A nap szentje Szent Mátyás apostol„Az Úr szolgálatának és feltámadásának tanúja”

Napi Ima7 imádkozás /layout/img/logo.png

Feb
24
A nap szentje Szent Mátyás apostol „Az Úr szolgálatának és feltámadásának tanúja”

Élete

+ Az Apostolok cselekedetei azt mondja nekünk, hogy Mátyás „tanúja volt az Úr szolgálatának és feltámadásának.”

+ Mátyást választották Iskarióti Júdás helyére, mint a tizenkét apostol egyikét (ApCsel 1: 15-26), és Pünkösdkor jelen volt, amikor a Szentlélek leszállt az apostolokra.

+ Egyes ősi hagyományok szerint Mátyás Etiópiában hirdette az Evangéliumot. Más hagyományok szerint Kappadókia régiójában (a mai Törökországban) szolgált.

+ Szent Mátyást vértanúként tisztelik, és ereklyéit a németországi Trierben található Szent Mátyás apátságban őrzik.

Imádságra és elmélkedésre

„Bár az Egyházban előfordulnak méltatlan és áruló keresztények, mindannyiunk feladata, hogy ellensúlyozzuk az általuk elkövetett rosszat Jézus Krisztusról, Urunkról és Megváltónkról szóló egyértelmű tanúságtételünkkel.” XVI. Benedek pápa

Imádság

Istenünk, te Szent Mátyást fölvetted az apostolok testületébe.
Közbenjárására add, hogy szereteted boldog részeseiként
eljussunk választottaid közé.
A mi Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad által, aki veled él és uralkodik
a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön-örökké. Ámen

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

További imák

Küldetésünk

Amikor a szeretet és a béke nyelvét használjuk, ez lehetővé teszi számunkra, hogy párbeszédet folytassunk másokkal, még azokkal is, akik különböznek tőlünk. Ezzel a párbeszéddel kezdjük jobban megérteni egymást, lehetővé téve számunkra, hogy kövessük Jézust egy békésebb világ megteremtésében. ​​​​​​A Kattints és Imádkozz egy lehetőség, hogy a most élő generációk a digitális világban megváltozzanak. "Isten hűséges és a reményünk benne olyan, mint egy szilárd horgony az égben."