A nap szentje Szent Johanna (Jeanne d'Arc) (1412-1431)Az orleans-i szűz

Napi Ima9 imádkozás /layout/img/logo.png

Máj
30
A nap szentje Szent Johanna (Jeanne d´Arc) (1412-1431) Az orleans-i szűz

Élete

+ Johanna a franciaországi Domremy faluban született parasztgyerekként. A jámbor gyermek és népe a százéves háború pusztításaitól szenvedett, Franciaország nagy része angol uralom alá került.

+ Fiatalkorában, állítása szerint, látomások sorát élte át Szent Mihály arkangyalról, Alexandriai Szent Katalinról és Antiochiai Szent Margitról. Ezek a misztikus élmények arra ösztönözték, hogy életét Franciaország felszabadításáért ajánlja fel.

+ A későbbi VII. Károly király támogatásával Johanna sikeresen megvívta Orleans ostromát, és Károlyt Reimsben megkoronáztatta.

+ Jeanne-t végül elárulták, és az angolok foglyul ejtették. Az angolokkal szimpatizáló egyházi bíróság eretnekként elítélte, királya pedig elhagyta, és 1431. május 30-án Rouenban máglyán elégették. A feszületre tekintve és Jézus nevét segítségül hívva halt meg.

+ 1455-ben III. Callictus pápa bizottságot hívott össze, amely kimondta ártatlanságát. 1920-ban szentté avatták, Franciaország és a katonák védőszentjeként tisztelik.

Imádságra és elmélkedésre

„Inkább meghalok, minthogy olyasmit tegyek, amiről tudom, hogy bűn, vagy Isten akarata ellen való. - Jeanne d'Arc Szent Johanna.

Érdemes tudni

1896-ban Mark Twain megjelentette Szent Johanna életéről szóló beszámolóját Sieur Louis de Conte személyes emlékei Jeanne d'Arcról címmel. Twain később ezt mondta: „A Jeanne d'Arc-ot szeretem a legjobban az összes könyvem közül; és ez a legjobb; tökéletesen ismerem. És különben is, hétszer annyi örömet szerzett nekem, mint bármelyik másik; tizenkét évnyi előkészület és két évnyi írás. A többieknek nem volt szükségük felkészülésre, és nem is kaptak.

Imádság

Szent Isten, kinek ereje a gyengeségben tökéletesedik:
tisztelünk téged Jeanne d'Arc elhívásáért, aki bár fiatalon,
de bátran felemelkedett, hogy hazája zászlaját viselje, és
kegyelemmel és bátorsággal viselte a győzelmet és a vereséget egyaránt;
és imádkozunk, hogy Jeanne-hoz hasonlóan mi is tanúságot tegyünk
a bennünk lévő igazságról barátoknak és ellenségeknek egyaránt,
és szentjeid közösségétől felbátorodva bátran adjuk magunkat
az igazságért folytatott küzdelemre korunkban;
A mi Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad által, aki veled él és uralkodik
a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön-örökké. Ámen

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

További imák

Küldetésünk

Amikor a szeretet és a béke nyelvét használjuk, ez lehetővé teszi számunkra, hogy párbeszédet folytassunk másokkal, még azokkal is, akik különböznek tőlünk. Ezzel a párbeszéddel kezdjük jobban megérteni egymást, lehetővé téve számunkra, hogy kövessük Jézust egy békésebb világ megteremtésében. ​​​​​​A Kattints és Imádkozz egy lehetőség, hogy a most élő generációk a digitális világban megváltozzanak. "Isten hűséges és a reményünk benne olyan, mint egy szilárd horgony az égben."