A nap szentje Szent Polikárppüspök és vértanú (kb. 152)

Napi Ima9 imádkozás /layout/img/logo.png

Feb
23
A nap szentje Szent Polikárp püspök és vértanú (kb. 152)

Élete

+ Polikárp a 69. év körül született, és a hagyomány szerint Szent János evangélista tanítványa volt.

+ Amikor antiochiai Szent Ignác 107-ben meglátogatta Smyrna városát, Polikárp a város püspöke volt.

+ Polikárp több lelkipásztori levelet írt, de ezek nagy része elveszett.

+ Lyoni Szent Iréneusz, aki ismerte Polikárpot, felidézte, hogy Polikárp „miként beszélt a kapcsolatáról Jánossal és a többiekkel, akik látták az Urat; hogyan ismételte szavaikat emlékezetből; és azt, hogy azokat a dolgokat, amelyeket hallott az Úrról, az ő csodáiról és tanításairól, Polikárp hirdette, teljes összhangban a Szentírással."

+ Római látogatása során Anicétosz pápa megtisztelte Polikárpot azzal, hogy felkérte, hogy vezesse az Eucharisztia ünnepét. Ez nagy tisztelet jele volt annak, akit már „Apostoli Atyaként” tisztelték.

+ Szent Polikárpot később a római hatóságok tartóztatták le és égették el máglyán, 152 körül, február 23-án. Halálának beszámolója, a polikárpi vértanúság az egyik legrégebbi és leghitelesebb beszámoló a vértanúságról a korai egyházból.

Reflexióra

„ Mindenért dicsérlek, megáldalak, dicsőítlek a menny örök papján, Jézus Krisztuson, szeretett Fiadon keresztül. Rajta keresztül legyen dicsőség neked, vele és a Szentlélekkel együtt mindörökké. Ámen. ”- Szent Polikárp utolsó szavai

Ima

Istenünk, minden teremtmény Ura, te Szent Polikárp püspököt azzal jutalmaztad, hogy vértanúid közé fogadtad. Közbenjárására add, hogy Krisztus szenvedésének kelyhéből vele együtt részesedve, mi is örök életre támadjunk. A mi Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön-örökké. Ámen

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

További imák

Küldetésünk

Amikor a szeretet és a béke nyelvét használjuk, ez lehetővé teszi számunkra, hogy párbeszédet folytassunk másokkal, még azokkal is, akik különböznek tőlünk. Ezzel a párbeszéddel kezdjük jobban megérteni egymást, lehetővé téve számunkra, hogy kövessük Jézust egy békésebb világ megteremtésében. ​​​​​​A Kattints és Imádkozz egy lehetőség, hogy a most élő generációk a digitális világban megváltozzanak. "Isten hűséges és a reményünk benne olyan, mint egy szilárd horgony az égben."