A nap szentje Szent Péter apostol székfoglalásaPéter vagy, erre a sziklára építem egyházamat

Napi Ima4 imádkozás /layout/img/logo.png

Feb
22
A nap szentje Szent Péter apostol székfoglalása Péter vagy, erre a sziklára építem egyházamat

Az ünnep jelentése

+ A mai ünnep, a Szent Péterre és utódaira bízott hatalom ősi ünnepe, kiemeli Péter különleges szerepének valóságát az Egyház életében.

+ Az ünnep evangéliuma Simon vallomását beszéli el arról, hogy Jézus a Messiás és Isten Fia (lásd Mt 16: 13-19). Erre a hitvallásra válaszul Jézus Simon nevét Péterre változtatja, jelezve ezzel új küldetését és identitását: Péter lesz a „Szikla”, amelyre az Egyház épül, amelyet a gonosz és a halál hatalma soha nem tud legyőzni.

Lelki bónusz

Ma az Egyház Cortonai Szent Margitra is emlékezik. A mostohaanyja által elutasított Margit egy fiatal nemes szeretője lett, és fiút szült neki. Az ifjú 1274-es meggyilkolása után Margit nyilvánosan bevallotta a viszonyt, és bár családja elutasította, fiával együtt menedéket kaptak a ferences testvérek helyi közösségétől. Idővel Margit oklevelet szerzett a szegényekkel való foglalkozásról, és segített létrehozni a ferences harmadrendűek közösségét. Bár tisztelték a szegények iránti szeretetéért és törődéséért, személyes története egész életében gyötörte. Szentségét 1297-ben bekövetkezett halála után számos csoda bizonyította, és 1728-ban szentté avatták. Cortonai Szent Margitot a szexuális kísértést átélők, a hajléktalanok, a jámborságuk miatt kigúnyoltak, valamint a mentális és érzelmi gondokban szenvedők védőszentjeként tisztelik.

Elmélkedésre és imádságra

„Néha azon tűnődöm, hogy Jézus vajon nem a tökéletlenségei ellenére,  hanem éppen azok miatt választotta-e ki Pétert. Pétert saját korlátainak az ismerete vezette arra, hogy megértse, hogy mennyire Istenre kell támaszkodnia. Ez tette számára lehetővé azt is, hogy értékelje Jézus iránta érzett szeretetét, valamint megünnepelje azt a tényt, hogy Isten bárkin keresztül képes munkálkodni, függetlenül attól, hogy milyen ember is az. És ez nem is olyan rossz üzenet ahhoz, hogy elvigyük a világ végéig.” - James Martin SJ, Életem a szentekkel

Imádság

Mindenható Istenünk, te Péter apostol hitvallásával
sziklaalapra állítottál minket.
Segíts, hogy rendületlenül helytálljunk minden viszontagságban.
A mi Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad által, aki veled él és uralkodik
a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön-örökké. Ámen

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

További imák

Küldetésünk

Amikor a szeretet és a béke nyelvét használjuk, ez lehetővé teszi számunkra, hogy párbeszédet folytassunk másokkal, még azokkal is, akik különböznek tőlünk. Ezzel a párbeszéddel kezdjük jobban megérteni egymást, lehetővé téve számunkra, hogy kövessük Jézust egy békésebb világ megteremtésében. ​​​​​​A Kattints és Imádkozz egy lehetőség, hogy a most élő generációk a digitális világban megváltozzanak. "Isten hűséges és a reményünk benne olyan, mint egy szilárd horgony az égben."