (ApCsel 12:25).

+ Pál és Barnabás nézeteltérése után nem tudjuk, mit tett Márk, bár úgy tűnik, hogy később ő és Szent Pál kibékültek, mert Pál Rómában való börtönbüntetése során „munkatársának” nevezte Márkot (vö. Kolosszeiekhez 4:10 és Timóteushoz 2. 4:11)

+ A későbbi hagyományok szerint Márk az egyiptomi Alexandriába utazott, ahol püspökként szolgált, majd 68 körül mártírhalált halt.

+ A IX. században Szent Márk ereklyéit Olaszországba, Velencébe szállították, azóta is ott tisztelik. Ügyvédek, közjegyzők, valamint Olaszország és Európa más tájain elhelyezkedő városok védőszentjeként tartják számon.

Érdemes tudni

Bár nem minden szentírástudós ért ezzel egyet, bizonyos hagyományok Márk evangélistát egy János Márk nevű férfival  azonosítják (ApCsel 12:12; 15:37-40), aki állítólag vizet vitt a házba, ahol az utolsó vacsora zajlott (vö. Márk 14:13). Egyes hagyományok azt is mondják, hogy Márk – mint fiatal férfi – jelen volt, amikor Jézust letartóztatták a Getszemáné-kertben (Márk 14:51-52).

Imádságra és elmélkedésre

Az egész világon elterjedt Egyház megkapta ezt az igehirdetést és ezt a hitet, és most gondosan őrzi, mintha egy házban lakna. Egy lélek és egy szív birtokában tartja az Egyház ezt a hitet, következetesen hirdeti és tanítja, mintha egyetlen hangon szólna. Mert bár vannak különböző nyelvek, csak egy hagyomány létezik.” – Lyoni Szent Iréneusz

Imádság

Istenünk, te Szent Márk evangélistát kiválasztottad
az evangélium hirdetésének fönséges hivatására.
Kérünk, nevelj minket tanításával,
hogy hűségesen kövessük Krisztus példáját.
Aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben,
Isten mindörökkön-örökké. Ámen

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

További imák

Küldetésünk

Amikor a szeretet és a béke nyelvét használjuk, ez lehetővé teszi számunkra, hogy párbeszédet folytassunk másokkal, még azokkal is, akik különböznek tőlünk. Ezzel a párbeszéddel kezdjük jobban megérteni egymást, lehetővé téve számunkra, hogy kövessük Jézust egy békésebb világ megteremtésében. ​​​​​​A Kattints és Imádkozz egy lehetőség, hogy a most élő generációk a digitális világban megváltozzanak. "Isten hűséges és a reményünk benne olyan, mint egy szilárd horgony az égben."