A nap szentjeSzent Pál apostol megtérése

Napi Ima4 imádkozás /layout/img/logo.png

Jan
25
A nap szentje Szent Pál apostol megtérése

A történet

+ Saul hű farizeus volt, aki Taruszban született. A főpap hivatalos küldetésével megbízott Saul Damaszkuszba indult, és keresztényeket akart letartóztatni abban a városban, és Jeruzsálembe vitte őket tárgyalásra.

+ Amikor Saul a város közelében volt, az ég fénye hirtelen lángolt körülötte, és azonnali átalakulás ment végbe Saul lelkében, akit „Pál” néven ismernek.

+ Szent Pál számos levelében soha nem emlékezett megtérésének pillanatáról, mély hálával az isteni Mester irgalmáért és szeretetéért.

+ Szent Pál megtérésének ünnepét először a franciaországi 6. században ünnepelték. Később vezették be Rómában a 11. században.

Imádságra és elmélkedésre

„[Pál] következetes volt, mert Isten felé nyitott ember volt. Ha üldözte a keresztényeket, akkor azért, mert meg volt győződve arról, hogy Isten ezt kívánja. De hogy lehet ez? Sebaj, hogyan: meg volt róla győződve. Ez a buzgóság Isten házának tisztasága, Isten dicsősége iránt. Az Úr hangjára nyitott szív. És kockáztatott mindent, és előre számolt. Cselekedeteinek másik jellemzője, hogy engedelmes ember volt - tele engedékenységgel - és nem volt keményfejű.” - Ferenc pápa

Hivatások

Ha meg szeretné tudni a Szent Pál védnöksége alatt álló vallási közösségeket, tekintse meg az alábbi linkeket.

Férfiak:

- A barnabita atyák és testvérek (Szent Pál tisztviselői hivatalnokok): www.barnabites.com

- A pálista atyák: www.paulist.org/vocations

Nők:

- Szent Pál lányai: www.daughtersofstpaul.org

Ima

Istenünk, te Szent Pál apostol igehirdetésével az egész világot tanítottad. Megtérésének mai szent ünnepén kérünk, segíts, hogy példáját követve tanúságot tegyünk igazságodról a világban. A mi Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön-örökké. Ámen

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

További imák

Küldetésünk

Amikor a szeretet és a béke nyelvét használjuk, ez lehetővé teszi számunkra, hogy párbeszédet folytassunk másokkal, még azokkal is, akik különböznek tőlünk. Ezzel a párbeszéddel kezdjük jobban megérteni egymást, lehetővé téve számunkra, hogy kövessük Jézust egy békésebb világ megteremtésében. ​​​​​​A Kattints és Imádkozz egy lehetőség, hogy a most élő generációk a digitális világban megváltozzanak. "Isten hűséges és a reményünk benne olyan, mint egy szilárd horgony az égben."